Phê duyệt phương án bảo vệ

Xem 1-20 trên 31 kết quả Phê duyệt phương án bảo vệ
 • Thông tư 45/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập và phê duyệt Phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi

  doc0p 1huutri 06-08-2009 177 21   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận – huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Kinh tế quận – huyện ; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi có cơ sở kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa là mười...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 67 9   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở-ban-ngành, Phòng Tài nguyên - Môi trường quận-huyện, Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn.

  pdf5p suphubeo 31-10-2010 52 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc phê duyệt phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p suatuoi_nguyenchat 18-07-2011 110 6   Download

 • Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... Số: /TTr-..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày tháng năm 20..... TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, phê duyệt Phuơng án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 133 8   Download

 • Mẫu 01a/BT, HT VÀ TĐC UBND QUẬN (HUYỆN) HỘI ĐỒNG BT, HT VÀ TĐC DỰ ÁN……… Số: ………./TTr-HĐBT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày .... tháng … năm … TỜ TRÌNH V/v thẩm định, phê duyệt phương án Tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án , qua đó góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của thành phố Cần Thơ nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung và để bắt kịp đà phát triển chung của cả nước. ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 35 3   Download

 • VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố -------Số: . . . V/v: đề nghị thẩm định đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------......, ngày....... tháng....... năm.....

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 69 3   Download

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2008 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của bộ trưởng bộ công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyền công ty xây lắp điện 3 thành tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do sở kế hoạch và đầu tư tp Đà Nẵng cấp...

  pdf23p thuyha 24-06-2009 1545 397   Download

 • Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (Sau đây được viết tắt là “Tổng công ty”) được thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Xây lắp Điện 3 thành Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

  pdf18p haichau 24-06-2009 1058 253   Download

 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc: “Sắp xếp lại các liên xí nghiệp, Tổng Công ty phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường ” ngày 07 tháng 03 năm 1994, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ) và ủy...

  pdf28p chopchop1122 19-03-2013 34 11   Download

 • Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf5p lawttnh4 11-11-2009 91 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf21p cunghoangdao 28-12-2012 17 2   Download

 • Quyết định số 1155/QĐ-UBND về phê duyệt phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn đập và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du nhà máy thủy điện tại tỉnh Sơn La.

  pdf43p conduongmauxanh1234 20-03-2014 32 1   Download

 • Quyết định số 1156/QĐ-UBND phê duyệt phương án phòng chống bão lũ tại một số xã huyện Mường La tỉnh Sơn La.

  pdf40p conduongmauxanh1234 20-03-2014 32 1   Download

 • Quyết định 39/2013/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf4p tanhthanhthanh23 17-04-2014 14 0   Download

 • Quyết định 476/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt phương án Bồi thường rừng tự nhiên, rừng Thông tại khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p tanhthanhthanh23 17-04-2014 16 0   Download

 • Trong thực tế các loại hình dự án hết sức đa dạng, mỗi loại hình có những đặc điểm yêu cầu và nội dung nghiên cứu khác nhau. Trong bải giảng này chúng tôi tập trung giới thiêu phương pháp nghiên cứu lập các dư án đầu tư phát triển; đây là loai dự án khá đặc trưng có thể giúp chúng rút ra được các điểm chung về mặt phương pháp.

  pdf33p quangngoc368 29-12-2009 1707 1181   Download

 •     Sau khi khảo sát, bản vẽ thiết kế của công trình sẽ được hoàn thành.Trước khi lắp BTS nhất thiết phải có bản vẽ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt để đảm bảo tính thống nhất giữa bên thi công và bộ phận thiết kế, cũng như giữa nhà thầu và chủ đầu tư.Tránh trường hợp bị dừng thi công khi bản thiết kế chưa được phê duyệt. Chuẩn bị các thủ tục pháp lý để tiến hành thi công như giấy giới thiệu, công văn(nếu có)....

  pdf42p tinhyeutrongloau 18-08-2012 152 59   Download

 • Quyết định số 246/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p luuduchoa 10-10-2009 85 5   Download

 • Quyết định số 199/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt phương án sắp xếp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và báo cáo quyết toán, danh sách chi trả trợ cấp cho người lao động dôi dư do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lybangbang 10-10-2009 60 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản