Phê duyệt dự án trồng rừng

Xem 1-20 trên 23 kết quả Phê duyệt dự án trồng rừng
 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình do tổ chức quốc doanh lập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomaythongminh 04-08-2010 82 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meomaythongminh 04-08-2010 110 17   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ VEN BIỂN PHẠM VI THỊ XÃ QUẢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 43 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh (đối với dự án trồng rừng và đầu tư các công trình lâm sinh)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p suphubeo 31-10-2010 71 20   Download

 • Đánh giá thực trạng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án trồng rừng ở Việt Nam đã được Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện năm 2010. Kết quả cho thấy hệ thống pháp lý liên quan đến ĐTM của nước ta khá đầy đủ. Từ năm 2003 đến 2009, Bộ TN&MT và Bộ NN&PTNT đã phê duyệt hàng nghìn báo cáo ĐTM, nhưng không có báo cáo nào cho các dự án trồng rừng. Trong số 3 tỉnh...

  pdf9p miumiungon 08-02-2012 197 54   Download

 • Tận dụng quả dại trên rừng làm rượu vang cao cấp, trồng rau sạch và cho thuê nông trại thư giãn, bán phần mềm tiết kiệm pin... nhiều bạn trẻ đã biến ý tưởng ảo thành dự án trị giá hàng tỷ đồng. Sinh viên Phạm Lê Trung (ngồi giữa) và các cộng sự đang thảo luận về dự án sản xuất rượu vang đặc sản từ quả dại (có tên đuồng đuông) trên rừng Phú Quốc. Ảnh: Hà Thanh.

  pdf6p ngocminh84 02-10-2012 141 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của tổ chức ngoài quốc doanh; mã số hồ sơ 148351', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p tieulaubau 13-06-2011 38 6   Download

 • Mô hình rừng ổn định là sự biểu hiện hoặc hình ảnh của khu rừng có trữ lượng nhiều, quản lý tốt, có thể mang lại các sản phẩm về kinh tế và môi trường theo hướng bền vững. Mô hình rừng ổn định phải được xây dựng cho mỗi kiểu rừng trong từng vùng sinh thái dựa trên kết quả điều tra rừng đại diện đạt được cho mỗi kiểu rừng.

  pdf35p badaovl 18-05-2013 47 6   Download

 • Quyết định số 840/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án trồng rừng tại tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh (do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt10 02-12-2009 59 3   Download

 • Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Căn cứ Quyết định số 1461/QĐ-BNN-HTQT ngày 5/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án “Chương trình thí điểm Lâm nghiệp cộng đồng 2006 – 2007”; Để thực hiện các nội dung hoạt động trong văn kiện dự án, trong đó có việc thí điểm quản lý tài chính (Quĩ phát triển xã) giúp cộng đồng thực hiện tốt kế hoạch quản lý rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫ...

  pdf19p haichau 24-06-2009 367 88   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "GIẢM PHÁT THẢI DO NẠN PHÁ RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT LUÂN PHIÊN TRONG CÁC KHU RỪNG VÙNG NHIỆT ĐỚI (REDD-ALERT) DO CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU TÀI TRỢ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 51 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN, ĐẤT PHÈN, ĐẤT NGẬP MẶN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 01-06-2011 42 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN GIỐNG PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG TẠI CÁC TỈNH VÙNG TÂY NGUYÊN” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p thanlannho 01-06-2011 39 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN GIỐNG PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG TẠI CÁC TỈNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ NAM TRUNG BỘ” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 01-06-2011 47 3   Download

 • Quyết định số 435-TTg về việc phê duyệt dự án khả thi trồng rừng tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 39 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN GIỐNG PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG TẠI CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p thanlannho 01-06-2011 46 2   Download

 • Quyết định số 990/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án cải tạo rừng tự nhiên để trồng mới lại rừng sản xuất bằng cây cao su tại khoảnh 1, 2, 3, 4 - tiểu khu 213, Ban QLRPH Tà Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

  pdf2p lawdt2 02-12-2009 54 1   Download

 • Quyết định số 115-TTg về việc phê duyệt dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh lạng sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 56 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN “DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP, SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG GIỐNG TỐT CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG RỪNG” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 36 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “TRÌNH DIỄN NĂNG LỰC PHỤC HỒI RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM” DO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ LÀM CHỦ DỰ ÁN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meocontreocay 29-05-2011 28 4   Download

Đồng bộ tài khoản