» 

Phiếu Nhập Kho

  • PHIẾU NHẬP KHO

    Đơn vị:.............................. Bộ phận:........................... Mẫu số 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày.......tháng.........năm…

    doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 4875 1808

  • Khóa luận tốt nghiệp: Chu trình mua và nhập kho nguyên vật liệu và thanh toán cho nhà cung cấp tại Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi G&H

    Khóa luận tốt nghiệp: Chu trình mua và nhập kho nguyên vật liệu và thanh toán cho nhà cung cấp tại Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi G&H giúp người đọc hiểu rõ hơn quy trình, các bước thực hiện cũng như các mục tiêu cụ thể trong chu trình mua, nhập kho nguyên vật liệu và thanh toán cho nhà cung cấp. Qua đó rút ra được những ưu khuyết điểm của chu trình tại công ty và đưa ra các biện pháp nhằm...

    doc 92p kim1611 17-04-2014 31 4

  • Phiếu nhập kho

    Tài liệu tham khảo Phiếu nhập kho - Mẫu số C6-11/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

    doc 1p retcl83 26-03-2013 57 10

  • Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

    Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

    xls 4p gamondeluxe 05-03-2011 2449 631

  • Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

    Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower. Quá trình nhập hàng: -Bộ phận của công ty gửi yêu cầu về hàng tới kho hàng thông qua phiếu đề nghị. -Kho hàng sẽ nhận hàng từ nhà cung cấp giao cho. -Dựa trên hóa đơn giao hàng thủ kho sẽ kiểm tra và ghi phiếu nhập kho.

    pdf 28p dinhlan05011 05-05-2011 535 222

  • Đề tài: Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

    1/Phiếu nhập kho số 2 ngày 2/10: nhập kho 3.000m vải kaki theo HĐGTGT số 521, đơn giá mua chưa thuế 78.000đ/m, thuế GTGT 10% chưa trả Công ty Thành Đạt. Chi phí vận chuyển hàng về kho thanh toán bằng tiền mặt 300.000đ theo phiếu chi số 01. 2/ Phiếu nhập kho số 3 ngày 2/10, nhập kho 1.000m vải bông theo đơn giá mua chưa thuế: 61.000/m, thuế GTGT 10%, đã thanh toán theo giấy báo nợ số 5 ngày 3/10. 3/...

    pdf 18p hingngungcd11kta 12-05-2013 62 22

  • Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp”

    Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất là công tác tổ chức ghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập, xuất và tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu mua...

    pdf 76p thainhatquynh 06-07-2009 1133 689

  • Luận văn tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10”

    Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp đang có một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi: các doanh nghiệp được tự do phát triển, tự do cạnh tranh và bình đẳng trước pháp luật, thị trường trong nước được mở cửa; song cũng vấp phải không ít khó khăn từ sự tác động của quy luật cạnh tranh của cơ chế mới. Để...

    pdf 93p thainhatquynh 06-07-2009 787 404

  • Chứng từ kế toán

    Chứng từ hướng dẫn là những chứng từ kế toán sử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước chỉ hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng làm cơ sở để các đơn vị dựa trên đó mà vận dụng một cách thích hợp vào từng tình huống cụ thể. Chẳng hạn như Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho.

    doc 2p dustinwind_the 21-06-2011 358 106

  • Luận văn Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện

    Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiện', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf 99p thanhdat86 20-07-2011 198 90

  • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Quản lý hàng hóa cho Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

    Công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng muốn quản lý các kho, biết rằng các kho nằm ở các nơi riêng lẻ. Khi có lệnh nhập nhập (xuất) từ phòng kế toán thông qua phiếu nhập kho (xuất kho), trong đó ghi số lượng nhập (xuất) giao cho các kho nhập (xuất) hàng. Trong quá trình nhập (xuất) thủ kho kiểm tra thông tin trên phiếu nhập (xuất) có đầy đủ các chữ ký trên chứng từ...

    pdf 15p vinamilkvietnam 07-08-2012 105 50

  • MẪU PHIẾU NHẬP ẤN CHỈ

    10/ Mẫu Phiếu nhập Tên cơ quan Thuế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------………Ngày ………. tháng ……. năm ……. CTT23/AC Ký hiệu: AA/2011 Số 0000001 PHIẾU NHẬP ẤN CHỈ Liên 1: Kế toán Nhập ấn chỉ từ: …………….. Về kho: Theo hóa đơn (Phiếu xuất ấn chỉ) số: …….. ngày …/…/… Ghi chú: STT 1 Tên ấn chỉ 2 ĐVT 3 Số lượng 4 Ký hiệu 5 Từ...

    pdf 1p banhnamdua 29-06-2013 80 4

  • BÁO CÁO: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

    Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương...

    pdf 183p thainhatquynh 04-07-2009 1878 799

  • Báo cáo thực tập “Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp"

    Nguyên liệu vật liệu của doanh nghiệp là đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng chủ yếu cho quá trình chế tạo ra sản phẩm. Giá trị nguyên liệu vật liệu thường chiếm tỷ lệ cao trong giá thành sản phẩm. Hiện nay nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sau khi gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới.

    doc 71p lamdaumientay 22-03-2011 1109 606

  • Luận văn tốt nghiệp: "Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Vận tải Thuỷ Bộ Bắc Giang"

    Trong nền kinh tế thị trường hiện nay xu thế cạnh tranh là tất yếu, bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần quan tâm đến nhu cầu thị trường đang và cần sản phẩm gì? Vì vậy doanh nghiệp cần quan tâm và phấn đấu sản xuất sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành thấp để thu lợi nhuận nhiều nhất. Muốn vậy doanh nghiệp sản xuất phải tổ chức và quản lý...

    pdf 45p thainhatquynh 06-07-2009 2255 525

  • Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp: quy trình thu chi

    Quy trình & chứng từ - Phiếu đề nghị - Bản giải trình - Phiếu chi - Phiếu giao nhận/ phiếu nhập kho - Hoá đơn (nhận từ người bán) Một số rủi ro thường gặp & Cơ chế kiểm soát tương ứng - Không đáp ứng nhu cầu chi trả khi đến hạn/sử dụng kém hiệu quả số dư tiền KS: + Kế hoạch tiền mặt cân đối các khoản thu chi + Kế hoạch cân đối nhu cầu sử dụng ngoại tệ + Ký quỹ/các...

    pdf 5p maybay_thaboom 02-07-2010 762 436

  • Quản trị chuỗi cung ứng – Quản trị tồn kho (Phần 2)

    4. Quản trị kế toán dự trữ. TOP 4.1 Nắm số lượng dự trữ: - Doanh nghiệp sử dụng các phiếu kho để ghi chép sự vận động của hàng hóa (nhập và xuất) và tính toán số lượng tồn kho (dự trữ cuối cùng = dự trữ ban đầu + nhập – xuất) - Kiểm kê: Phiếu kho cho phép nắm được hàng tồn trong kho về mặt giấy tờ, nhưng nó không thể tính được những mất mát hoặc hư hỏng ở tất...

    pdf 8p kim_ha_nul 09-09-2010 543 340

  • Quy trình doanh nghiệp - Mua hàng và thanh toán

    Tài liệu tham khảo Quy trình doanh nghiệp gồm quy trinhg Mua hàng và quy trình thanh toán

    ppt 3p gamondeluxe 04-03-2011 626 208

  • Bài tập Tin quản lý 2- Quản lý bán hàng

    Bài tập 1 Một công ty cần xây dựng một ứng dụng để QUẢN LÝ VIỆC XUẤT NHẬP KHO. Hàng hóa trong cửa hàng được phân theo loại như: Đồ uống, Thực phẩm đông lạnh, Hóa mỹ phẩm, Đồ hộp,... Một mặt hàng chỉ thuộc về một ngành hàng và một ngành hàng có thể có nhiều hàng hóa. Khi nhà cung cấp chuyển hàng đến Kho hàng, nhân viên quản lý kho nhập hàng vào kho và lập phiếu nhập kho theo...

    pdf 18p rockinjection 18-04-2011 437 172

  • CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG

    Bước 1: Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu Báo giá đến nhà cung cấp. - Bước 2: Nhà cung cấp nhận yêu cầu và lập Báo giá gửi lại cho Nhân viên mua hàng - Bước 3: Nhân viên mua hàng nhận Báo giá và lập Đơn mua hàng gửi cho Nhà cung cấp - Bước 4: Nhà cung cấp căn cứ vào Đơn mua hàng để lập Hóa đơn bán hàng và xuất hàng - Bước 5: Nhân viên mua hàng nhận hàng cùng HĐBH và gửi HĐBH lại cho...

    ppt 42p bossho 24-09-2012 370 163

  • + Xem thêm 62 Phiếu Nhập Kho khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản