Phê duyệt chương trình quốc gia

Xem 1-20 trên 203 kết quả Phê duyệt chương trình quốc gia
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001

  pdf20p quadau_haudau 28-01-2011 50 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2012-2015, TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã...

  pdf17p vienthieu 31-12-2010 145 48   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  doc6p luuvu1208 13-11-2010 76 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2011 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf13p meoconanca 28-02-2011 80 9   Download

 • Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thực hiện Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015; Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao đ...

  pdf16p abcdef_42 02-11-2011 49 6   Download

 • Tài liệu tham khảo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010

  doc8p cuongnvvbsp 05-11-2010 51 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CHỐNG THẤT THOÁT, THẤT THU NƯỚC SẠCH ĐẾN NĂM 2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p chubebandiem 17-12-2010 93 21   Download

 • Quyết định 101/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010

  doc6p hoangchau 19-08-2009 156 19   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục Phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

  pdf7p bingo_do 28-05-2010 68 10   Download

 • Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf7p lawvhxh7 16-11-2009 79 5   Download

 • Quyết định số 34/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV giai đoạn 2007 - 2010 do Bộ y tế ban hành

  pdf21p lawvhxh7 16-11-2009 57 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf13p hoamai_do 01-02-2013 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p bupbebaggo 15-01-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf11p bupbebaggo 15-01-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA ”NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf10p cachepchienxu 20-07-2010 66 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004; Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hành động Vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020;

  pdf8p luatsuminhtri 19-06-2013 25 2   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 1610/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính ph...

  pdf12p c2vang 28-09-2011 89 23   Download

 • Ngày 02-12-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 158/TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (CTMTQG) với tổng kinh phí thực hiện ước tính 1965 tỷ đồng. Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình,

  pdf6p bachtuocpaul 26-04-2013 108 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản