Phát trển nông thôn

Xem 1-20 trên 648 kết quả Phát trển nông thôn
 • Biến đổi khí hậu trên thế giới đã ảnh hưởng đến linh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam. Bài viết này giúp các bạn biết được các phương pháp của nước ta để thích ứng với biến đổi khí hậu đối với phát triển nông thôn và lĩnh vực nông nghiệp

  pdf0p matquykyo1810 17-01-2010 570 365   Download

 • Bộ Cẩm nang Đào tạo và Thông tin về Phát triển Nông thôn Toàn diện Bộ Cẩm nang Đào tạo và Thông tin này nhằm giúp đỡ những người trên lãnh thổ Việt Nam chịu trách nhiệm hoạch định chính sách hoặc hoạt động trong nỗ lực to lớn của quốc gia để phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nội dung của bộ cẩm nang dựa trên chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn do Đại hội Đảng cộng sản lần thứ 9 năm 2001 đề ra....

  pdf398p truongnghen 21-01-2013 207 93   Download

 • "Tiểu luận Giới tính trong phát triển nông thôn" bao gồm các nội dung xoay quanh việc nghiên cứu giới tính ở nông thôn như: Vai trò của giới tính trong sản xuất nông nghiệp của gia đình, vị trí của giới trong gia đình, những chủ trương chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, giới trong gia đình của một số nước trên thế giới. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

  doc15p harrypotter9788 03-11-2010 165 82   Download

 • Kỷ yếu hội thảo: Hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển nông thôn ở miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long gồm các bài viết của các tác giả nhằm đánh gí đúng thực trạng khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đưa ra định hướng và các giải pháp khắc phục góp phần giải quyết vấn đề đặt ra ở hai khu vực trên.

  pdf271p lanlan38 01-04-2013 101 57   Download

 • Công ty URS Australia(URS) đã chuẩn bị kế hoạch trên nhằm sử dụng cho Chương trình phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Ngãi của AusAID theo sự chăm sóc và sự tỉ mỉ của chuyên gia tư vấn.Báo cáo dựa trên những thực tế đã được ghi nhân và tiêu chuẩn vào thờI điểm viết.Báo cáo trên không dựa vào những khuyến cáo chuyên môn mà theo phạm vi công việc và mục đích được khái quát trong Tài liệu Thiết kế của Chương trình....

  pdf24p thanhtruc 12-06-2009 166 43   Download

 • Cuốn sách Điện mặt trời phục vụ phát triển nông thôn không đi sâu vào góc độ kỹ thuật, lý thuyết mà chỉ tập trung vào các kiến thức công nghệ cơ bản và việc khai thác hiệu quả điện mặt trời đang được phát triển mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cuốn sách có 2 chương. Chương I giới thiệu về điện mặt trời: Bức xạ mặt trời, Chuyển hóa quang điện, Chuyển hóa nhiệt động - nhiệt điện mặt trời.

  pdf120p ngocluu84 15-03-2014 67 41   Download

 • Nghiên cứu phát triển nông thôn là một bộ phận của nghiên cứu phát triển, vì vậy cũng bao gồm các nguyên tắc cơ bản nêu trên và tuân thủ các bước cơ sở trong nghiên cứu phát triển đó là: Xác định vấn đề nghiên cứu. Thiết kế phương pháp nghiên cứu; - Thu thập các dữ liệu và thông tin nghiên cứu.

  pdf33p eight_12 08-03-2014 120 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối với giống mới đăng ký công nhận áp dụng trên địa bàn của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p mattroi_thuytinh 29-07-2010 94 11   Download

 • Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - Số 4/1999 giới thiệu các nội dung chính sau: Hai giống lúa năng suất cao cho vùng đất thấp nhờ nước trời ở Bihar, Ấn Độ; đặc điểm trên đồng ruộng các giống lúa cạn phía Bắc Thái Lan; biến dị di truyền và phân tích tương quan nhiều chiều ở lúa trên đất mặn Cuba và các nội dung khác.

  pdf33p talata_6 23-12-2014 20 6   Download

 • Kinh nghiệm trên thế giới đã chỉ ra rằng nếu không phát triển nông thôn thì không một nước nào có thể phát triển ổn định, bền vững với tốc độ cao một cách lâu dài. Với đặc điểm 80% dân số nước ta sống ở nông thôn và trên 70% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, việc phát triển toàn diện nông thôn có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta.

  doc0p tengteng2 12-11-2011 63 26   Download

 • Đề tài nhằm xác định thực trạng nông nghiệp nông thôn và vấn đề tín dụng cho nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả việc cho vay phát triển nông thôn tại tỉnh Lâm Đồng.

  pdf21p eight_12 08-03-2014 35 16   Download

 • Chúng ta đã chứng kiến bao cảnh đổi thay trên các mặt kinh tế, đời sống xã hội, khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong ngành kinh tế. Trước kia, nếu như các thành phần kinh tế chủ yếu tham gia hoạt động trong nền kinh tế là các tổ chức kinh tế quốc doanh ( Doanh nghiệp nhà nước ), kinh tế tập thể ( Hợp tác xã ), thì hiện nay trong nền kinh tế thị trường mọi thành phần kinh tế...

  pdf67p tiencuong 08-07-2009 908 624   Download

 • Với đặc điểm 80% dân số nước ta sống ở nông thôn và trên 70% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, việc phát triển toàn diện nông thôn có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta. Kinh nghiệm trên thế giới đã chỉ ra rằng nếu không phát triển nông thôn thì không một nước nào có thể phát triển ổn định, bền vững với tốc độ cao một cách lâu dài.

  pdf27p trungtri 10-07-2009 3128 608   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định.

  doc78p hientrucdai 20-04-2015 419 179   Download

 • Phát triển dịch vụ thẻ ATM là một vấn đề quan trọng trong việc xây dựng và phát triển ngân hàng trong nền kinh tế phát triển hiện nay, đồng thời cũng xây dựng được thương hiệu nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường, và từ đó tạo dựng được những bước phát triển vững chắc trong tương lai.

  pdf89p vovantungqtkd5a 09-01-2013 265 154   Download

 • Chi tiêu và các hoạt động của ngành. Với sự tăng trưởng chậm từ cơ sở nhỏ bé của các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân, các hoạt động của ngành bị phụ thuộc vào chi tiêu công để chi trả cho những dịch vụ thiết yếu.

  pdf52p haidang 11-06-2009 272 110   Download

 • Phần lớn các ngân hàng thương mại có hai mảng dịch vụ kinh doanh chính, đó là dịch vụ Ngân hàng bán buôn và dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Cả hai mảng dịch vụ này đều rất quan trọng đối với sự tăng trưởng phát triển của một Ngân hàng thương mại. Nếu như dịch vụ Ngân hàng bán buôn có thể mang lại doanh số hoạt động và phần thu nhập lớn thì dịch vụ Ngân hàng bán lẻ lại mang lại nguồn thu nhập bền vững và ổn định. Ngoài ra, hai dịch vụ này còn có...

  pdf68p meomayhamchoi 29-06-2011 156 91   Download

 • Bộ Cẩm nang Đào tạo và Thông tin này nhằm giúp đỡ những người trên lãnh thổ Việt Nam chịu trách nhiệm hoạch định chính sách hoặc hoạt động trong nỗ lực to lớn của quốc gia để phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nội dung của bộ cẩm nang dựa trên chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn do Đại hội Đảng cộng sản lần thứ 9 năm 2001 đề ra.

  pdf398p duypha 15-07-2009 184 83   Download

 • Tác giả mong muốn áp dụng những cơ sở lý thuyết, kiến thức khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu, để nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn và gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.

  pdf17p eight_12 08-03-2014 153 81   Download

 • Phát triển NNBV là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng chung của nền kinh tế nhưng không làm suy thoái môi trường tự nhiên – con người và đảm bảo được sinh kế bền vững trên mức nghèo đói cho người dân nông thôn.  Vì thế phát triển NN bền vững là mô hình phát triển mà trong đó có sự ràng buộc giữa tăng trưởng nông nghiệp và tăng trưởng chung nền kinh tế, với môi trường tự nhiên, sự nghèo đói và môi trường con người ở nông...

  pdf34p lotus_123 09-12-2012 172 64   Download

Đồng bộ tài khoản