Phong trào nông dân cuối thế kỷ xiv

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phong trào nông dân cuối thế kỷ xiv
  • 1. Nhâm Thìn, năm thứ mười hai (1352). (Nguyên, năm Chí Chính thứ 12). Tháng 7, mùa thu. Có thủy tai lớn. - Nước lên to, vỡ đê Bát, Khối, lúa má bị ngập; Khoái Châu, Hồng Châu và phủ Thuận An bị thiệt hại hơn cả. - Ngày mồng một, tháng 3, mùa xuân. Nhật thực. Ở Lạng Châu và Nam Sách, giặc cướp nổi dậy. Năm bấy giờ đói kém. Dân gian khổ về giặc cướp.

    doc6p tieungot 22-01-2013 60 6   Download

  • Kiến thức: Học sinh nắm được: - Cuối thế kỷ XIV nền kinh tế Đại Việt trì trệ, đời sống của nhân dân đói khổ , xã hội rối loạn - Phong trào của nông dân , nô tì nổ ra ở khắp nơi. Sự thối nát của tầng lớp thống trị thời Trần 2. Kỹ năng: Giúp học sinh rèn thêm về kỹ năng đối chiếu các sự kiện lịch sử, kỹ năng sử dụng bản đồ. 3. Thái độ: Có thái độ đúng đắn khi đáng giá các sự kiện lịch sử. II. Chuẩn bị: 1. Giáo...

    pdf5p dantri1209 19-12-2010 250 12   Download

  • I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Cuối thế kỷ XIV nền kinh tế Đại Việt trì trệ, đời sống của nhân dân đói khổ , xã hội rối loạn - Phong trào của nông dân , nô tì nổ ra ở khắp nơi. Sự thối nát của tầng lớp thống trị thời Trần.

    pdf7p toshiba2 01-09-2011 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản