Phê chuẩn tổng quyết toán thu

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phê chuẩn tổng quyết toán thu
 • Nghị quyết 04 /2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2003

  doc2p sontinh 18-08-2009 93 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 19

  pdf3p inoneyear2 22-03-2010 55 3   Download

 • Nghị quyết số 05/2000-NQ/HĐ về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách thành phố Hà nội năm 1998 (khóa XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000) do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawktkt5 25-10-2009 36 2   Download

 • Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được chính thức thành lập ngày 11 tháng 7 năm 1994 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam với chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, do Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn....

  pdf94p lanlan38 02-04-2013 68 18   Download

Đồng bộ tài khoản