Phép xor

Xem 1-8 trên 8 kết quả Phép xor
 • Cổng máy in hay còn gọi là cổng LPT, cổng song song hoặc giao diện Centronic có mặt ở hầu hết các máy tính PC. Cấu trúc của cổng song song rất đơn giản với tám đường dẫn dữ liệu, một đường dẫn mass chung, bốn đường dẫn điều khiển để chuyển các dữ liệu tới máy in và năm đường dẫn trạng thái để truyền các thông tin về trạng thái của máy in ngược trở lại máy tính. Tất cả các đường dẫn của cổng này đều tương thích TLL....

  ppt41p chumvolum 24-10-2012 57 10   Download

 • Các phép toán: phép so sánh (=, ) và các phép toán logic: AND, OR, XOR, NOT.Trong Pascal, khi so sánh các giá trị boolean ta tuân theo qui tắc: FALSE, TRUE.Giả sử A và B là hai giá trị kiểu Boolean.

  pdf23p matem91 20-11-2013 407 227   Download

 • WEP là gì? WPA là gì? WEP (viết tắt của Wired Equivalent Privacy) là một thuật toán bảo nhằm bảo vệ sự trao đổi thông tin chống lại sự nghelens, chống lại những nối kết mạng không được cho phép... WEP sử dụng stream cipher RC4 cùng với một mã 40 bit và một số ngẫu nhiên 24 bit (initialization vector - IV) để mã hóa thông tin. Thông tin mã hóa được tạo ra bằng cách thực hiện operation XOR giữa keystream và plain text.

  pdf6p caott3 20-05-2011 611 112   Download

 • Các lệnh logic, dịch và quay: Các phép logic, Các phép dịch, Các phép quay. Các phép logic: Phép toán AND (và), Phép toán OR (ho ặc), Phép toán NOT (phủ định), Phép toán XOR (hoặc - phủ định), Các lệnh logic trong Assembly.

  ppt84p phanquanghau 19-10-2010 221 109   Download

 • Các lệnh logic và số học 8 bit của Z80 được thực hiện trong ALU, ALU trao đổi với thanh ghi qua Bus dữ liệu bên trong. Các loại hàm mà ALU thực hiện bao gồm: AĐ: lệnh cộng. SUBTRACT: lệnh trừ. LOGICAL AND: Lệnh AND thực hiện phép AND. LOGICAL OR: Lệnh OR thực hiện phép logic OR. LOGICAL EXCLUSIVE OR ( Lệnh XOR): thực hiện phép logic XOR. COMPARE: Phép so sánh. LEFT OR RIGHT SHIFTS OR ROTATOR: Lệnh quay vòng và dịch. INCREMENT: Lệnh tăng 1. DECREMENT: Lệnh giảm 1. SET BIT: Lệnh thiết lập bit trạng...

  pdf8p chungtinh_viem 22-08-2010 101 49   Download

 • IN2 Lệnh thực hiện phép logic OR giữa các bít tương ứng của hai từ IN1 và IN2. Kết quả được ghi lại vào IN2 XORW IN1 IN2 Lệnh thực hiện phép logic XOR giữa các bít tương ứng của hai từ IN1 và IN2 . Kết quả được ghi lại vào IN2

  pdf10p iiduongii4 12-04-2011 78 36   Download

 • Các lệnh logic, dịch, và quay Các phép logic Các phép dịch Các phép quay Các phép logic Phép toán AND (và) Phép toán OR (hoặc) Phép toán NOT (phủ định) Phép toán XOR (hoặc - phủ định) Các lệnh logic trong Assembly Phép toán AND (và) Quy tắc thực hiện phép toán AND giữa hai số nhị phân A và B được trình bày trong bảng sau: A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A AND B 0 0 0 1,

  pdf84p muaythai10 17-11-2011 160 32   Download

 • Báo cáo này trình bày phương pháp truyền nhanh ảnh động thu từ Webcam qua mạng LAN bằng việc kết hợp sử dụng phép toán XOR ảnh và phương pháp nén thông tin. Ảnh thu từ Webcam trên một máy tính bất kỳ trong mạng LAN, sẽ lập tức được XOR với ảnh gần nhất trước đó, để xác định được thông tin khác biệt giữa chúng. Những thông tin khác biệt này sẽ được nén lại và được truyền định hướng tới các máy tính trong mạng LAN.

  pdf7p uocvong07 14-10-2015 18 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản