Phật giáo Việt Nam

Xem 1-20 trên 4632 kết quả Phật giáo Việt Nam
  • HÌNH TƯỢNG HOA SEN TRONG KIẾN TRÚC PHẬT GIÁO VIỆT NAM Hoa sen mọc từ đầm nước, từ một cõi trần ô trọc đã vươn lên trở thành một bông hoa thanh cao, bông hoa của vũ trụ. Bông hoa này đã đi vào tâm thức của mọi người, trở thành hình tượng trong nghệ thuật, trong kiến trúc và điêu khắc. Đặc biệt hoa sen trở thành biểu tượng trong nghệ thuật Phật giáo của Phương Đông. Nó tượng trưng cho vẻ đẹp thần bí, huyền ảo, tư tưởng sâu kín.

    pdf6p thandongdatviet2010 07-01-2010 856 344   Download

  • Ebook Triết học phật giáo Việt Nam gồm 2 chương chính, một lời nói đầu và một lời kết. Chương 1 triết học phật giáo gồm 3 tiết: bản thể luận, nhận thức luận, giải thoát luận. Chương 2 triết học phật giáo Việt Nam gồm 3 tiết: sơn môn Dâu, sơn môn Kiến Sơ và sơn môn Trúc Lâm.

    pdf560p motorola_12 01-06-2013 366 275   Download

  • Phần 1 cuốn sách "Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh - Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Truyền thống Trúc Lâm - Yên Tử; Hòa thượng Chuyến Công với phái Thiền Lâm Tế ở Đàng Ngoài, Tổ sư Hương hải với phái Tiền Trúc Lâm ở Đàng Ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf513p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 79 37   Download

  • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lịch sử Phật giáo Việt Nam thời Trịnh - Nguyễn phân tranh - Tập 1: Lịch sử Phật giáo Đàng Ngoài", phần 2 trình bày các nội dung: Thiền sư Lân Giác với phái Liên Tông, các Tỳ Kheo Ni ở Đàng Ngoài, các chúa Trịnh và vua Lê với Phật giáo Đàng Ngoài, các công trình trùng tu chùa cổ ở Đàng Ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf490p nhasinhaoanh_06 20-09-2015 87 37   Download

  • Mục đích Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong Phật giáo Việt Nam nhằm nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ các đặc điểm về từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và cách sử dụng của từ ngữ xưng hô trong Phật giáo Việt Nam.

    pdf188p becon123456 03-12-2016 39 26   Download

  • Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam - Tập 3 dành trọn quyển cho việc in lại tác phẩm Thiền uyển tập anh cùng phần nghiên cứu, bản dịch và chú thích của tác giả. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các nội dung: Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, vấn đề truyền bản, ấn đề tên gọi,... Mời các bạn tham khảo.

    pdf461p tramnamcodon_09 12-05-2016 39 20   Download

  • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam (Tập 3)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những nguồn sử liệu và phương pháp viết sử, vấn đề hiệu bản , phiên dịch và chú thích, bản dịch Thiền uyển tập anh, chú thích Thiền uyển tập anh,... Mời các bạn tham khảo.

    pdf443p tramnamcodon_09 12-05-2016 45 20   Download

  • Bất cứ tôn giáo nào cũng đều có nghi lễ, có khi chỉ nhìn vào nghi lễ, người ta đã có thể biết đó là tôn giáo nào. Cùng với giáo lí, giáo luật, nghi lễ là một phần không thể thiếu của tôn giáo. Bài viết này sẽ giới thiệu một vài nét khái quát về công tác nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf7p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 36 14   Download

  • Luận án Tiến sĩ Sử học "Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng 1820 – 1840" được nghiên cứu nhằm mục tiêu phác dựng lại bức tranh tổng quan về Phật giáo thời vua Minh Mạng trị vì, từ đó thấy được sự chấn hưng của Phật giáo giai đoạn này, đồng thời luận án chỉ ra những đặc điểm, vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội lúc bấy giờ; qua đó đúc rút những bài học kinh nghiệm lịch sử cho việc quản lý và huy động các nguồn lực của tôn g...

    pdf154p chacvan00 16-11-2016 20 11   Download

  • Luận án dựa trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lý đào tạo (QLĐT) theo tiếp cận đảm bảo chất lượng Học viện phật giáo Việt Nam (ĐBCL ở HVPG VN0, đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận ĐBCL nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, góp phần tích cực vào việc xây dựng một nền giáo dục Phật giáo dân tộc, vì hòa bình, chủ nghĩa xã hội.

