» 

Phép Toán đại Số Quan Hệ

 • Đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (tiếng Anh: relational algebra) dùng phổ biến trong lí thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng có thể được sử dụng để thao tác trên các toán học (relation) và tạo ra kết quả là một quan hệ khác. Trước đây, đại số quan hệ ít được quan tâm cho đến khi Edgar F. Codd đưa ra mô hình dữ liệu quan hệ (relational model) vào năm 1970. Từ đó...

  ppt 81p quynhngasp 30-03-2010 953 252

 • Chương 4: Đại số quan hệ

  Đại số quan hệ là ngôn ngữ dùng để đặc tả việc truy xuất dữ liệu trên quan hệ. Gồm tập hợp các phép toán trên các quan hệ và cho kết quả là một quan hệ.

  pdf 18p tonlongthinh 17-11-2010 348 146

 • Bài giảng - Bài 4: Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (ĐSQH) có nền tảng toán học (cụ thể là lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chức năng: Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của lý thuyết tập hợp.

  ppt 40p chieu_mua 23-08-2012 162 78

 • Ngôn ngữ đại số quan hệ

  Đại số quan hệ (ĐSQH) có nền tảng toán học (cụ thể là lý thuyết tập hợp) để mô hình hóa CSDL quan hệ. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chức năng: Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của lý thuyết tập hợp. Biểu thức ĐSQH là...

  ppt 38p lqvang02 02-02-2013 54 23

 • Đại số quan hệ - Chương 4

  Có 2 loại xử lý Làm thay đổi dữ liệu (cập nhật) Thêm mới, xóa và sửa Không làm thay đổi dữ liệu (rút trích) Truy vấn (query) Thực hiện các xử lý Đại số quan hệ (Relational Algebra) Biểu diễn câu truy vấn dưới dạng biểu thức Phép tính quan hệ (Relational Calculus) Biểu diễn kết quả SQL (Structured Query Language)

  pdf 80p tet0202 19-02-2013 31 10

 • Chương 4: Đại số quan hệ - CSDL ĐH KHTN Tp.HCM

  Đại số quan hệ.Nội dung chi tiết.Đại số quan hệ, Phép toán tập hợp, Phép chọn,Phép chiếu, Phép tích Cartesian, Phép kết,Phép chia, Các phép toán khác, Các thao tác cập nhật trên quan hệ.

  ppt 81p matem91 20-11-2013 20 5

 • Chương 5 " Biến đổi các truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnhChương 5. Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 1.Nội dungBiểu thức đại số quan hệ. Cây toán tử của truy vấn. Các phép biến đổi tương đương"

  Biểu thức đại số quan hệ. Cây toán tử của truy vấn. Các phép biến đổi tương đương. Tiêu chuẩn 1 và 2. Đồ thị toán tử và biểu thức con chung. Biểu thức chuẩn tắc. Đại số quan hệ định tính. Tiêu chuẩn 3 và 4. Đơn giản hóa các quan hệ được phân mảnh ngang.

  pdf 46p sakuraphuong 25-05-2013 23 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu để học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Cơ sở dữ liệu chương 5: Đại số quan hệ trình bày về phép toán tập hợp, phép chiếu tổng quát, chuỗi các phép toán, phép đổi tên, Phép tích Cartesian, hàm kết hợp, phép gom nhóm.

  pdf 30p phuongpham357 22-07-2014 3 2

 • Bài giảng Chương 4: Đại số quan hệ và phép tính quan hệ

  Bài giảng Chương 4: Đại số quan hệ và phép tính quan hệ trình bày về phép toán một ngôi, phép toán hai ngôi, phép toán khác, phép tính quan hệ tiến bộ, phép tính quan hệ biến miền. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 0p ngphutien 18-06-2014 8 1

 • Bài giảng cơ sở dữ liệu: Ths Nguyễn Thị Kim Phụng - ĐH Công Nghệ Thông Tin

  Đại số quan hệ: Là một mô hình toán học dựa trên lý thuyết tập hợp. Đối tượng xử lý là các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép sử dụng các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ.

  ppt 55p dangvietkhoi 08-09-2010 1008 505

 • Chương 5: Đại số quan hệ

  Các thuộc tính kết quả là các thuộc tính trong danh sách thuộc tính của phép chiếu Bậc của quan hệ kết quả bằng số thuộc tính của phép chiếu. Kết quả sẽ loại bỏ những dòng trùng nhau. Số dòng kết quả ít hơn hoặc bằng số dòng ban đầu.

  ppt 29p leethong 22-09-2010 474 144

 • Đề tài : XỬ LÝ CÂU TRUY VẤN BẰNG PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ KẾT HỢP THỜI GIAN

  Tìm hiểu các phép toán đại số kết hợp thời gian Thiết kế CSDL đối tượng cho một ứng dụng Xây dựng các luật sinh để xử lý câu truy vấn trên ứng dụng minh họa.Công cụ truy vấn dữ liệu, tên ngắn hơn là công cụ tìm kiếm (tiếng Anh: search tool), là một loại chương trình tiện ích được nhiều trang Web hay các phần mềm ứng dụng hỗ trợ nhằm giúp cho người dùng có thể tìm kiếm cụm...

  pdf 20p hivu69 20-04-2011 48 7

 • Chương 7: Phép tính quan hệ

  Đại số quan hệ được dùng để giải thích các truy vấn SQL được đánh giá như thế nào. DBMS thường dùng đại số quan hệ như ngôn ngữ trung gian bậc cao dùng để dịch query trước khi tối ưu hóa thực thi. Xét về mặt khái niệm, thì SQL lại dựa vào 1 ngôn ngữ truy vấn chính quy hoàn toàn khác (formal query language). Relational calculus (phép tính quan hệ).

  ppt 33p thienthanoze 31-10-2010 220 84

 • Chương 4: Đại số quan hệ (Relational Algebra)

  Xét một số xử lý trên quan hệ NHANVIEN: Thêm mới một nhân viên. Chuyển nhân viên có tên là “Tùng” sang phòng số 1. Cho biết họ tên và ngày sinh các nhân viên có lương trên 20000. Có 2 loại xử lý: Làm thay đổi dữ liệu (cập nhật), Thêm mới, xóa và sửa. Không làm thay đổi dữ liệu (rút trích), Truy vấn (query).

  ppt 94p mrphanhoi 02-09-2010 189 82

 • Bài giảng Đại số quan hệ

  1. Định nghĩa và tính chất 2.Biểu diễn quan hệ 3.Quan hệ tương đương. Đồng dư. Phép toán số học trên Zn 4.Quan hệ thứ tự. Hasse Diagram Quan hệ RELATIONS 1 2 1. Definitions Definition. A quan hệ hai ngôi từ tập A đến tập B là tập con của tích Descartess R  A x B. Chúng ta sẽ viết a R b thay cho (a, b)  R Quan hệ từ A đến chính nó được gọi là quan hệ trên A 1. Definitions Example. A = students; B =...

  pdf 17p paradise_12 03-01-2013 30 8

 • Phép toán trong đại số quan hệ

  Tài liệu tham khảo phép toán trong ngôn ngữ đại số quan hệ

  ppt 20p hoalydoncoi 17-04-2010 665 129

 • Chapter 4: Đại số quan hệ

  Tài liệu tham khảo về công nghệ thông tin. Nội dung chi tiết:  Giới thiệu  Đại số quan hệ  Phép toán tập hợp  Phép chọn  Phép chiếu  Phép tích Cartesian  Phép kết  Phép chia  Các phép toán khác  Các thao tác cập nhật trên quan hệ

  ppt 81p nguoiemsaumuon 05-04-2010 126 82

 • Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng_Chương 3

  Ngôn ngữ SQL. Đại số quan hệ cung cấp tám phép toán tác động trên các quan hệ và cho kết quả cũng là một quan hệ gồm: Các phép toán tập hợp: Hợp, trừ, giao, tich Đề các. Các phép toán quan hệ: Chọn, chiếu, kết nối, chia.

  pdf 83p thachoem88 03-11-2010 91 43

 • Cơ Sở Dữ Liệu ĐH Cần Thơ Chương 3

  Chương 3: Đại số quan hệ • • • • • I. Giới thiệu II. Một số khái niệm bổ sung III. Các phép toán căn bản IV. Các phép toán khác V. Các hàm kết tập I. Giới thiệu • DML trên mô hình quan hệ: – Ngôn ngữ hỏi: phần chính của DML – Ngôn ngữ cập nhật dữ liệu • 2 kiểu ngôn ngữ hỏi: • Ngôn ngữ đại số: có nền là đại số quan hệ • Ngôn ngữ tính toán tân từ

  pdf 35p duytan579 01-12-2011 100 27

 • XỬ LÝ CÂU TRUY VẤN BẰNG PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ KẾT HỢP THỜI GIAN

  Tìm hiểu các phép toán đại số kết hợp thời gian Thiết kế CSDL đối tượng cho một ứng dụng Xây dựng các luật sinh để xử lý câu truy vấn trên ứng dụng minh họa

  pdf 19p hivu69 20-04-2011 56 14

 • + Xem thêm 133 Phép Toán đại Số Quan Hệ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản