Phiếu giao nhiệm vụ

Xem 1-20 trên 56 kết quả Phiếu giao nhiệm vụ
 • Phiếu giao nhiệm vụ bài tập lớn cơ học kết cấu 2 của trường đại học Mở Tp HCM

  pdf7p lehieu_152 02-12-2011 309 55   Download

 • THỰC HÀNH VẬN DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐỂ TÍNH XÁC SUẤT Sinh viên chọn một trong các hình thức tổ chức sau: - Tự đọc thông tin cơ bản và các tài liệu tham khảo hoặc - Thảo luận theo nhóm 3, 4 người hoặc - Dưới sự hướng dẫn của giáo viên để thực hiện các nhiệm vụ sau: NHIỆM VỤ 1: Phát biểu và so sánh ba phương pháp định nghĩa xác suất, theo phương pháp cổ điển, theo phương pháp thống kê và theo hình học.

  pdf13p muaythai2 24-08-2011 40 15   Download

 • Phát biểu định nghĩa các mối quan hệ giữa các biến cố. Minh họa bằng hình ảnh và xây dựng hai ví dụ minh hoạ cho mỗi quan hệ. NHIỆM VỤ 3: Phát biểu định nghĩa các phép toán trên các biến cố. Minh họa bằng hình ảnh và xây dựng hai ví dụ minh họa cho mỗi phép toán. NHIỆM VỤ 4: Phát biểu định nghĩa hệ đầy đủ, không gian các biến cố sơ cấp. Minh hoạ qua các ví dụ. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 1.1 1.1.

  pdf13p muaythai2 24-08-2011 31 9   Download

 • Giáo viên hướng dẫn sinh viên đọc thông tin cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ sau: Chiều cao của 5 cầu thủ được chọn từ đội tuyển II là (đơn vị cm) 167 172 176 176 184. Tính trung bình và độ lệch chuẩn mẫu và so sánh với mẫu được chọn từ đội tuyển I. NHIỆM VỤ 1: Chứng tỏ rằng X = 175 S2 = 156 (cm2) NHIỆM VỤ 2: S = 6,2 (cm) Có nhận xét gì về trung bình, độ lệch chuẩn của hai mẫu với nhau? ĐÁNH GIÁ 3.1. a) Cho một mẫu X và tính S2 bằng định nghĩa...

  pdf11p muaythai2 24-08-2011 26 9   Download

 • THỰC HÀNH VẬN DỤNG CÔNG THỨC BÉCNULI ĐỂ GIẢI TOÁN XÁC SUẤT. NHIỆM VỤ Sinh viên chọn một trong các hình thức tổ chức hoạt động sau: - Tự đọc thông tin cơ bản hoặc - Thảo luận theo nhóm 4, 5 người để thực hiện các nhiệm vụ sau đây: NHIỆM VỤ 1: Tìm hiểu khái niệm dãy phép thử độc lập và dãy phép thử Bécnuli. NHIỆM VỤ 2: Viết công thức Bécnuli. NHIỆM VỤ 3: Xây dựng ba ví dụ về vận dụng công thức Bécnuli để giải toán xác suất....

  pdf13p muaythai2 24-08-2011 35 8   Download

 • 1. Nhận hàng hoá, hồ sơ tài liệu đầy đủ theo yêu cầu. 2. Giao hàng hoá, tài liệu hồ sơ theo lịch phân công, theo yêu cầu của các bộ phận sản xuất kinh doanh, của Trưởng phòng. 3. Kiểm tra hàng hoá, hồ sơ, sau đó ký vào phiếu xuất và sổ giao nhận (nếu có). 4. Ghi đầy đủ tên hàng hoá, số lượng, nơi giao, nơi nhận, thời hạn vào sổ giao nhận.

  doc2p mrcheng 22-06-2011 457 114   Download

 • Xuất phát từ yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện đạiQuan điểm lấy người học làm trung tâm của quá trình dạy học thì việc đổi mới phương pháp dạy học trở thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và bức thiết. Nghị quyết trung ương 2 ban chấp hành trung ương đảng khóa VIII đã nhấn mạnh tới việc đổi mới phương pháp giáo dục hiện đại.

  pdf35p gouh2001 07-05-2011 215 67   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nhớ và viết lại đúng chính tả bài Tiếng đàn ba-lalai-ca trên sông Đà. - Ôn tập chính tả phương ngữ: luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l/n hoặc âm cuối n/ng dễ lẫn. II. Đồ dùng dạy học: - Viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở BT 2 và từng phiếu nhỏ để HS bốc thăm và tìm từ ngữ chứa tiếng đó. - Giấy bút, băng dính để HS thi tìm từ láy.

  pdf5p phalinh9 20-07-2011 247 29   Download

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng trong giáo dục đặc biệt là trong giáo dục trí dục trong học sinh đó là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi thầy, cô giáo. Do đặc thù của từng bộ môn học, với từng phần kiến thức ở mỗi bậc học, cấp học thì yêu cầu về lượng kiến thức là khác nhau và luôn theo xu hướng theo hình xoáy ốc, tức là càng lên các lớp cao hơn thì kiến thức sẽ được nâng cao theo trình độ của học sinh.

  doc25p manhcuonggvsh 21-01-2013 95 25   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - HS biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghĩa để làm đúng các bài tập thực hành tìm từ trái nghĩa, đặt câu với một số cặp từ trái nghĩa tìm được. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh. - Bút dạ, 3 tờ phiếu. III. Các hoạt động dạy học:

  pdf6p phalinh9 20-07-2011 324 20   Download

 • LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYỄN QUÝ THAO Tổng biên tập LÊ A Biên tập nội dung: NGÔ HOÀNG LONG,

  pdf13p muaythai2 24-08-2011 58 18   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết vận dụng những hiểu biết về từ đồng nghĩa, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa, phân loại các từ đồng nghĩa theo nhóm. - Nắm được những sắc thái khác nhau về từ đồng nghĩa để viết một đoạn văn ngắn. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh- Bút dạ- Một số tờ phiếu khổ to.

  pdf6p phalinh9 20-07-2011 211 11   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nhớ- viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn chính tả trong bài thơ Hành trình của bầy ong. - Luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c. II. Đồ dùng dạy học: - Các phiếu nhỏ ghi các cặp tiếng để HS bốc thăm.

  pdf5p phalinh9 20-07-2011 152 10   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nghe-viết đúng, trình bày đúng đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi. - Nắm vững qui tắc viết chính tả với c,k; g,gh; ng, ngh. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, một số tờ phiếu ghi trước nội dung bài tập 2,3 cho HS làm việc theo nhóm hoặc chơi trò chơi tiếp sức.

  pdf7p phalinh9 20-07-2011 137 9   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Năm được yêu cầu của bài tả cảnh theo những đề đã cho. - Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi các đề bài đã kiểm tra. Viết( văn tả cảnh) cuối tuần 4. - Phấn màu. - Phiếu để HS thống kê các lỗi trong bài làm của mình.

  pdf6p phalinh9 20-07-2011 178 9   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nghe - viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ”. - Tiếp tục củng cố những hiểu biết về mô hình cấu tạo tiếng và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, phiếu phô tô sẵn mô hình cấu tạo tiếng.

  pdf6p phalinh9 20-07-2011 107 8   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài Buôn Chư Lênh đón cô giáo. - Làm đúng bài tập phân biệt tiếng có âm đầu tr/ch hoặc có thanh hỏi/ thanh ngã II. Đồ dùng dạy học: - 4, 5 tờ phiếu khổ to để HS làm BT.

  pdf5p phalinh9 20-07-2011 82 8   Download

 • Công tác huy động vốn: thông qua phát hành trái phiếu, KBNN Hà Tây đã huy động trong năm 2002 là: 156 tỉ đồng. KBNN Hà Tây trong những năm qua luôn đạt thành tích cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục được các cấp khen thưởng như: Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN TƯ, UBND tỉnh, Bộ Văn hoá Thông tin, Chủ tịch nước. 2.1.3.2Vai trò của KBNN Hà Tây trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ Cũng như các kho bạc khác, KBNN Hà Tây có...

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 40 8   Download

 • Mục tiêu, nhiệm vụ: - Biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn. - Nắm được ý chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho, biết nêu hoàn cảnh sử dụng các thành ngữ, tục ngữ đó. II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, 3 tờ phiếu khổ to.

  pdf6p phalinh9 20-07-2011 84 7   Download

 • I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ, nắm nghĩa các từ nói lên tình hữu nghị, sự hợp tác giữa người với người; giữa các quốc gia dân tộc. Bước đầu làm quen với các thành ngữ nói về tình hữu nghị, hợp tác. - Biết sử dụng các từ đã học để đặt câu. II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển học sinh. - Tranh, ảnh thể hiện tình hữu nghị, sự hợp tác giữa các quốc gia. - Bảng phụ hoặc phiếu khổ to. III.

  pdf4p phalinh9 20-07-2011 131 7   Download

Đồng bộ tài khoản