Photon

Xem 1-20 trên 302 kết quả Photon
 • Các nghiên cứu về tinh thể photonic nhằm mục đích ứng dụng cho viễn thông đã được trình bầy trong nội dung của bản luận văn này. Một số kiến thức cơ bản về vật lý và vật liệu tinh thể có cấu trúc tuần hoàn theo hằng số điện môi đã được trình bày trong chương 1.

  pdf58p taurus23 02-08-2012 85 28   Download

 • Research and development in modern optical and photonic technologies have witnessed quite fast growing advancements in various fundamental and application areas due to availability of novel fabrication and measurement techniques, advanced numerical simulation tools and methods, as well as due to the increasing practical demands. The recent advancements have also been accompanied by the appearance of various interdisciplinary topics.

  pdf200p 123859674 30-06-2012 60 20   Download

 • This chapter provides the basis for the discussion in the following chapters by summarizing the fundamental concepts and the quantum theory concerning the interaction between electrons and photons in a form that is convenient for theoretical analysis of semiconductor lasers [1–9]. First, quantization of electromagnetic fields of optical waves is outlined, and the concept of a photon is clarified. Quantum theory expressions for coherent states are also given. Then the quantum theory of electron–photon interactions and the general characteristics of optical transitions are explained. ...

  pdf20p vuongpm 16-05-2010 96 16   Download

 • Tham khảo sách 'recent optical and photonic technologies_2', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 123859674 30-06-2012 54 15   Download

 • Generally the term photonic crystal refers to two dimensional (2-D) and three dimensional (3-D) structures. Using 2-D and 3-D photonic crystals it is possible to control the propagation of light at arbitrary angles of incidence and not only the light normally incident as is the case for conventional optical films. Further, using photonic crystals, it is possible to achieve optical functionality not possible using conventional optical materials. This book provides a complete overview about photonic crystals including properties, applications, approaches and methods for the study....

  pdf356p qsczaxewd 22-09-2012 40 12   Download

 • 1) Vơí soń g tơí , môṭ SPCDS co ́ tâǹ sô ́ v, truyêǹ theo phương truc̣ Ox, ngươì ta găń 1 chum̀ photon truyêǹ đi vơí vâṇ tôć c, song song vơí truc̣ Ox. Ta nhăć laị , môṭ photon co ́ tâǹ sô ́ v, thi ̀ có môṭ năng lươṇ g hv là một đôṇ g lượng (h là hăǹ g sô ́ Planck).

  doc2p cthd_arne_matias 18-09-2011 50 6   Download

 • Tham khảo sách 'photonic crystals – innovative systems, lasers and waveguides', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p greengrass304 18-09-2012 46 6   Download

 • Optics and photonics are technical enablers for many areas of the economy, and dramatic technical advances have had a major impact on daily life. For example, in the last decade, advances in optical fiber communications have permitted a nearly 100-fold increase in the amount of information that can be transmitted from place to place, enabling a societytransforming Internet to thrive. As noted in the introduction to Charles Kao’s 2009 Nobel Prize lecture on his work in optical fiber communications, “the work has fundamentally transformed the way we live our daily lives.

  pdf281p maket1311 16-10-2012 24 6   Download

 • The new emerging field of photonics has significantly attracted the interest of many societies, professionals and researchers around the world. The great importance of this field is due to its applicability and possible utilization in almost all scientific and industrial areas. This book presents some advanced research topics in photonics. It consists of 16 chapters organized into three sections: Integrated Photonics, Photonic Materials and Photonic Applications. It can be said that this book is a good contribution for paving the way for further innovations in photonic technology. ...

  pdf0p qsczaxewd 22-09-2012 18 4   Download

 • This book collects chapters on different theoretical and experimental aspects of photonics crystals for Nanophotonics applications. It is divided in two parts - a theoretical section and an experimental and applicative section.

  pdf0p phoebe75 19-02-2013 24 5   Download

 • Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dõi tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode với mục tiêu tìm các điều kiện phi cổ điển bao gồm điều kiện nén đa mode, antibunching bậc cao của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode. Chứng minh trạng thái này là một trạng thái đan rối và tìm điều kiện để cải thiện độ rối của nó.

  pdf28p codon_02 23-11-2015 16 2   Download

 • Bài giảng Laser và ứng dụng trong y học nhằm giúp người học trình bày được cơ chế phát xạ photon cưỡng bức, mô tả được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy phát xạ tia laser, trình bày được các ứng dụng của laser trong chuẩn đoán và điều trị. Chúc bạn học tốt.

  pdf20p colendaica32 03-06-2014 395 118   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật laser và ứng dụng trong y sinh nhằm giúp người học trình bày được cơ chế phát xạ photon cưỡng bức, mô tả được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy phát xạ tia laser, trình bày được ứng dụng của tia laser trong chuẩn đoán và điều trị.

  pdf26p colendaica32 03-06-2014 96 45   Download

 • This is the first book to cover the history, structure, and application of atomic force microscopy in cell biology. Presented in the clear, well-illustrated style of the Methods in Cell Biology series, it introduces the atomic force microscope (AFM) to its readers and enables them to tap the power and scope of this technology to further their own research. A practical laboratory guide for use of the atomic force and photonic force microscopes, it provides updated technology and methods in force spectroscopy.

  pdf430p chipmoon 19-07-2012 59 23   Download

 • Khi nói đến bức xạ nói chung và bức xạ hạt nhân nói riêng mọi người thường nghĩ ngay đến tác hại của nó. Tác hại của bức xạ hạt nhân được thể hiện rõ rệt qua hậu quả hai quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ II. Và gần đây nhất là thảm họa nhà máy điện hạt nhân Trecnobưn, ngày 26 tháng tư năm 1986 và nhà máy Mayak, ngày 29 tháng 9 năm 1957[11]. Tuy nhiên, phục vụ cuộc sống nhằm kéo dài và nâng cao chất lượng...

  pdf59p paradise_12 07-01-2013 52 24   Download

 • Công thoát của êlectron ra khỏi vônfram là 4,5 eV. Cần chiếu ánh sáng có bước sóng dài nhất là bao nhiêu để gây ra hiện tượng quang điện trên mặt lớp vônfram? A. 0,276 μm . B. 2,76 μm . C. 0,207 μm . D. 0,138 μm . 2. Năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng có bước sóng 768 nm là A. 1,62 eV. B. 16,2 eV. -2 C. 1.62.10 eV . D. 2,6 eV. 3. Công thoát của êlectron ra khỏi natri là 2,5 eV. Giới hạn quang điện của natri là: A. 0, 497...

  pdf16p hoangyen999 04-05-2013 46 14   Download

 • Research activities in laser physics and in photonics technologies over the last two decades have continuously produced a large diversity of new advances. Several examples illustrate the major impact of optics in the quantum sciences, engineering, metrology, communication fiber networks, or high-capacity data storage. Besides these established fields of research and development for industry or for the consumer markets, laser optics will certainly disseminate in the near future in new areas such as biology, chemistry, medicine, or nanotechnologies.

  pdf424p nhulan0908 30-09-2012 43 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'microwave and millimeter wave technologies from photonic bandgap devices to antenna and applications part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 181024119871 13-02-2012 42 7   Download

 • The second volume of the book concerns the characterization approach of photonic crystals, photonic crystal lasers, photonic crystal waveguides and plasmonics including the introduction of innovative systems and materials. Photonic crystal materials promises to enable all-optical computer circuits and could also be used to make ultra low-power light sources.

  pdf0p greengrass304 18-09-2012 48 7   Download

 • The book collects original and innovative research studies of the experienced and actively working scientists in the field of wave propagation which produced new methods in this area of research and obtained new and important results. Every chapter of this book is the result of the authors achieved in the particular field of research. The themes of the studies vary from investigation on modern applications such as metamaterials, photonic crystals and nanofocusing of light to the traditional engineering applications of electrodynamics such as antennas, waveguides and radar investigations....

  pdf0p cucdai_1 20-10-2012 23 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản