Xem 1-20 trên 915 kết quả Phát triển thủy lợi
 • Bài viết "Ảnh hưởng của các dự án phát triển thủy lợi tới chế độ thủy văn: Trường hợp tại đồng bằng Vu Gia, Thu Bồn" giới thiệu những thay đổi về tài nguyên nước tại hạ lưu đồng bằng Vu Gia, Thu Bồn nơi các dự án phát triển được đồng loạt xây dựng vào đầu thập kỷ qua. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p tinhluong123 25-11-2015 9 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một số chủ chương chính sách mới về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn sách", phần 2 trình bày các chính sách về đất đai; chính sách tài chính, ngân hàng đối với nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nghề muối; chính sách về nông thôn, phát triển thủy lợi và cơ sở hạ tầng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p tsmttc_005 24-06-2015 20 9   Download

 • Mặc dù nguồn và lưới điện quốc gia phát triển mạnh, nh−ng theo đánh giá của ngμnh năng lượng, tới năm 2010 vẫn còn khỏang 400 xã chưa được sử dụng điện từ lưới quốc gia vì chi phí quá cao cho phát triển lưới điện.

  pdf105p thannong1311 23-07-2012 51 15   Download

 • Lưu vực sông Hương có tiềm năng nguồn nước dồi dào đáp ứng đủ các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Những năm gần đây nhiều công trình thủy lợi, thủy điện đã được quy hoạch và từng bước xây dựng, tuy nhiên trên quan điểm phát triển bền vững và bảo vệ môi trường phát triển thủy điện trên lưu vực đã bộc lộ những vấn đề tồn tại cần được đánh giá.

  pdf8p tinhluong123 22-11-2015 20 4   Download

 • Phương pháp ước lượng các yếu tố môi trường, đánh giá giá trị một số chi phí môi trường, đánh giá giá trị một số lợi ích môi trường,... là những nội dung chính trong bài viết "Đánh giá giá trị môi trường bị tác động bởi dự án phát triển thủy điện". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf5p tinhluong123 26-11-2015 13 3   Download

 • Hệ thống thuỷ lợi vùng đồi núi 12.1. Đặc điểm miền đồi núi n−ớc ta vμ yêu cầu phát triển thuỷ lợi 12.1.1. Khái quát chung Diện tích đất đai của cả n−ớc ta khoảng 33.200.000 ha, trong đó diện tích đất vùng đồi núi lμ hơn 20 triệu ha, chiếm gần 70% diện tích đất đai cả n−ớc.

  pdf0p meogiay 15-11-2011 74 38   Download

 • Những biện pháp chống lũ lụt và phát triển thủy lợi hiện hửu được thiết kế dựa trên trận lụt lớn năm 2000. Cho tới nay (2009), chưa có trận lũ lớn tương tự xảy ra nên chưa định giá được hiệu quả của các tuyến đê ngăn lũ. Lụt định kỳ hàng năm vẫn xảy ra, khoảng 40 % diện tích của ĐBCLVN bị ảnh hưởng, mùa lụt nhiều nơi kéo dài 3-4 tháng, có nơi sâu 2-3 m, nhưng không gây thiệt hại. Đa số dân chúng sống an toàn trong khu bảo vệ bởi các đê,...

  pdf33p meoconlaoca 25-06-2011 64 22   Download

 • Với đặc điểm địa lý của đất nước có nhiều đồi núi, cao nguyên và sông hồ, lại có mưa nhiều nên hàng năm mạng lưới sông suối vận chuyển ra biển hơn 870 tỷ m3 nước, tương ứng với lưu lượng trung bình khoảng 37.500m3/giây, rất thuận lợi cho việc phát triển các nhà máy thủy điện.

  pdf57p la_lan23 15-04-2013 40 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf13p bupbebagsu 16-01-2013 26 5   Download

 • Tạp chí Thủy lợi số 320 (1+2-1998) là số đặc biệt chào mừng năm mới - Xuân Mậu Dần với các nội dung đặc biệt như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch nông - lâm nghiệp và thủy lợi năm 1997, sự cần thiết của các tổng công ty trong việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành xây dựng và các nội dung khác. Mời quý độc giả đón đọc nội dung tạp chí số này.

  pdf53p talata_2 20-01-2015 14 5   Download

 • Tổng quan, thực trạng, nhu cầu và xu hướng sử dụng nước cho nông nghiệp của các quốc gia trong lưu vực, những vấn đề khi thiếu nguồn nước,... là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Phát triển nông nghiệp, thủy lợi và các áp lực nguồn nước trong lưu vực sông Mekong". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p thuyhuynh1702 16-12-2015 24 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi đất màu và kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006-2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND ngày 03/12/2004

  pdf4p poqueen 13-05-2013 24 3   Download

 • Tạp chí Thủy lợi số 334 giới thiệu tới người đọc các bài viết: Một số vấn đề về đập và hồ chứa ở Việt Nam, đẩy mạnh củng cố và phát triển thủy nông ở cấp cơ sở có sự tham gia của nông dân, định hướng khoa học công nghệ thủy lợi tới năm 2005, cấp nước sinh hoạt nông thôn – Hiện trạng và thách thức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p tsmttc_005 23-06-2015 13 3   Download

 • Tạp chí Thủy lợi Số 329/1999 nhân dịp kỷ niệm chào mừng Ngày Quốc Khánh 2/9/1945 - 2/9/1999 trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới suy nghĩ và cách làm, tạo sự chuyển biến mới trong công tác thủy lợi; phát triển thủy lợi ở miền núi phía Bắc;... Mời các bạn đón đọc nội dung tạp chí số này.

  pdf61p talata_6 22-12-2014 8 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf5p poqueen 13-05-2013 21 1   Download

 • Khái quát về hiện trạng thủy lợi, hướng phát triển thủy lợi của địa phương trong những năm tới là những nội dung chính trong bài viết "Công tác thủy lợi Đắk Lắk phục vụ nông nghiệp 35 năm (1975-2010) hình thành và phát triển". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf4p bethuy1990 20-11-2015 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8302:2009. Tiêu chuẩn về Quy hoạch phát triển thủy lợi - quy định chủ yếu về thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lập mới hoặc rà soát, bổ sung tổng quan quy hoạch thủy lợi, quy hoạch thủy lợi lưu vực sông hoặc quy hoạch chi tiết thủy lợi lưu vực sông hay vùng lãnh thổ.

  doc58p thaoqb86 08-12-2015 9 1   Download

 • Đặc điểm tự nhiên, hiện trạng phát triển thuỷ sản ở Vĩnh Long, các mô hình đề nghị là những nội dung chính trong bài viết "Hiện trạng và định hướng thuỷ lợi phục vụ thuỷ sản ở Vĩnh Long". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf6p thuyhuynh1702 16-12-2015 11 1   Download

 • Qua nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển thủy lợi trên bàn địa huyện Hòa Vang giai đoạn 2011-2015, xác định được tác động của thủy lợi đến nông nghiệp, định hình những khó khăn, tồn tại và nhận biết những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn. Từ đó, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi ở địa phương trong thời gian tới.

  pdf108p bautroibinhyen1 02-11-2016 1 0   Download

 • Quan hệ đất ư nước và cây trồng, nguyên lý điều tiết nước ruộng 2.1. ảnh hưởng của nước đối với sự phát triển của cây trồng và tác dụng cải tạo đất Nhờ có nước, chất dinh dưỡng, nhiệt độ, ánh sáng và không khí mà cây trồng phát triển bình thường. Các yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau và có tác dụng quan trọng ngang nhau không thể thay thế nhau được.

  pdf27p meogiay 09-11-2011 124 73   Download

Đồng bộ tài khoản