» 

Phiếu Xuất Kho

 • Mẫu phiếu xuất kho

  Mẫu phiếu xuất kho

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 24-03-2010 7227 1729

 • Mẫu số 02 – VT: PHIẾU XUẤT KHO

  Muâẫu phiếu xuất kho

  doc 2p nguyenvantheht 26-11-2010 2028 595

 • Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

  Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

  xls 4p gamondeluxe 05-03-2011 2456 631

 • Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  Biểu mẫu Phiếu xuất kho

  doc 2p hanhtrinhcuasoi 04-01-2011 514 117

 • Công văn 3692/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  Công văn 3692/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc mua phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  pdf 1p nguyendung 13-08-2009 340 94

 • Công văn 2392/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  Công văn 2392/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  pdf 1p peternguyen 13-08-2009 99 19

 • Công văn 627/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  Công văn 627/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tự in

  doc 2p strips 07-08-2009 93 19

 • Phiếu xuất kho

  Tài liệu tham khảo Phiếu xuất kho - Mẫu số C6-12/NS theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính

  doc 1p retcl83 26-03-2013 75 9

 • BÁO CÁO: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

  Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm là một doanh nghiêp hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân. Công ty TNHH Trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá nguyên vật liệu theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ và tính giá thành sản phẩm xuất kho theo phương...

  pdf 183p thainhatquynh 04-07-2009 1878 799

 • Luận văn tốt nghiệp " một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội"

  - Vật liệu là đối tượng lao động biểu hiện dưới dạng vật hóa, là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất tạo thành sản phẩm mới. Kế hoạch sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp vật liệu có đầy đủ, kịp thời, đúng chất lượng hay không. Nếu vật liệu có chất lượng tốt, đúng quy định sẽ tạo điều kiện...

  pdf 96p thainhatquynh 06-07-2009 521 249

 • Luận văn tốt nghiệp "Tổ chức công táckế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất thiết bị điện"

  Nền kinh tế thị trường với những quy luật đặc trưng của nó như cung cầu, cạnh tranh đang ngày càng thể hiện rõ nét trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế. Sự cạnh tranh quyết liệt tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả là có những doanh nghiệp kinh doanh làm ăn phát đạt, thị trường luôn mở rộng. Bên cạnh đó cũng có những doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất thậm chí phải tuyên bố...

  pdf 125p thainhatquynh 04-07-2009 349 163

 • Luận văn Hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiện', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 99p thanhdat86 20-07-2011 199 91

 • Đề tài: Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

  1/Phiếu nhập kho số 2 ngày 2/10: nhập kho 3.000m vải kaki theo HĐGTGT số 521, đơn giá mua chưa thuế 78.000đ/m, thuế GTGT 10% chưa trả Công ty Thành Đạt. Chi phí vận chuyển hàng về kho thanh toán bằng tiền mặt 300.000đ theo phiếu chi số 01. 2/ Phiếu nhập kho số 3 ngày 2/10, nhập kho 1.000m vải bông theo đơn giá mua chưa thuế: 61.000/m, thuế GTGT 10%, đã thanh toán theo giấy báo nợ số 5 ngày 3/10. 3/...

  pdf 18p hingngungcd11kta 12-05-2013 62 22

 • Công văn 5327/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  Công văn 5327/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt đối với hành vi sửa chữa Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  pdf 1p quangdnt 13-08-2009 35 5

 • Luận văn tốt nghiệp “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp”

  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế. Với mục tiêu từ nay đến năm 2010, nước ta cơ bản là một nước công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tế phát triển, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đến sự phát...

  pdf 120p thainhatquynh 06-07-2009 1154 562

 • Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

  Phiếu yêu cầu vật tư có kế hoạch

  doc 2p chicilonhn 09-01-2010 971 153

 • Chứng từ kế toán

  Chứng từ hướng dẫn là những chứng từ kế toán sử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước chỉ hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng làm cơ sở để các đơn vị dựa trên đó mà vận dụng một cách thích hợp vào từng tình huống cụ thể. Chẳng hạn như Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho.

  doc 2p dustinwind_the 21-06-2011 358 106

 • Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 5

  - Bảng tổng hợp chi phí sản xuất được lập căn cứ vào: + Sổ cái TK 621 “Chi phí NVLTT” + Sổ cái TK 622 “Chi phí NCTT” + Sổ cái TK 627 “Chi phí SXC” - “Phiếu tính giá thành” sản phẩm được lập căn cứ vào: + Bảng tổng hợp chi phí sản xuất. + Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ + Sổ cái được lập căn cứ vào “Chứng từ ghi sổ” Tóm tắt sơ đồ hạch toán trên sổ:n vị: Xí Nghiệp May...

  pdf 9p caott10 28-07-2011 39 14

 • Luận văn lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất - Thu Hương – 4

  Cột thành tiền được kế toán tính dựa trên cột đơn giá và cột số lượng. Ví dụ: Dưa muối: Thành tiền = số lượng x đơn giá = 1.500 x 5.454 = 8.181.000 Đối với các yêu cầu phiếu xuất kho, kế toán cũng lập một bảng kê xuất vật liệu để theo dõi trong tháng. Khi xuất vật liệu, thủ kho phải ghi rõ địa chỉ (bộ phận) nhận vật liệu để tiện cho việc lập bảng phân bổ vật liệu. CÔNG...

  pdf 20p cnkbmt10 28-10-2011 36 13

 • Luận văn hạch tóan chi phí sản xuất tại Xí nghiệp may Điện Bàn - 4

  Ngày 9/3/2004 xuất VL để phục vụ sản xuất sản phẩm gồm: kim may DB#9TSSM: 100 cây, đơn giá 1.140 đồng; Kim may DB#11TSSM: 150 cây, đơn giá 2.000 đồng. Kim vắt sổ DC#8: 80 cây, đơn giá 2.500 đồng; Kim đóng nút DP#H14 : 50 cây, đơn giá 4.000 đồng; Kim Uo113#11: 20 hộp, đơn giá 5.000đồng; Kim Uy 128#9: 30 cây, đơn giá 5.000 đồng; phấn cắt 100 hộp, đơn giá 2.000 đồng; bấm chỉ 43 cái, đơn giá 1.500 đồng....

  pdf 9p caott10 28-07-2011 23 9

 • + Xem thêm 91 Phiếu Xuất Kho khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản