Phát triển nông thôn mới

Xem 1-20 trên 1578 kết quả Phát triển nông thôn mới
 • Bài viết Đồng bằng Sông Cửu Long: Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi trong quá trình phát triển nông thôn mới trình bày về việc xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sự cần thiết phải nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi.

  pdf5p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 4 1   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm trình bày lý luận về đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing trong các ngân hàng thương mại, đánh hiệu quả hoạt động Marketing của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf114p acc_12 03-04-2014 258 122   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Tình hình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới tại xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk tập trung nghiên cứu về thực trạng hạ tầng kinh tế - xã hội theo tiêu chí nông thôn mới ở xã Tam Giang; giải pháp phát triển nông thôn mới ở xã Tam Giang.

  doc60p ngoisaored 25-06-2016 23 7   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các hộ nông dân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng NN & PTNT huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đưa ra các giải pháp thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân.

  doc128p lehuyhieu91vp 14-01-2017 10 4   Download

 • Truyền thông là một dạng căn bản của hành vi con người trong xã hội đó là cơ chế để liên hệ của con người tồn tại và phát triển, vấn đề phát triển trong sự quan tâm của khoa học xã hội, trong thời đại ngày nay không có chiều cạnh nào của phát triển tách rời hoạt động truyền thông là những nội dung chính trong bài viết "Truyền thông và phát triển nông thôn". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 4 3   Download

 • Bài viết Vốn xã hội trong quản lý và phát triển nông thôn nước ta hiện nay nêu lên những đặc trưng của vốn xã hội ở nông thôn VN, vốn xã hội trong quản lý và phát triển nông thôn. Mời các bạn tham khảo bài viết để biết được nội dung cụ thể.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 5 1   Download

 • Cùng với sự phát triển phát triển chung của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định mình là một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế.

  doc43p kemudokemudo 09-03-2010 4982 2505   Download

 • Giáo trình Phát triển nông thôn có kết cấu gồm 5 chương và phụ lục. Nội dung giáo trình trình bày kiến thức nhập môn của môn học Phát triển nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn, vai trò của nhà nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn, nghiên cứu phát triển nông thôn.

  pdf163p dungdung386 19-06-2011 1364 565   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p dinhlan05011 25-04-2011 902 488   Download

 • Ebook Sổ tay Tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra khuôn khổ các chính sách, nguyên tắc của NHNo & PTNT VN về hoạt động tín dụng; quy định những thủ tục, trình tự cho vay nhằm đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng NHNo & PTNT VN; giúp xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của các cấp cán bộ liên quan trong hoạt động tín dụng; là khung chuẩn cho việc kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập.

  pdf537p 951847623 09-04-2012 601 345   Download

 • Chương 2 ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA VỪNG NÔNG THÔN 1.1. Khái niệm vùng nông thôn Vùng nông thôn được quan niệm khác nhau ở mỗi nước vì điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên ở mỗi nước khác nhau. Cho đến nay chưa có một khái niệm nào được chấp nhận một cách rộng rãi về nông thôn. Để có được định nghĩa nô lo thôn, người ta so sánh nông thôn và thành thị. Trong khi so sánh...

  pdf19p songsongcuoc 11-06-2011 490 216   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Phát triển nông thôn là một inh vực quan trọng và cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế vả hiện đại hoá đất nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nông thôn nước ta đã có sự đổi mới và phát triển khá toàn diện. Vấn đề nông thôn và phát triển nông thôn đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, cả về tổng kết lý luận, thực tiễn và đầu tư cho phát triển.

  pdf28p songsongcuoc 11-06-2011 523 214   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 3 - Đất, phân bón được biên soạn nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 về đất và phân bón.

  pdf414p dinhlan05011 25-04-2011 376 197   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 4 - Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch được biên soạn nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 về cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch.

  pdf308p dinhlan05011 25-04-2011 400 189   Download

 • 2.1-Quan điểm và phương hướng phát triển nông thôn ở nước ta a- Quan điểm phát triển nông thôn + Sơ lược về nông thôn Việt Nam trong những năm đổi mới - Sản xuất lương thực tăng nhanh và vững chắc…

  doc11p uranusstar 18-05-2011 365 131   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài này là: Làm rõ tính khoa học, hợp lý của công tác văn thư lưu trữ trong văn phông công ty cơ điện và phát triển nông thôn hiện nay, phân tích mặt mạnh, mặt yếu và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp cải tiến, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động văn phông công ty. Để hiều chi tiết vấn đề mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài luận văn.

  pdf17p hotmoingay1 03-01-2013 249 97   Download

 • "Tiểu luận Giới tính trong phát triển nông thôn" bao gồm các nội dung xoay quanh việc nghiên cứu giới tính ở nông thôn như: Vai trò của giới tính trong sản xuất nông nghiệp của gia đình, vị trí của giới trong gia đình, những chủ trương chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, giới trong gia đình của một số nước trên thế giới. Mời các bạn tham khảo chi tiết hơn.

  doc15p harrypotter9788 03-11-2010 169 84   Download

 • Giáo trình Quản lý nhà nước về phát triển nông thôn dành cho đào tạo hệ cử nhân hành chính trình bày các nội dung chính khái quát chung về quản lý nhà nước đối với phát triển nông thôn. Nông thôn là địa bàn để người nông dân sinh sống và phát triển, là một bộ phận quan trọng cấu thành xã hội, đặc biệt là đối với các quốc gia có sản xuất nông nghiệp là nền tảng như Việt Nam.

  pdf70p model_12 22-04-2014 154 77   Download

 • Phát triển kinh tế là một phương tiện, không phải là đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là phát triển bền vững, phát triển lấy con người làm trung tâm và bình đẳng cho mọi thành viên trong xã hội. Do đó, phát triển nông thôn không thể đạt được sự bền vững, công bằng và hiệu quả nếu bỏ qua yếu tố giới. Vấn đề giới được nhìn nhận không chỉ như vấn đề nhân quyền và công bằng xã hội mà còn mang ý nghĩa kinh tế của thực tiễn phát triển....

  pdf15p thaivfu90 26-09-2011 131 68   Download

 • Ebook Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới: Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

  pdf138p augi20 12-05-2012 168 66   Download

Đồng bộ tài khoản