    doc204p change04 08-06-2016 12 9   Download

  • Bài viết này bước đầu luận giải một số đặc trưng của nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam như: nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam có sự hòa quyện với văn hóa và các hình thức thờ cúng bản địa; sự tương đồng giữa nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam với quan niệm nhân sinh người Việt Nam; tinh thần nhập thế của nhân sinh quan Phật giáo Việt Nam.

    pdf10p bautroibinhyen16 16-02-2017 13 7   Download

  • Suốt quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống dân tộc, từ tín ngưỡng đến phong tục, tập quán, từ thế giới quan đến nhân sinh quan, từ tư tưởng đến tình cảm. Nhiều vấn đề của lịch sử văn hoá dân tộc, của lịch sử tư tưởng sẽ không được sáng tỏ nếu không hiểu được lịch sử Phật giáo Việt Nam. Bài viết chỉ ra triết lý đạo gắn với đời của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

    pdf6p whocare_c 06-09-2016 17 6   Download

  • Bài viết này góp phần làm rõ tính chất và đặc điểm của Phật giáo Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) thông qua những hoạt động yêu nước, trực tiếp hay gián tiếp, của giới Tăng ni, Phật tử Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf15p bautroibinhyen16 10-02-2017 8 5   Download

  • Bài viết Một số ghi nhận về nguồn gốc của từ xưng hô trong Phật giáo Việt Nam nghiên cứu về từ xưng hô trong Phật giáo Việt Nam có nguồn gốc từ tiếng Sankrit, Hán và thuần Việt. Với các bạn chuyên ngành Ngôn ngữ học thì đây là tài liệu hữu ích.

    pdf5p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 10 3   Download

  • Biểu tượng 卍(âm Hán Việt đọc là “Vạn”) là một biểu tượng có ở nhiều tôn giáo trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Từ trước đến nay đã có nhiều kiến giải về biểu tượng này nhưng chưa có sự thống nhất. Bài viết này góp phần làm rõ hơn lịch sử ra đời và ý nghĩa của chữ “Vạn” trong Phật giáo nói chung và trong Phật giáo Việt Nam nói riêng.

    pdf8p bautroibinhyen16 16-02-2017 7 3   Download

  • Bài viết nêu lên một vài suy nghĩ về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời đại hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, xứng đáng là một Phật giáo nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc, thực hiện phương châm: “Phật pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

    pdf12p bautroibinhyen16 10-02-2017 4 2   Download

  • Hòa thượng Thích Đức Nhuận, trên ngôi vị Đệ nhất Pháp chủ, đã có nhiều đóng góp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bài viết này góp phần làm rõ thêm những đóng góp của Ngài với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Phật giáo Việt Nam. Tư tưởng và tâm nguyện của Ngài là kim chỉ nam cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đào tạo Tăng tài những giai đoạn sau này và hiện nay.

    pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 11 2   Download

  • Pháp Loa (1284 - 1330) là một Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của Trần Nhân Tông, là Tổ thứ hai của dòng thiền này. Sư là người ấn hành Đại tạng kinh tại Việt Nam khoảng năm 1329 và đã để lại nhiều tác phẩm Thiền học và luận thuyết về các kinh Nhập Lăng Già, Diệu pháp liên hoa, Bát nhã ba la mật đa.

    pdf7p nhanmotchut_2 04-10-2016 6 1   Download

  • Trên cơ sở giới thiệu khái quát thân thế và sự nghiệp của Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bài viết này tập trung nêu và phân tích đóng góp của Ngài, trên ngôi vị Đệ nhất Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, với việc đoàn kết thống nhất Tăng đoàn và công tác đào tạo Tăng tài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn 1980 - 1990.

    pdf7p bautroibinhyen16 16-02-2017 2 1   Download

  • Bài viết này đề cập đến Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những bậc danh tăng cùng trang lứa với Ngài. Qua đây, tác giả bài viết mong muốn thế hệ tăng sĩ Việt Nam hôm nay học thêm được ở thế hệ vàng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX những điều còn chưa vươn tới, để làm hành trang cho họ mang theo trên đường hoằng pháp lợi sinh.

    pdf10p bautroibinhyen16 16-02-2017 5 1   Download

Đồng bộ tài khoản