Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
 • Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  doc6p tuuyen 17-08-2009 96 11   Download

 • Thông tư Số: 44/2001/TT-BTC về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài Chính ban hành. Tham khảo tài liệu để nắm rõ các quy định về việc thu và sử dụng học phí trong sát hạch lái xe.

  pdf4p lawgtvt8 26-11-2009 63 3   Download

 • Thông tư Số: 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí sát hạch để cấp giấy phép lái xe đối với xe cơ giới đường bộ. Căn cứ vào Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001. Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

  doc4p dembuonngu 16-08-2009 68 3   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 Số: 60/2010/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 53/2007/TT-BTC NGÀY 21/5/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  pdf3p shishomaru 15-06-2010 155 9   Download

 • Thông tư 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  doc4p dieucomet 14-08-2009 84 7   Download

 • Thông tư 24/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  doc5p trucmoc 16-08-2009 34 3   Download

 • Thông tư 24/2004/TT-BTC về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành.Căn cứ khoản 7 Điều 56 Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2003. Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

  pdf4p lawktkt2 25-10-2009 64 3   Download

Đồng bộ tài khoản