Phê duyệt quy chế

Xem 1-20 trên 221 kết quả Phê duyệt quy chế
 • Tham khảo tài liệu 'phê duyệt quy chế tổ chức và họat động của tổ chức hành chính, sự nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suunyy 23-11-2010 100 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục phê duyệt quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p _duahau_ 08-02-2012 64 11   Download

 • Công văn 462/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

  doc1p strips 07-08-2009 72 20   Download

 • Quyết định số 02/2006/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf16p lawgd3 04-11-2009 61 6   Download

 • Quy chế quản lý kiến trúc đô thị quận Hà Đông hướng dẫn việc quản lý đầu tư xây dựng cải tạo, tôn tạo, bảo vệ và sử dụng các công trình, cảnh quan tại quận Hà Đông, phù hợp với đồ án quy hoạch chung xây dựng toàn quận đã được phê duyệt và đồ án Thiết kế đô thị.

  pdf12p minhphung2105 16-07-2010 636 214   Download

 • Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2010 là năm thứ 9 thực hiện Đề án cải tiến công tác tuyển sinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1/2002. Về cơ bản công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính qui năm 2010 vẫn giữ ổn định theo giải pháp 3 chung như các năm trước.

  doc15p bachma45 04-06-2010 150 25   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005; Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể "Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020" trên phạm vi cả nước;

  pdf3p conchokon 22-09-2012 55 10   Download

 • Tờ trình 59/TTr-LĐTBXH về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 104 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG - LÂM - THỦY SẢN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf12p cavienchien5k 19-07-2010 56 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CƠ CHẾ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TRONG NƯỚC THIẾT BỊ CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 28 4   Download

 • Quyết định số 150/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf5p lawvhxh12 19-11-2009 42 3   Download

 • Quyết định số 150/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf5p lawvhxh13 19-11-2009 53 3   Download

 • Quyết định số 2404/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình một cửa, một dấu của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawbmhc9 24-11-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 123/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế bổ sung đối với Khu đường sông (Sở Giao thông Công chánh) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thủy thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawgtvt7 26-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 43/2003/QĐ-UB về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawdt6 02-12-2009 36 2   Download

 • Quyết định số 88/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf10p lawdt7 02-12-2009 35 2   Download

 • Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy chế đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo do tỉnh Vĩnh Long ban hành.

  pdf6p lengocln 22-03-2014 30 2   Download

 • Quyết định số 355/1998/QĐ-UB-NC về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf6p lawgtvt10 26-11-2009 43 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NGÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM CAO SU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf9p nhanhoxihxih 01-11-2012 19 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p nhanhoxihxih 06-11-2012 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản