Xem 1-20 trên 95 kết quả Phiếu xuất kho
 • Mẫu phiếu xuất kho

  doc2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 7470 1762   Download

 • Muâẫu phiếu xuất kho

  doc2p nguyenvantheht 26-11-2010 2174 601   Download

 • Biểu mẫu "Phiếu xuất kho" cung cấp cho các bạn biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả chuyên ngành Kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1p nvcuong198 29-11-2015 69 3   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

  xls4p gamondeluxe 05-03-2011 2587 645   Download

 • Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  doc2p hanhtrinhcuasoi 04-01-2011 612 122   Download

 • Công văn 3692/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc mua phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 346 94   Download

 • Công văn 627/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tự in

  doc2p strips 07-08-2009 107 19   Download

 • Công văn 2392/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 111 19   Download

 • Tài liệu tham khảo Phiếu xuất kho - Mẫu số C6-12/NS theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

  doc1p retcl83 26-03-2013 179 12   Download

 • Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

  pdf183p thainhatquynh 04-07-2009 1944 809   Download

 • - Vật liệu là đối tượng lao động biểu hiện dưới dạng vật hóa, là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất tạo thành sản phẩm mới. Kế hoạch sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp vật liệu có đầy đủ, kịp thời, đúng chất lượng hay không.

  pdf96p thainhatquynh 06-07-2009 530 253   Download

 • Nền kinh tế thị trường với những quy luật đặc trưng của nó như cung cầu, cạnh tranh đang ngày càng thể hiện rõ nét trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế. Sự cạnh tranh quyết liệt tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả là có những doanh nghiệp kinh doanh làm ăn phát đạt, thị trường luôn mở rộng. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất thậm chí phải tuyên bố giải thể, phá sản.

  pdf125p thainhatquynh 04-07-2009 357 165   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiện', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf99p thanhdat86 20-07-2011 227 97   Download

 • 1/Phiếu nhập kho số 2 ngày 2/10: nhập kho 3.000m vải kaki theo HĐGTGT số 521, đơn giá mua chưa thuế 78.000đ/m, thuế GTGT 10% chưa trả Công ty Thành Đạt. Chi phí vận chuyển hàng về kho thanh toán bằng tiền mặt 300.000đ theo phiếu chi số 01. 2/ Phiếu nhập kho số 3 ngày 2/10, nhập kho 1.000m vải bông theo đơn giá mua chưa thuế: 61.000/m, thuế GTGT 10%, đã thanh toán theo giấy báo nợ số 5 ngày 3/10. 3/ Phiếu xuất kho số 5 ngày 4/10 xuất kho 4.000m vải kaki để may quần kaki, 2.

  pdf18p hingngungcd11kta 12-05-2013 81 27   Download

 • Công văn 5327/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt đối với hành vi sửa chữa Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 41 5   Download

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  pdf120p thainhatquynh 06-07-2009 1202 565   Download

 • Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

  doc2p chicilonhn 09-01-2010 1101 154   Download

 • Chứng từ hướng dẫn là những chứng từ kế toán sử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước chỉ hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng làm cơ sở để các đơn vị dựa trên đó mà vận dụng một cách thích hợp vào từng tình huống cụ thể. Chẳng hạn như Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho.

  doc2p dustinwind_the 21-06-2011 396 108   Download

 • - Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được lập căn cứ vào: + Sổ cái TK 621 “Chi phí NVLTT” + Sổ cái TK 622 “Chi phí NCTT” + Sổ cái TK 627 “Chi phí SXC” - “Phiếu tính giá thành” sản phẩm được lập căn cứ vào: + Bảng tổng hợp chi phí sản xuất. + Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ + Sổ cái được lập căn cứ vào “Chứng từ ghi sổ” Tóm tắt sơ đồ hạch toán trên sổ:n vị: Xí Nghiệp May Điện Bàn PHIẾU XUẤT KHO Số 07 Ngày 02/03/2004 Định khoản: Nợ...

  pdf9p caott10 28-07-2011 52 14   Download

 • Cột thành tiền được kế toán tính dựa trên cột đơn giá và cột số lượng. Ví dụ: Dưa muối: Thành tiền = số lượng x đơn giá = 1.500 x 5.454 = 8.181.000 Đối với các yêu cầu phiếu xuất kho, kế toán cũng lập một bảng kê xuất vật liệu để theo dõi trong tháng. Khi xuất vật liệu, thủ kho phải ghi rõ địa chỉ (bộ phận) nhận vật liệu để tiện cho việc lập bảng phân bổ vật liệu. CÔNG TY CHẾ BIẾN NSTP -XK HẢI DƯƠNG BẢNG KÊ XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG...

  pdf20p cnkbmt10 28-10-2011 44 14   Download

Đồng bộ tài khoản