Phê duyệt đề án hỗ trợ

Xem 1-20 trên 150 kết quả Phê duyệt đề án hỗ trợ
 • Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

  pdf10p hoangchau 19-08-2009 490 64   Download

 • Quyết định 103/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015

  pdf6p hoangchau 19-08-2009 193 23   Download

 • Quyết định 191/2005QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010

  doc5p diennghia 19-08-2009 58 8   Download

 • Quyết định số 443/QĐ-UBND phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm 2013 - 2015 tại tỉnh Điện Biên.

  pdf34p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 12 1   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ gửi hồ sơ, văn kiện dự án đề nghị phê duyệt tiếp nhận dự án, khoản viện trợ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, văn kiện dự án và ra quyết định phê duyệt Sau khi nhận đủ hồ sơ, văn kiện dự án, khoản viện trợ phi dự...

  doc2p batrinh 19-08-2009 75 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG SỐ LƯỢNG HỘ NGHÈO VÀO ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 32 1   Download

 • Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

  pdf11p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 10 0   Download

 • Thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015", Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 639/2008/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

  pdf4p ferari 21-08-2010 404 47   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Thủ trưởng cơ quan các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi hồ sơ đến phòng Hành chính của Bộ Tài chính qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan. + Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và tham khảo ý kiến Sau khi nhận đủ hồ sơ khoản viện trợ phi dự án, Bộ Tài chính có công văn đề nghị các cơ quan tham gia ý kiến về việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án công văn gửi cho: Bộ kế hoạch và Đầu...

  doc2p batrinh 19-08-2009 173 20   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CÓ KHÓ KHĂN ĐẶC BIỆT VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

  pdf6p hoa_kimngan 31-08-2011 18 1   Download

 • Quyết định số 943/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đồ án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm tại tỉnh Bắc Kạn.

  pdf10p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 14 1   Download

 • Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương đề án công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, căn cứ Quyết định số 3732/QĐ-UBND. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p huynhthuy1990 25-09-2015 10 0   Download

 • Tài liệu được soạn cho nguồn vốn vay 3764 - VIE. Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng: tăng trưởng kinh tế không tự nhiên có tính bền vững và thường làm gia tăng mất công bằng. Để tăng trưởng bền vững và công bằng, cần có sự can thiệp trong khi vẫn đảm bảo một sự phát triển thân thiện với thị trường.

  pdf106p pierrecardin 02-02-2010 374 236   Download

 • Nội dung • Điều kiện để các dự án được hưởng tài trợ •Thủ tục xin hỗ trợ •Tiêu chílựa chọn dự án • Qui trình phê duyệt nguồn vốn hỗ trợ cho dự án • Qui trình thanh toán nguồn vốn hỗ trợ • Qui trình báo cáo •Trách nhiệm của các bên liên quan • Qui trình giải ngân từ các nguồn trong nước

  pdf52p thuyha 24-06-2009 380 132   Download

 • Tổ chức dự án là không cần thiết Thiếu sự hỗ trợ từ phía nhà quản trị cấp cao Chỉ định nhầm nhà quản trị dự án Lập kế hoạch tồiCắt giảm ngân sách từ từ Duy trì ngân sách nhỏ đủ để tồn tại dự án nhưng không hoạt động Che đậy sự thất bại

  ppt26p can_loc 27-07-2012 90 32   Download

 • Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC do liên bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”

  pdf12p lawttnh2 11-11-2009 129 25   Download

 • Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawvhxh1 16-11-2009 135 20   Download

 • Công văn 799/QLLĐNN-QLLĐ của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

  pdf3p quynhtrang 19-08-2009 100 16   Download

 • UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... -------Số: /TTr-..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------........, ngày tháng năm 20..... TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 114 15   Download

 • Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawgd2 04-11-2009 104 13   Download

Đồng bộ tài khoản