Phát hành trái phiếu chính phủ đợt iii năm 2005

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phát hành trái phiếu chính phủ đợt iii năm 2005
 • Quyết định 09/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

  doc6p sontinh 18-08-2009 74 3   Download

 • Quyết định 09/2005/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p hobichngoc 17-10-2009 62 5   Download

 • Quyết định số 65/2005/QĐ-BTC về việc dừng phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 huy động vốn cho các công trình giao thông, thủy lợi qua các đơn vị KBNN do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt4 26-11-2009 51 2   Download

 • Quyết định 09/2005/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawgtvt5 26-11-2009 51 2   Download

 • Quyết định 09/2005/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 44 1   Download

 • Quyết định số 51/2005/QĐ-BTC về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 phát hành trực tiếp qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 58 5   Download

 • Quyết định 51/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 phát hành trực tiếp qua các đơn vị kho bạc nhà nước

  doc1p thienthan 19-08-2009 58 1   Download

Đồng bộ tài khoản