Phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Xem 1-18 trên 18 kết quả Phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

  doc7p giangdien 18-08-2009 159 18   Download

 • Công văn 2845/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

  doc1p giangdien 18-08-2009 137 10   Download

 • Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf6p lawxnk3 10-11-2009 49 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf2p caytudang 20-04-2013 29 2   Download

 • Bài giảng Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2013: Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trình bày về đối tượng và điều kiện nhập khẩu phế liệu; hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; trình tự thủ tục cấp điều chỉnh giấy chứng nhận; hồ sơ, thủ tục kiểm tra, thông quan đối với phế liệu nhập khẩu; quy định về phế liệu được phép nhập khẩu.

  ppt16p cocacola_07 11-11-2015 33 4   Download

 • Quyết định 647/QĐ-BTNMT năm 2013 chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 23 0   Download

 • Quyết định 73/2014/QĐ-TTg về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc4p truckiettuyetmai 30-12-2014 6 0   Download

 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của từng thành viêntrong tập thể công ty, nêu cao nhận thức của mỗi nhân viên về tầm quan trọng của khách hàng cho dù đó là nhân viên ngoại thương, nhân viên kế toán, nhân viên thu mua hoặc là nhân viên sản xuất. Nâng cao năng lực, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ kinh doanh về chuyênmôn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh. hàng. Tạo môi trường làm việc thuận lợi...

  pdf6p lavie7 29-07-2011 150 44   Download

 • Quyết định 12/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

  doc4p nhatson 18-08-2009 232 30   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu thông báo nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ; Phụ lục số 03 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 002/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007của Bộ Cụng Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  pdf2p jindo2000 14-09-2010 228 29   Download

 • Công ty có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp, giữ chữ tín trong kinhdoanh. Thường xuyên trao đổi, ký kết các điều khoản nhằm đảm bảo nguồn hàng có chất lượng và giữ mối quan hệ làm ăn lâu dài. 2. Quy trình công nghệ và chế biến sản phẩm của công ty : Hiện nay, sản phẩm của công ty gồm hai loại : cà phê nhân và cà phê bột. Cà phê nhân được chế biến từ cà phê tươi qua hình thức chế biến ướt (hoặc phơi khô quả) sau đó xay xát...

  pdf9p lavie7 29-07-2011 66 25   Download

 • Thưc trạng này đã biến Việt Nam từ một nước nhập khẩu phôi thép và thép thành phẩm trở thành một thị trường nhập khẩu thép phế liệu để phục vụ cho sản xuất phôi thép. Chính vì vậy, chỉ một trở ngại nhỏ cản trở thép phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam sẽ làm cho các lò luyện thép bị đình trệ vì đói nguyên liệu.

  pdf6p ttcao2 05-08-2011 24 4   Download

 • Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường về việc ban hành Danh mục các loại phế liệu đã được phép xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

  doc3p giangdien 18-08-2009 97 11   Download

 • Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Danh mục các loại phế liệu đã được phép xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

  pdf3p lawxnk4 10-11-2009 49 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

  pdf13p caytudang 20-04-2013 47 7   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

  pdf21p naubanh_chung 23-01-2013 21 2   Download

 • Thông tư số: 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;...

  pdf51p cuonghuyen0628 13-11-2015 21 2   Download

 • Thông tư 62/2017/TT-BTC ngày 19/06/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

  pdf6p thongtucp 03-11-2017 4 0   Download

Đồng bộ tài khoản