Phát triển du lịch Việt Nam

Xem 1-20 trên 1121 kết quả Phát triển du lịch Việt Nam
 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam nhằm nghiên cứu về đặc điểm, tính chất, vai trò của du lịch trên thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng, khảo sát xu hướng phát triển của du lịch quốc tế và khu vực, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch của Việt Nam hiện nay, để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch Việt Nam.

  pdf90p pink_12 28-05-2014 134 72   Download

 • Đề tài: Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm khái lược nội dung của chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, bối cảnh thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.

  pdf0p small_12 10-06-2014 123 39   Download

 • Du lịch Việt Nam đã có quá trình hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ qua, thế nhưng, các hoạt động du lịch mới được chú trọng đầu tư trong thời gian gần đây. Tuy vậy, ngành Du lịch đã nhanh chóng trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng và đóng góp rất lớn vào sự thành công trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf5p muaxuan102 25-02-2013 204 64   Download

 • Thực trạng và các xu hướng phát triển du lịch Việt Nam, quan điểm và những giải pháp đột phá để phát triển du lịch trong thời gian tới là những nội dung chính trong "Báo cáo chuyên đề: Du lịch Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p bevi123 13-11-2015 51 15   Download

 • Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang khắc phục suy thoái, tái cấu trúc và từng bước tìm kiếm động lực tăng trưởng mới với nhiều khó khăn, thách thức, ngành du lịch Việt Nam đã từng bước phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Toàn ngành đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững , đáp ứng yêu cầu mới trong hội nhập và phát triển.

  pdf6p bevi123 13-11-2015 25 7   Download

 • Tiềm năng du lịch Việt Nam Những tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam. 1. Tài nguyên du lịch tự nhiên. a. Địa hình. Địa hình có ý nghĩa đặc biệt với du lịch. Các dạng địa hình nước ta có

  doc7p nhuthanhyeudau 26-01-2010 2696 741   Download

 • Ngành Du lịch tại Việt Nam chính thức có mặt khi Quốc trưởng Bảo Đại cho lập Sở Du lịch Quốc gia ngày 5/6/1951. Đối với miền Bắc Việt Nam dân chủ cộng hòa thì ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam được tính là ngày 09/7/1960. Ngày 9/4/1990 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 119-HĐBT thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam. Ngày 26/10/1992 Chính phủ ban hành Nghị định số 05-CP thành lập Tổng cục Du lịch.

  ppt21p 01699803511 29-03-2011 853 283   Download

 • Ngành du lịch Việt Nam được thành lập từ năm 1960 và hiện nay heo thống kê, trên địa bàn cả nước có khoảng 50 điểm du lịch trải dài khắp cả nước trong đó tập trung nhiều ở Miền Bắc và miền Trung.

  ppt56p smileygirl 04-10-2011 488 215   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Du lịch Việt Nam: Cơ hội, thách thức và các biện pháp thúc đẩy tới phát triển bền vững nhằm giới thiệu khách quan về du lịch hướng tới phát triển bền vững. Thực trạng du lịch Việt Nam trog những năm gần đây. Các giải pháp thúc đẩy du lịch Việt Nam hướng tới phát triển bền vững.

  pdf95p pink_12 26-05-2014 216 91   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển du lịch quốc tế tại Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam nhằm nghiên cứu thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế tại Thái Lan. Đánh giá những đường lối và biện pháp mà Thái Lan đã áp dụng để phát triển du lịch quốc tế, từ đó rút ra bài học từ thực trạng phát triển du lịch quốc tế của Thái Lan. Đề xuất những phương hướng để phát triển du lịch quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf90p pink_12 28-05-2014 76 32   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kinh nghiệm phát triển du lịch quốc tế Thái Lan và giải pháp đối với du lịch Việt Nam nhằm khái quát chung về du lịch, tình hình thực tế du lịch tại Thái Lan và kinh nghiệm phát triển, điều kiện phát triển, thực trạng du lịch Việt Nam.

  pdf114p fast_12 23-06-2014 52 29   Download

 • Đề tài: Xây dựng giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Bắc nhằm phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 hoàn thành với mục đích nghiên cứu nằm đưa ra những giải pháp bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf129p lg123456 17-04-2014 48 17   Download

 • Tiểu luận: Hiện trạng du lịch và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững cho Di tích lịch sử văn hóa Nhà tù Phú Quốc nhằm sơ lược về Kiên Giang, tiền năng phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc và Di tích lịch sử văn hóa Nhà tù Phú Quốc.

  pdf10p small_12 10-06-2014 61 17   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia châu Âu giai đoạn 2005 - 2010 đối với việc phát triển du lịch Việt Nam nêu tổng quan về Liên bang Nga và Quan hệ Việt – Nga, về Những ngày Văn hoá Việt Nam tại Nga - Pháp - Đức giai đoạn 2005 – 2010.

  pdf119p cheap_12 10-07-2014 30 12   Download

 • Nhãn xanh ASEAN và nhãn du lịch bền vững bông sen xanh cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch hướng tới tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường, sức khoẻ, an toàn và Du lịch có trách nhiệm, thực hiện chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam - phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam.

  pdf41p small_12 10-06-2014 49 9   Download

 • Trên cơ sở phân tích tiềm năng và thực trạng phát tiển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007 - 2013 luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch văn hóa ở tỉnh Tây Ninh đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững đến năm 2020.

  pdf182p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 7 7   Download

 • Du lịch biển có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch Việt Nam và ngày càng phát triển với tư cách là một trong những ngành kinh tế biển chủ yếu. Trong quá trình phát triển, hoạt động du lịch biển hiện đang đứng trước nhiều vấn đề về môi trường như sự suy giảm hệ sinh thái, đa dạng sinh học, ô nhiễm nước biển.... Những vấn đề này đã và đang ảnh hưởng đến phát triển du lịch biển bền vững ở Việt Nam. Bài viết sau đây sẽ đi sâu vào vấn đề này.

  pdf3p lalala04 25-11-2015 27 6   Download

 • Du lịch Việt Nam phát triển theo hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhằm giới thiệu đến bạn đọc về thực trạng phát triển du lịch, mục tiêu và giải pháp phát triển, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động du lịch, củng cố bộ máy, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p bevi123 13-11-2015 14 3   Download

 • Nếu như 10 năm trước đây du lịch Việt Nam được xếp ở nhóm cuối cùng trong khối ASEAN thì nay du lịch Việt Nam đã xếp vào nhóm giữa và gần bằng với nhóm trên bao gồm Malayxia, Singapore, Thailan. Khi Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO du lịch Việt Nam cần phải làm gì để phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện phải thực hiện tốt các cam kết với WTO?. Bài viết này nhằm góp phần trả lời các câu hỏi trên.

  pdf6p bevi123 13-11-2015 14 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Phát triển du lịch mùa nước nổi ở tỉnh An Giang được thực hiện nhằm nêu lên hiện trạng, tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch mùa nước nổi ở tỉnh An Giang. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung.

  pdf130p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 5 2   Download

Đồng bộ tài khoản