Photo polymer

Xem 1-3 trên 3 kết quả Photo polymer
  • Cuốn sách "Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano" được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng phần I trong sách về polyme chức năng (functional polymers). Phần này bao gồm 6 chương, với các nội dung chính như: Photo polyme, photopolyme hệ tạo ảnh khuyếch đại hóa học, polyme dẫn điện thuần, polyme hydrogel thông minh ((intelligent hydrogels polymers), polyme cấu trúc nano, polyme nanocomposit.

    pdf289p talata_8 27-01-2015 162 88   Download

  • Tham khảo sách 'recent advances in nanofabrication techniques and applications', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf362p cucdai_1 14-10-2012 51 12   Download

  • Memex, with links and comments holding a central role, served as our blueprint for MyLifeBits. Faced with folders full of documents, messages, phone calls, photos, songs, etc., with inherent or potential metadata such as author, camera, comments, location, and time, we needed a framework to hold and link all of these objects in the web-like and almost arbitrary fashion that Bush described. We deemed search to be the most critical requirement. Furthermore, we realized that metadata are often a key part of user recall, e.g.

    pdf23p yasuyidol 02-04-2013 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản