Phê duyệt chương trình đổi mới cơ chế quản lý

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phê duyệt chương trình đổi mới cơ chế quản lý
  • Quyết định 08/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005

    doc15p sontinh 18-08-2009 134 18   Download

  • Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf12p lawttyt6 30-11-2009 52 3   Download

  • Quyết định số 08/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công giai đoạn 2004-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

    pdf13p lawktkt3 25-10-2009 67 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản