Phẫu thuật ablate

Xem 1-20 trên 54 kết quả Phẫu thuật ablate
 • Phương pháp điều trị y tế và phẫu thuật ablate sản xuất hoặc hành động androgen không kết quả ở mức độ androgen trong mô khối u không thể phát hiện. Các mức độ testosterone Intratumoral ở những bệnh nhân với bệnh thiến chống tương tự

  pdf27p meomap4 09-12-2011 33 4   Download

 • Extended kim sinh thiết tuyến tiền liệt cải thiện sự phù hợp Gleason phân loại giữa kim sinh thiết tuyến tiền liệt và tuyến tiền liệt triệt để. J Urol 169:136-140 Schmid HP, McNeal JE, Stamey hỗ trợ kỹ thuật (1993) quan sát lâm sàng vào thời gian tăng gấp đôi bệnh ung thư tuyến tiền liệt

  pdf27p meomap4 09-12-2011 41 6   Download

 • Công trình này là đối tượng của quyền tác giả. Tất cả các quyền, cho dù toàn bộ hoặc một phần của vật liệu là có liên quan, cụ thể các quyền của dịch thuật, trì tụng, in lại, tái sử dụng các minh họa, phát thanh truyền hình, sao chép trên vi phim hoặc trong bất kỳ cách nào khác, và lưu trữ trong hàng dữ liệu

  pdf27p meomap4 09-12-2011 25 4   Download

 • Transrectal siêu âm so với kiểm tra trực tràng kỹ thuật số cho dàn ung thư tuyến tiền liệt: các kết quả của một thử nghiệm đa thể chế tương lai. J Urol 157:902-906 30. Liebross RH, Pollack A, Lankford SP, Zagars GK, von Eshenbach AC, Geara FB (1999) Transrectal siêu âm cho dàn ung thư biểu mô tuyến tiền liệt

  pdf27p meomap4 09-12-2011 35 4   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P32 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 30 6   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P35 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 35 6   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P6 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 51 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P15 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 40 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P24 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 31 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P30 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 32 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P31 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 36 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P34 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 42 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P39 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 34 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P41 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 39 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P36 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 33 5   Download

 • túi tinh hoặc sự tham gia của hạch bạch huyết, họ cũng có tầm quan trọng nổi bật cho định nghĩa mục tiêu trong quá trình lập kế hoạch điều trị xạ trị. Câu hỏi có hay không để irradiate các hạch bạch huyết vùng chậu

  pdf27p meomap4 09-12-2011 23 5   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P43 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 47 4   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P1 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 42 4   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P2 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 45 4   Download

 • Hepatocellular Carcinoma: Targeted Therapy and Multidisciplinary P3 provides a detailed repository of the latest information regarding HCC epidemiology, diagnosis, imaging, pathology, staging, and treatment options.

  pdf10p pretty26 10-12-2010 54 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản