Phê duyệt nghề trọng điểm

Xem 1-20 trên 77 kết quả Phê duyệt nghề trọng điểm
 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP, TRƯỜNG THUỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf13p oggianoel 09-01-2013 40 4   Download

 • Quyết định số 854/QĐ-BLĐTBXH 2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề giai đoạn 2011 - 2015.

  pdf81p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 24 0   Download

 • 1. Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải đáp ứng yêu cầu về phát triển một hướng khoa học và công nghệ trọng điểm; xây dựng và phát triển công nghiệp sinh học ở nước ta trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, có vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf9p thanhnga 10-06-2009 178 39   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  pdf94p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 170 52   Download

 • Quyết định số 696/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục đề tài thuộc chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 “khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội”, mã số KC.09/06-10 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2009 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p truongvekien 10-10-2009 58 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1477/qđ-blđtbxh', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p bupbebagsu 16-01-2013 31 2   Download

 • Quyết định số 443/QĐ-UBND phê duyệt đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm 2013 - 2015 tại tỉnh Điện Biên.

  pdf34p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 17 1   Download

 • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng số 11/2006/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 01 năm 2006 phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020"; Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 phê duyệt Đề án “Phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực Thủy sản” và Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 01 năm 2008 phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng ...

  pdf6p suatuoiconbo 29-07-2011 262 112   Download

 • Phát triển ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng trở thành nghành sản xuất hàng hoá, từng bước đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu là một trong những quan điểm phát triển nghành chăn nuôi trong chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 đã được chính phủ phê duyệt.

  doc1p nobenprize 02-09-2011 141 51   Download

 • Quản lý cấu hình là một kỹ thuật kiểm soát dùng để kiểm tra chính thức và phê duyệt các thay đổi về cấu hình dựa vào đặc điểm của sản phẩm chuyển giao, cũng như các thiết bị phần cứng, phần mềm để tạo ra sản phẩm và phiên bản. Những thay đổi về cấu hình và phiên bản xảy ra thường xuyên trong môi trường CNTT, do vậy cần phải được kiểm tra liên tục.

  pdf28p muaythai6 21-10-2011 51 18   Download

 • Quyết định đã phê duyệt “Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”, thực hiện đối với 5 tỉnh,

  pdf62p lanlan38 02-04-2013 38 11   Download

 • Quyết định số 13/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông" do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 57 6   Download

 • Quyết định số 29/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 - 2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  doc1p manhquynh 10-10-2009 57 6   Download

 • Quyết định số 32/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  doc2p manhquynh 10-10-2009 66 6   Download

 • Quyết định số 17/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vật liệu mới" do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf3p manhquynh 10-10-2009 53 5   Download

 • Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 67 7   Download

 • Quyết định số 22/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn"do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf3p quanglinh 23-10-2009 58 5   Download

 • Quyết định số 33/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  doc1p manhquynh 10-10-2009 58 4   Download

 • Quyết định số 18/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tự động hoá" do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 34/2001/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 - 2005: "Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  doc1p manhquynh 10-10-2009 50 3   Download

Đồng bộ tài khoản