Php master

Xem 1-20 trên 69 kết quả Php master
 • PHP Master is tailor-made for the PHP developer who's serious about taking their server-side applications to the next level and who wants to really keep ahead of the game by adhering to best practice, employing the most effective object-oriented programming techniques, wrapping projects in layers of security and ensuring their code is doing its job perfectly.

  pdf404p trasua_123 14-01-2013 29 6   Download

 • On the Web today, content is king. After you're mastered HTML and learned a few neat tricks in JavaScript and Dynamic HTML, you can probably build a pretty impressive-looking wec design. But then comes the time to fill that fancy page layout with some real infomation.

  pdf99p hoang3 03-11-2009 99 32   Download

 • Working with technology is a funny thing in that every time you think you have it cornered . . . blam! Something pops out of nowhere that leaves you at once both bewildered and excited. Web development seems to be particularly prone to such surprises. For instance, early on, all we had to deal with was plain old HTML, which, aside from the never-ending table-wrangling, was easy enough. But soon, the simple web site began to morph into a complex web application, and accordingly, scripting languages such as PHP became requisite knowledge.

  pdf222p tailieuvip13 20-07-2012 46 15   Download

 • "Mastering Nginx" will serve to clarify the murky waters of NGINX configuration, helping you learn how to tune NGINX for various situations, what some of the more obscure configuration directives do, and how to design a decent configuration to match your needs.

  pdf322p nguyenan122 03-02-2015 33 13   Download

 • Working with technology is a funny thing in that every time you think you have it cornered . . . blam! Something pops out of nowhere that leaves you at once both bewildered and excited. Web development seems to be particularly prone to such surprises. For instance, early on, all we had to deal with was plain old HTML, which, aside from the never-ending table-wrangling, was easy enough. But soon, the simple web site began to morph into a complex web application, and accordingly, scripting languages such as PHP became requisite knowledge.

  pdf270p tailieuvip13 24-07-2012 46 11   Download

 • In this chapter , we’ll be taking a look at object oriented programming, or OOP . Whether you’ve used OOP before in PHP or not, this chapter will show you what it is, how it’ s used, and why you might want to use objects rather than plain functions and variables. We’ll cover everything from the “this is how you make an object” basics through to interfaces, exceptions, and magic methods. The object oriented approach is more conceptual than technical—although there are some long words used that we’ll define and demystify as we go!...

  pdf135p namde04 04-05-2013 43 10   Download

 • Joseph L. LeBlanc started with computers at a very young age. His independent education gave him the flexibility to experiment and learn computer science. Joseph holds a bachelor's degree in Management Information Systems from the Oral Roberts University. Joseph is currently a freelance Joomla! extension developer. He released a popular component tutorial in May 2004, then later authored the book Learning Joomla! 1.5 Extension Development: Creating Modules, Components, and Plugins with PHP.   Work samples and open-source extensions are available at www.jlleblanc.com.

  pdf486p kroombal 29-06-2010 237 87   Download

 • In just 24 lessons of one hour or less, you can learn how to create Java applications with the free NetBeans visual editing tools. Using a straightforward, step-by-step approach, popular author Rogers Cadenhead helps you master the skills and technology you need to create desktop and web programs, web services, and even an Android app in Java.

  pdf3219p truongnghen 21-01-2013 77 38   Download

 • This book is intended for anyone interested in building mobile web applications using the jQuery Mobile framework. You’ll need at least a basic knowledge of web technologies including HTML, CSS, JavaScript and web servers. In addition, a couple of chapters — the API chapter and the Task Tango chapter — assume you have some experience of the jQuery JavaScript library on which jQuery Mobile is built, including jQuery selectors and events. The Task Tango chapter also includes a lot of PHP code, so some knowledge of PHP will be helpful when following through the examples.

  pdf34p nhatnam06 25-02-2013 97 34   Download

 • Khi bạn thiết lập một phông chữ, hoặc bằng cách nhập các giá trị cho các thuộc tính của tài sản trong các đối tượng thanh tra hoặc bằng cách sử dụng hộp thoại phông chữ tiêu chuẩn lựa chọn, bạn có thể chọn một trong các phông chữ được cài đặt trong hệ thống.

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 58 14   Download

 • Thực tế là Delphi cho phép bạn sử dụng tất cả các phông chữ được cài đặt trên hệ thống của bạn có cả ưu điểm và nhược điểm. Các lợi thế chính là rằng nếu bạn có một số phông chữ tốt đẹp được cài đặt, chương trình của bạn có thể sử dụng bất kỳ trong số họ.

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 45 11   Download

 • và không hoạt động bit quyền thiết lập giá trị. Tôi đảm bảo rằng tôi rõ ràng các bit mục tiêu đầu tiên bằng cách sử dụng mặt nạ, tôi nhận được trở lại từ _get_clearing_mask. Một khi tôi rõ ràng các bit mục tiêu, tôi có thể sử dụng mặt nạ bit từ _get_setting_mask để cuối cùng lưu trữ các phần tử.Phù! Bạn làm cho nó này đến nay?

  pdf72p kennguyen3 23-10-2011 42 11   Download

 • Nhiều ứng dụng có một thanh công cụ với một hộp kết hợp, bạn có thể sử dụng để chọn một phông chữ. Nếu bạn thường sử dụng một hộp kết hợp tùy chỉnh như thế này, tại sao không biến nó thành một thành phần? Nó có lẽ sẽ mất ít hơn một phút. Để bắt đầu, đóng bất kỳ dự án hoạt động trong môi trường Delphi

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 35 10   Download

 • Khi bạn viết một mô-đun dữ liệu truyền thống trong Delphi, bạn có thể dễ dàng thêm một số các ứng dụng logic, hoặc các quy tắc kinh doanh, bằng cách xử lý các sự kiện số liệu, và bằng cách thiết lập các thuộc tính đối tượng lĩnh vực và xử lý các sự kiện của họ.

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 53 9   Download

 • Nhược điểm là nếu bạn phát hành ứng dụng của bạn, những phông chữ có thể không có sẵn trên các máy tính người dùng của bạn. Nếu chương trình của bạn sử dụng một phông chữ mà người sử dụng của bạn không có, Windows sẽ chọn một số font khác để sử dụng trong vị trí của nó.

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 44 8   Download

 • Sản lượng một cách cẩn thận định dạng của chương trình có thể bị hủy hoại bởi sự thay thế chữ. Vì lý do này, bạn có thể chỉ nên dựa trên chuẩn của Windows phông chữ (chẳng hạn như MS Sans Serif, hệ thống, Arial, Times New Roman, và như vậy

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 40 8   Download

 • Xây dựng các thành phần là một hoạt động quan trọng cho các lập trình Delphi. Ý tưởng cơ bản là bất cứ lúc nào bạn cần phải có hành vi tương tự ở hai nơi khác nhau trong một ứng dụng, hoặc trong hai ứng dụng khác nhau, bạn có thể đặt mã được chia sẻ bên trong một thành phần lớp hoặc, thậm chí còn tốt hơn,.

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 27 8   Download

 • Trong phần này tôi sẽ chỉ giới thiệu một vài thành phần đơn giản, để cung cấp cho bạn một ý tưởng về các bước cần thiết để xây dựng một và để cho bạn thấy những điều khác nhau mà bạn có thể làm để tùy chỉnh một thành phần hiện có với một số lượng hạn chế của mã.

  pdf108p kennguyen3 23-10-2011 39 8   Download

 • Bạn cũng có thể gửi các đặc tính của trường (chẳng hạn như tối thiểu và giá trị tối đa và màn hình hiển thị và chỉnh sửa mặt nạ) cho khách hàng và cập nhật quá trình (sử dụng một số các công nghệ truy cập dữ liệu) thông qua các tập dữ liệu được sử dụng để truy cập dữ liệu (hoặc một đồng

  pdf99p kennguyen3 23-10-2011 35 8   Download

 • không định kiểu DataSets. Trong chương sau, tôi sẽ thảo luận chi tiết trong DataSets gõ và làm thế nào để sử dụng chúng trong xây dựng dữ liệu bị ràng buộc các ứng dụng.Để sử dụng DataSets trong ứng dụng của bạn, trước tiên bạn phải tạo ra một đối tượng DataAdapter,

  pdf105p kennguyen3 23-10-2011 33 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản