Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh

Xem 1-20 trên 71 kết quả Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh
 • Quyết định 998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 83 16   Download

 • Quyết định 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

  pdf5p hoanglinh 19-08-2009 95 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại khu công nghệ cao hòa lạc', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p demtichlieu 13-07-2010 96 26   Download

 • Quyết định số 156/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttnh11 13-11-2009 33 3   Download

 • Quyết định 935/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

  pdf6p sundaisy 08-08-2009 144 11   Download

 • Quyết định 998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 86 5   Download

 • Quyết định 156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2025

  pdf4p danguyen 19-08-2009 60 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ DỰ ÁN PHÂN VÙNG NÔNG NGHIỆP TOÀN QUỐC LÀO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cức Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 56 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 28 4   Download

 • Quyết định số 684/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/2.000) khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawttnh11 13-11-2009 45 5   Download

 • Quyết định số 998/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawttnh4 11-11-2009 36 4   Download

 • Quyết định 274/2005/QĐ-TTg củ Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

  doc5p thienthan 19-08-2009 43 3   Download

 • Quyết định 1077/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025

  doc5p thienthan 19-08-2009 31 2   Download

 • Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025

  doc5p thienthan 19-08-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 603/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p truongbachi 23-10-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 882/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh5 12-11-2009 43 2   Download

 • Quyết định 1181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025.

  doc3p thienthan 19-08-2009 48 1   Download

 • Quyết định 603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum đến năm 2025

  doc3p thienthan 19-08-2009 32 1   Download

 • Quyết định 4287/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn huyện lỵ, huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf5p lawttnh2 11-11-2009 30 5   Download

 • Quyết định số 2165/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch bảo tồn, tồn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf6p lawvhxh1 16-11-2009 36 5   Download

Đồng bộ tài khoản