» 

Phép Chiếu

 • Bộ sưu tập các giáo án được thiết kế và biên soạn chi tiết Địa lý 10 bài Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo.

  thanhnhan_287 06-05-2014 18 0

 • Tổng hợp các bài giảng thiết kế bằng powerpoint đẹp mắt và chi tiết bài Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản dành cho thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo. Thông qua bài học, học sinh hiểu được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ. Hiểu rõ được một số phép chiếu hình cơ bản. Phân biệt được một số lưới kinh,vĩ tuyến khác nhau của bản đồ, từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó thuộc phép hình chiếu bản đồ nào. Thông qua phép chiếu hình bản đồ, dự đoán khu vực nào là khu vực tương đối chính xác, khu vực nào kém chính xác hơn trên bản đồ.

  thanhnhan_287 06-05-2014 15 0

 • + Xem thêm 4 BST Phép Chiếu khác
 • §5. Phép chiếu song song

  Định nghĩa phép chiếu song song: Cho mp(P) và đưòng thẳng l cắt mp(P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường thẳng qua M và song song với l, cắt (P) tại M’. Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M’ như vậy gọi là Phép chiếu song song lên mp(P) theo phương l. (P): Mặt phẳng chiếu; l: Phương chiếu; M’: Hình chiếu song song của M qua phép chiếu trên.

  ppt 8p huynhphuoc 30-03-2010 358 79

 • Giáo án hình học: Phép chiếu song song

  Về kiến thức : học sinh nắm được khái niệm , tính chất , khái niệm hình biểu diễn của một hình trong không gían Về kỹ năng : Xác định được phương chiếu , mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song .Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng,một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song Về tư duy thái độ : biết liên hệ các kiến thức về quan hệ song song để...

  doc 4p huyentrangdt04 23-09-2010 225 56

 • Đồ họa máy tính Phép chiếu

  Một số hệ tọa độ Hệ tọa độ thế giới (The world coordinate system) Hệ tọa độ hình dạng (The shape coordinate system) Khung nhìn 3D Tất nhiên là phức tạp hơn 2D –Thêm một chiều mới (!) –Các thiết bị hiển thị là 2D. Cần dùng phép chiếu (projection) để chuyển vật thể hay cảnh vật 3D về thiết bị hiển thị 2D. Cần thực hiện cắt với một khối 3D –Sáu mặt phẳng. –Hình chóp...

  pdf 26p quynhbv_hp 02-04-2013 12 5

 • Bài giảng Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản - Địa 10 - GV.N T Minh

  Bài giảng Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản giúp học sinh hiểu được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ. Hiểu rõ được một số phép chiếu hình cơ bản. Phân biệt được một số lưới kinh,vĩ tuyến khác nhau của bản đồ, từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó thuộc phép hình chiếu bản đồ nào.

  ppt 23p hongvang_26 19-03-2014 2 1

 • Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản - Bài giảng Địa 10 - GV.T T Nhàn

  Bài giảng Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản giúp học sinh biết được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau. Hiểu rõ được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân biệt được một số dạng lưới kinh, vĩ tuyến khác nhau của bản đồ. Từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào.

  ppt 26p thanhnhan_287 26-03-2014 1 1

 • Slide bài Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản - Địa 10 - GV.Võ H Liên

  Qua bài giảng Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản học sinh nêu được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau. Hiểu rõ được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân biệt được một số dạng lưới kinh, vĩ tuyến khác nhau của bản đồ. Từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào.

  ppt 42p lienvo_12 26-03-2014 2 1

 • Giáo án bài Phép chiếu song song. Hình không gian - Hình học 11 - GV. Trần Thiên

  Qua bài học Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian giáo viên giúp học sinh nắm được định nghĩa và tính chất của phép chiếu song song. Khái niệm hình biểu diễn của một hình trong không gian. Xác định được phương chiếu, mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song.

  doc 3p tranthien_83 22-03-2014 3 0

 • Giáo án bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản - Địa 10 - GV.Võ H Liên

  Thông qua bài Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản học sinh nêu rõ được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau. Hiểu rõ được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân biệt được một số dạng lưới kinh, vĩ tuyến khác nhau của bản đồ. Từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào.

  doc 5p lienvo_12 26-03-2014 0 0

 • Giáo án bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản - Địa 10 - GV.N T Minh

  Qua bài học Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản giáo viên học sinh hiểu được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ. Hiểu rõ được một số phép chiếu hình cơ bản. Phân biệt được một số lưới kinh,vĩ tuyến khác nhau của bản đồ, từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó thuộc phép hình chiếu bản đồ nào.

  doc 4p hongvang_26 19-03-2014 0 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Phép chiếu (projection)

  Bài giảng Đồ họa máy tính: phép chiếu (projection) trình bày kế hoạch trình chiếu, mặt phẳng chiếu, phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc, các trường hợp đặc biệt (cont) và một số nội dung khác.

  ppt 15p hoahue91 21-07-2014 0 0

 • Giáo án bài Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản - Địa 10 - GV.T T Nhàn

  Bài Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản giúp học sinh biết được vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau. Hiểu rõ được một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân biệt được một số dạng lưới kinh, vĩ tuyến khác nhau của bản đồ. Từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào.

  doc 4p thanhnhan_287 26-03-2014 1 0

 • Bài giảng Phép chiếu song song. Hình không gian - Hình học 11 - GV. Trần Thiên

  Bài giảng Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian giúp học sinh nắm được định nghĩa và tính chất của phép chiếu song song. Khái niệm hình biểu diễn của một hình trong không gian. Xác định được phương chiếu, mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song.

  ppt 14p tranthien_83 22-03-2014 1 0

 • Giáo trình hình học họa hình và hình chiếu phối cảnh

  Phối cảnh là phương pháp biểu diễn vật thể dựa trên phép chiếu xuyên tâm. Hình biểu diễn của phương pháp này mô phỏng mắt người quan sát sự vật được chiếu qua con ngươi lên võng mạc. Cho nên phương pháp này rất thông dụng trong ngành kiến trúc xây dựng và là một công cụ không thể thiếu đối với người làm công tác sáng tác, thiết kế kiến trúc.

  pdf 62p ntgioi120405 13-11-2009 3565 794

 • BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

  năm 2000 về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000; Tổng cục Địa chính có Thông tư số 973/2001/ TT-TCĐC ngày 20 tháng năm 2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000. Ngày 22 tháng 6 năm 2001, Tổng cục Địa chính đã có Quyết định số 218/QĐ-TCĐC về việc ban hành phần mềm tính chuyển toạ độ từ hệ toạ độ HN- 72 sang hệ toạ độ VN-2000....

  pdf 32p thachthaoxanh 23-08-2011 469 163

 • SỬ DỤNG MAPINFO ĐỂ TẠO BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ

  Phép chiếu bản đồ trong GIS là mọi ánh xạ của các đối tượng địa lý từ mặt cầu được coi là thể hiện hình dạng của trái đất thực sang mặt phẳng của tờ bản đồ hay của màn hình máy tính chúng luôn luôn bị biến dạng. Phép chiếu bản đồ là một phương pháp làm giảm sự biến dạng của các đối tượng bản đồ khi chuyển chúng từ mặt cầu sang mặt phẳng bản đồ. Có nhiều...

  doc 11p huutaiqb 20-02-2010 311 104

 • Hinh-phep chieu song song - Bai tap

  Về kiến thức : học sinh nắm được tính chất của phép chiếu song song ,biểu diễn của một hình trong không gían Về kỹ năng : vẽ được hình biểu diễn của một hình trong không gian , sử dụng các tính chất của phép chiếu song để giải các bài tập có liên quan đến phép chiếu song song Về tư duy thái độ : biết liên hệ các kiến thức về quan hệ song song để tìm hình...

  doc 4p vuotnguc 17-05-2009 290 79

 • Hình học họa hình - Phần 1 Phương pháp hình chiếu thẳng góc - Chương 4

  Tài liệu tham khảo giáo trình Hình học họa hình ( Vũ Hoàng Thái, nhà xuất bản Giáo Dục ) dùng trong các trường đại học và cao đẳng gồm 3 phần chia làm 9 chương cung cấp những kiến thức cơ bản để đọc và vẽ các bản vẽ kỹ thuật - Phần 1 Phương pháp hình chiếu thẳng góc - B. Phương pháp biến đổi hình chiếu - Chương 4 Phương pháp biến đổi hình chiếu

  pdf 22p hoa_layon 22-08-2011 299 76

 • Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn (IIR) - Phần 2

  Ưu điểm của phương pháp này là ta có thể tạo ra lọc thông thấp rời rạc với bất kỳ phép chiếu nào, còn các bước tiếp theo không phụ thuộc vào phép chiếu. Trong phần này ta tập trung khảo sát vào phương pháp 2. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại các đặc điểm chính trong phương pháp 1 mà ta có thể tham khảo trong giáo trình mạch lọc tương tự. Bảng biến đổi tần số trong miền tương tự...

  pdf 22p filmfilm 08-09-2010 155 74

 • Hình học hoạ hình ( Pham Duy Thuỳ ) - Chương 1

  Người ta dùng phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song ( mà trường hợp đặc biệt là phép chiếu vuông góc ) để biểu diễn các vật thể trong không gian. I.PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM 1.1: Chiếu một điểm A từ tâm chiếu S lên mặt phẳng hình chiếu P Trong không gian lấy một mặt phẳng P và một điểm S không thuộc P. Chiếu một điểm A bất kỳ của không gian từ tâm S S lên mặt phẳng P là: 1. Vẽ...

  pdf 5p hoa_maudo 27-08-2011 210 61

 • Giáo trình Bản đồ học

  Giáo trình "Bản đồ học" được biên soạn nhằm phục vụ sinh viên ngành bản đồ và các ngành học khác có liên quan, quan tâm tới công nghệ sản xuất bản đồ. Giáo trình gồm 7 chương với các nội dung chính: chương 1 tổng quan về bản đồ học, chương 2 lý thuyết chung về phép chiếu bản đồ, chương 3 tổ chức thành lập và tổng quát hoá bản đồ, chương 4 phân loại các bản đồ và tập...

  pdf 218p truongnghen 21-01-2013 116 58

 • + Xem thêm 928 Phép Chiếu khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản