Phiếu kiểm tra

Xem 1-20 trên 395 kết quả Phiếu kiểm tra
 • Mời các bạn tham khảo Mẫu Phiếu kiểm tra định kỳ sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của phiếu. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo phiếu kiểm tra định kỳ một cách phù hợp và đầy đủ nội dung.

  xls1p namminhphuoc 23-03-2015 171 17   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Phiếu kiểm tra hàng sau đây để biết cách làm một phiếu kiểm tra hàng đúng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   

  xls27p nguyenanhws 05-05-2015 33 4   Download

 • Phiếu kiểm tra sản phẩm trên máy KEHIN giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của Phiếu kiểm tra sản phẩm trên máy KEHIN. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.  

  xls26p nguyenanhws 05-05-2015 37 4   Download

 • Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng là mẫu phiếu dùng để kiểm tra xe máy chuyên dùng. Mẫu phiếu kiểm tra được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng dưới đây.

  pdf2p haanhhaanh90 29-11-2016 16 1   Download

 • CÁC MẪU VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận) Mẫu số 03

  pdf3p tuanloc_do 06-12-2012 106 7   Download

 • Việc kiểm tra đánh giá học sinh có ý nghĩa về nhiều mặt, giúp học sinh tự điều chỉnh họat động học, người dạy điều chỉnh họat động dạy. Hệ thống đổi mới kiểm tra đánh giá đối với bộ môn Lịch sử rất phong phú, giáo viên có thể dùng phiếu kiểm tra, câu hỏi kiểm tra bài tập của học sinh và đặc biệt là dùng hình thức kiểm tra trắc nghiệm.

  pdf12p hathieudao 31-05-2014 100 34   Download

 •  Dưới đây là Sổ quản lý kiểm tra sản phẩm - KCS. Mời các bạn tham khảo Sổ quản lý kiểm tra sản phẩm - KCS để biết được những nội dung chính và cách trình bày của Sổ quản lý kiểm tra sản phẩm - KCS phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  pdf1p nguyenanhws 05-05-2015 76 13   Download

 •  Mời các bạn tham khảo Phiếu yêu cầu hỗ trợ kiểm tra sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của Phiếu yêu cầu hỗ trợ kiểm tra. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo Phiếu yêu cầu hỗ trợ kiểm tra một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung.

   

  doc1p nguyenanhws 05-05-2015 23 5   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Phiếu yêu cầu kiểm tra khi thay đổi điều kiện sản xuất sau đây để biết cách làm một Phiếu yêu cầu kiểm tra khi thay đổi điều kiện sản xuất đúng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  doc3p nguyenanhws 05-05-2015 30 3   Download

 • Phiếu yêu cầu thay đổi quy trình kiểm tra giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của Phiếu yêu cầu thay đổi quy trình kiểm tra. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   

  doc2p nguyenanhws 05-05-2015 22 2   Download

 •  Mời các bạn cùng tham khảo Phiếu yêu cầu kiểm tra khi thay đổi điều kiện sản xuất sau đây để biết cách làm một Phiếu yêu cầu kiểm tra khi thay đổi điều kiện sản xuất đúng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

  pdf1p nguyenanhws 05-05-2015 22 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phiếu kiểm tra định kì tháng thứ nhất lớp 5 ( let’s go 2a)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p dinhxuyen88 05-10-2010 875 115   Download

 • Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính. ...

  doc7p pretty1 13-07-2010 405 99   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 369 91   Download

 • Kiểm tra chứng từ trước khi thanh toán L/C • Một số trường hợp bất hợp lệ thường gặp khi kiểm tra hối phiếu • Hoá đơn • Bất hợp lệ thường gặp khi kiểm tra hoá đơn thương mại • Vận tải đơn • Các bất hợp lệ thường gặp ở vận đơn • Chứng từ bảo hiểm ( insurance policy/ insurance certificate) • Các bất hợp lệ thường gặp đối với chứng từ bảo hiểm • Phiếu đóng gói (packing list) • Các bất hợp lệ thường gặp đối với phiếu...

  doc12p chidung155 19-05-2013 143 62   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xdcb hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 238 45   Download

 • Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp

  pdf1p dathao 16-10-2009 134 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p icat 04-03-2009 108 24   Download

 • BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 06/BB-KT

  pdf2p tet_tay 04-01-2012 256 24   Download

 • Trình tự thực hiện: CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ.

  doc4p kieuoanh 10-09-2009 160 23   Download

Đồng bộ tài khoản