Pháp luật về đất ở

Xem 1-20 trên 392 kết quả Pháp luật về đất ở
 • "Chuyên đề: Pháp luật về kinh doanh bất động sản" nhằm trình bày với các bạn nội dung chính sau đây: pháp luật về kinh doanh BĐS, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, dân sự, đầu tư, xây dựng, thương mại và doanh nghiệp. Tham khảo chuyên đề bên dưới để biết nội dung chi tiết nhé.

  ppt58p remgtinviet 17-06-2010 587 278   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 42 3   Download

 • Bài viết "Kết quả 10 năm thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 2002-2012" trình bày khái quát chung về huyện Hướng Hóa, tình hình thực hiện chính sách dân tộc, kết quả thực hiện chính sách đối với người dân tộc thiểu số ở tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006-2010,...

  pdf2p thuyhuynh02 04-03-2016 9 1   Download

 • Chỉ thị 07/2013/CT-UBND thực hiện Nghị quyết 539/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ nay đến năm 2015.

  pdf6p thanhpham11 12-03-2014 19 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam nhằm tạo ra một công trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn cấp tiến sĩ, có tính hệ thống về những cơ sở pháp lý của việc nhà nước bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp.

  pdf178p ngaybuonthangnhodemmong 21-10-2014 164 100   Download

 • Bài giảng Pháp luật về kinh doanh bất động sản có nội dung phân tích về Luật kinh doanh bất động sản 2006, Luật Đất đai 2003, Luật Nhà ở 2005, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Đầu tư 2005, Luật Xây dựng 2003, Luật Thương mại 2005, Luật Doanh nghiệp 2005.

  ppt141p mynhanvole91 05-07-2014 95 44   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận và thực tiễn có tính hệ thống về những cơ sở pháp lý của việc Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp ở trình độ tiến sĩ. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật có giá trị cao, nhằm đáp ứng có hiệu quả các yêu cầu do thực tiễn cuộc sống đặt ra, trong quá trình thực thi pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

  pdf27p change06 14-06-2016 17 4   Download

 • Luận án "Pháp luật về thuê đất ở Việt Nam hiện nay" thực hiện nghiên cứu với mục đích nhằm đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về thuê đất và nâng cao hiệu quả thi hành lĩnh vực pháp luật này ở Việt Nam thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về thuê đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p sutihana 06-12-2016 11 4   Download

 • Đề tài luận án tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đặt ra và phân tích quy định pháp luật Việt Nam về tên thương mại của doanh nghiệp; phân tích pháp luật về tên thương mại, thực trạng thực hiện pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf170p sutihana 06-12-2016 11 3   Download

 • Nghiên cứu của luận văn nhằm mục đích làm sáng tỏ hệ thống lý luận, chính sách pháp luật về đất nông nghiệp, thực trạng pháp luật đất đai liên quan đến đất nông nghiệp ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 2 2   Download

 • Tài liệu môn Pháp luật kinh doanh bất động sản của ThS Nguyễn Tiến Dũng trình bày những khái niệm cơ bản về pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh doanh bất động sản.

  pdf68p truongxuantruong1609 31-05-2014 235 97   Download

 • Vấn đề bảo vệ môi trường và thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay(*) Ngày nay, bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề trọng yếu, mang tính toàn cầu. ở Việt Nam, bảo vệ môi trường trở thành sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và là nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. ...

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 51 8   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Pháp luật về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế ở Việt Nam với mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận của việc xây dựng các quy định pháp luật về bảo đảm quyền lợi của nông dân khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế; tìm hiểu khái niệm và chỉ ra những đặc điểm riêng về quyền lợi của nông dân khi Nhà nước thu hồi đất ...

  pdf7p huyen06281982 21-10-2015 24 8   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, luận án Tiến sĩ Luật học "Thực hiện pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay" giới thiệu đến các bạn tổng quan các công trình nghiên cứu co liên quan tới đề tài, cơ sở lý luận của việc thực hiện pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay, thực trạng thực hiện pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh B...

  pdf0p nghe0210 25-03-2016 19 7   Download

 • Những hạn chế của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay và yêu cầu hoàn thiện Điều này trực tiếp tác động đến lợi ích của nhiều cá nhân, tổ chức khắp mọi tỉnh, thành trên phạm vi cả nước. Vì vậy, sự không đồng thuận trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thể diễn ra ở nhiều hộ dân trong cùng một dự án, trên cùng một địa bàn....

  pdf7p duongphuongtim 23-04-2013 20 5   Download

 • Pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam trong tiến trình tự do hoá thương mại Tuy nhiên, quy định này không nhất thiết đặt ra yêu cầu người nội bộ sơ cấp phải thu được lợi ích kinh tế thực tế từ giao dịch nội gián đó. Người nội bộ sơ cấp còn bị cấm tiết lộ thông tin cho người thứ ba khi không được phép và thậm chí ngay cả khi người nội bộ không chủ động trao thông tin cho người thứ ba mà tạo ra tình huống để người thứ ba tiếp nhận thông tin nội...

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 29 4   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về các tổ chức kinh tế tập thể ở Việt Nam Về tính chất, mức độ: Quyết định thu hồi đất tác động trực tiếp đến các quyền và lợi ích thiết thân của cá nhân, tổ chức như: đất đai bị thu hồi, nhà cửa, mồ mả phải chuyển đi, nghề nghiệp bị thay đổi, địa thế kinh doanh không còn, phải thay đổi môi trường sống… Hơn nữa, tài sản trong vụ việc này có thể là “cơ nghiệp...

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 37 3   Download

 • Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về khiếu nại Toà án có thẩm quyền cao nhất là Toà án tối cao chỉ xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm và thực hiện chức năng quản lí toàn bộ hệ thống toà án. Toà án hành chính được tổ chức thành ngạch riêng gồm 3 cấp: sơ thẩm ở các tỉnh và phúc thẩm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Toà hành chính tối cao đặt tại thủ đô vừa có chức năng xét xử hành chính cao nhất, vừa có chức năng tư vấn pháp luật cho Chính phủ....

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 17 3   Download

 • CHỈ THỊ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 28 2   Download

 • Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, phân tích và đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành, để từ đó đưa ra định hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở nước ta hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p khanhnie 06-01-2017 3 2   Download

Đồng bộ tài khoản