Phí sử dụng quốc lộ 18

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phí sử dụng quốc lộ 18
 • Quyết định 130/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại km 58)

  doc3p anhphuong 17-08-2009 71 3   Download

 • Quyết định số 109/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58) do Bộ Tài chính ban hành đẻ sửa đổi điểm 1 Điều 2 Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC ngày 1/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58)

  pdf1p lawgtvt8 26-11-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại km 58) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 35 2   Download

 • Quyết định 109/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điểm 1 Điều 2 Quyết định số 130/1999/QĐ-BTC ngày 1/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại Km 58)

  doc1p hoangyen 17-08-2009 50 1   Download

 • Quyết định 22/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh

  doc3p thachthao 14-08-2009 71 6   Download

 • Quyết định số 18/2002/QĐ-BTC về việc ban hành tạm thời mức thu phí sử dụng cầu Phả Lại trên quốc lộ 18 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 44 2   Download

 • Thông tư số 44/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 18, đoạn Uống Bí-Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

  pdf3p emvaolop1 24-10-2014 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản