Phát triển nông nghiệp Việt Nam

Xem 1-20 trên 2741 kết quả Phát triển nông nghiệp Việt Nam
 • Bài viết Giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại bao gồm những nội dung về quy hoạch, lập vùng tập trung sản xuất hàng hóa nông phẩm lớn; ứng dụng KHCN tiên tiến, tăng năng suất và hiệu quả và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 30 6   Download

 • Bài viết Một số vấn đề phát triển nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp Việt Nam; nguyên nhân của tình trạng chậm phát triển của ngành NN, giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp Việt Nam.

  pdf10p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 29 5   Download

 • Bài viết FDI với phát triển nông nghiệp Việt Nam dưới đây làm rõ về vai trò và tính hiệu quả của FDI với phát triển nông nghiệp Việt Nam, cũng như những nguyên nhân làm giảm tính hiệu quả của FDI với phát triển nông nghiệp Việt Nam và đưa ra những giải pháp cho vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 10 1   Download

 • Bài viết Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hội nhập giai đoạn 2011 - 2020 bao gồm những nội dung về nhìn lại việc thực hiện vai trò của nông nghiệp; phát triển nông nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hội nhập giai đoạn 2011 - 2020;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 8 1   Download

 • Bài viết Về phát triển nông nghiệp Việt Nam và một số vấn đề đặt ra hiện nay khái quát sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam trước và sau đổi mới, đặc biệt là những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 31 8   Download

 • Báo cáo thực tập tổng hợp tại "Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội" có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Phần 1 khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội, phần 2 tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

  pdf22p ntabk001 04-01-2016 98 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam khu vực thành phố hồ chí minh', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p lumia_12 28-05-2013 78 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh quảng bình', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p ctrl_12 10-07-2013 71 26   Download

 • Bài viết giới thiệu sự thay đổi về mặt bản chất của các hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay và các chủ trương phát triển các hợp tác xã kiểu mới tạo ra động lực đột phá phát triển nông nghiệp của Chính phủ nước ta.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 5 4   Download

 • Bài viết Những vấn đề đặt ra với nông nghiệp Việt Nam và các giải pháp đề xuất nêu lên một số đặc trưng của nông nghiệp VN hiện nay; những áp lực phải thay đổi; giải pháp đề xuất nhằm phát triển nền nông nghiệp của nước ta.

  pdf17p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 20 3   Download

 • Để làm rõ sự tác động của WTO đến nông nghiệp Việt Nam, bài viết xét tới các mặt: lợi thế, thời cơ và yếu thế, bất cập, từ đó nghiên cứu giải pháp phù hợp để phát triển nông nghiệp Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p yumimi1 10-02-2017 11 3   Download

 • Bài giảng này đề cập đến các vấn đề liên quan đến nông nghiệp trong phát triển kinh tế. Nội dung chính trong bài giảng gồm có: Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, vai trò của nông nghiệp trong phát triển, định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp Việt Nam.

  ppt20p tangtuy02 11-03-2016 9 2   Download

 • Nông nghiệp Việt Nam trước TPP chỉ ra những cơ hội, thách thức, giải pháp cho nền nông nghiệp Việt Nam trước TPP. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Nông nghiệp thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf4p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 6 2   Download

 • Ebook Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra khuôn khổ các chính sách, nguyên tắc của NHNo & PTNT VN về hoạt động tín dụng; quy định những thủ tục, trình tự cho vay nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng NHNo & PTNT VN; giúp xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các cấp cán bộ liên quan trong hoạt động tín dụng; là khung chuẩn cho việc kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập.

  pdf537p 951847623 09-04-2012 631 366   Download

 • Với đặc điểm vừa mang tính lý luận, vừa mang tính ứng dụng vào hoạt động thực tiễn của xã hội nên mục đích nghiên cứu của luận án là: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại; khái quát và đánh giá thực trạng hoạt động và năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay; lấy lý luận soi xét thực trạng đưa ra các giải ...

  pdf179p change00 04-05-2016 99 70   Download

 • Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế, các thành phần kinh tế cũng trở nên đa dạng và phong phú. Điều đó đòi hỏi các dịch vụ ngân hàng cũng phải không ngừng mở rộng. Đồng thời, để thực hiện chiến lược lâu dài nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao uy tín và hiệu quả kinh doanh, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) đã liên tục lập thêm những chi nhánh mới.

  pdf29p chipchip1122 17-03-2013 124 58   Download

 • Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNoPTNT Việt Nam) được thành lập tháng 3/1988 khi bắt đầu chuyển đổi hệ thống Ngân hàng từ một cấp sang hai cấp. Ngân hàng nông nghiệp được hình thành từ một số cấp vụ, phòng và chi nhánh cơ sở phụ thuộc Ngân hàng Nhà nước mang nặng tính chất cơ chế tập trung bao cấp. Thời gian đầu mới đi vào hoạt động những khó khăn hạn chế của Ngân hàng nông nghiệp tưởng chừng như không thể vượt qua.

  pdf19p chopchop1122 19-03-2013 100 39   Download

 • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận chủ yếu về bản chất và nội hàm về NLCT của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam NHNo&PTNTVN); các yếu tố chi phối năng lực cạnh tranh (NLCT) và đề xuất hệ thống chỉ tiêu đánh giá NLCT của NHNo&PTNTVN trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của nước ta.

  doc26p change02 06-05-2016 23 9   Download

 • Phát triển nông nghiệp và chính sách đất đai ở Việt Nam với 12 chương trình bày nội dung về cách quản lý đất nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới, thu thập từ nông nghiệp và đa dạng hóa thu nhập các hộ nông dân tại Việt Nam,.... Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf272p haidang 11-06-2009 1968 954   Download

 • Nông nghiệp là một ngành sản xuất vật chất, là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế quốc dân.Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, con người không chỉ tạo ra sản phẩm vật chất cho nhu cầu xã hội mà còn thực hiện sản xuất và tái sản xuất ra những quan hệ xã hội của chính con người, những quan hệ sản xuất. Những quan hệ này tạo thành cơ sở kinh tế cho toàn bộ các quan hệ tư tưởng, tinh thần trong nông nghiệp nông thôn....

  pdf93p nakatamimosa 25-09-2012 386 142   Download

Đồng bộ tài khoản