» 

Phụ Cấp Trách Nhiệm

 • Công văn 3229/VPCP-VX của Văn Phòng Chính Phủ

  Công văn 3229/VPCP-VX của Văn Phòng Chính Phủ về việc chế độ phụ cấp trách nhiệm và tiền lương đối với người đại diện phần vốn góp của NN tại DN khác

  pdf 1p dangngoclan 19-08-2009 249 9

 • Thông tư số 05/2005/TT-BNV

  Tài liệu tham khảo Thông tư số 05/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ , công chức, viên chức

  doc 4p coolingsun 15-12-2010 298 56

 • Một số quy định hướng dẫn về chế độ phụ cấp

  Một là, về đối tượng áp dụng và mức phụ cấpthẩm tra viên thi hành án dân sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thì đối tượng được hưởng mức phụ cấp này là công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên, thẩm tra...

  pdf 5p alibabava40tencuop 01-10-2009 211 38

 • Công văn 199/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp

  Công văn 199/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp

  doc 2p tuyettrang 07-08-2009 152 5

 • Nghị định 19/2008/NĐ-CP của Chính phủ

  Nghị định 19/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

  doc 3p hoangchau 19-08-2009 136 22

 • Thông tư liên tịch 2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Công an

  Thông tư liên tịch 2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra đối với Thanh tra viên Công an nhân dân

  doc 3p hoangchau 19-08-2009 82 9

 • Quyết định 86/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 86/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

  doc 2p dangngoclan 19-08-2009 62 1

 • Công văn 1157/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  Công văn 1157/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính

  doc 1p strips 07-08-2009 155 22

 • Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

  Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

  doc 6p dangngoclan 19-08-2009 460 16

 • Quyết định số 1414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Điều 1. Vận dụng về chế độ đối với một số chức danh của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ( sau đây gọi tắt là Ủy ban) như sau:- Phó Chủ tịch Ủy ban được hưởng chế độ đãi ngộ, phụ cấp trách nhiệm tương đương với Thứ trưởng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Trưởng ban, Phó trưởng ban; Giám đốc Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia được hưởng chế độ đãi...

  pdf 2p thanhan 23-09-2009 58 4

 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 157/2010/NQ-HĐND

  NGHỊ QUYẾT Về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf 4p poqueen 13-05-2013 7 1

 • Thông tư liên tịch số 23/TTLN

  Thông tư liên tịch số 23/TTLN về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông do Ban Tổ chức các bộ Chính phủ-Bộ Giáo dục và đào tạo-Bộ Tài chính-Trung ương Đoàn Thanh niên Hồ Chí Minh ban hành

  pdf 5p lawgd8 22-11-2009 189 41

 • Thông tư liên tịch 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

  Thông tư liên tịch 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg ngày 09/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên

  doc 3p diemuyen 19-08-2009 188 12

 • Quyết định 233/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 233/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

  doc 2p diemuyen 19-08-2009 62 4

 • Quyết định 202/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 202/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên

  doc 2p diemuyen 19-08-2009 105 4

 • Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Toà án và Thẩm tra viên ngành Toà án

  doc 2p diemuyen 19-08-2009 72 2

 • Thông tư số 21TT/TCCB

  Thông tư số 21TT/TCCB về việc trả phụ cấp trách nhiệm quản lý nội trú, trả phụ cấp dạy ghép lớp đối với giáo viên vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh do Bộ Giáo dục ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 109/CP ngày 19/6/1973 của Hội đồng Chính phủ về việc trả phụ cấp trách nhiệm quản lý nội trú, trả phụ cấp dạy ghép lớp đối với giáo viên vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh

  pdf 4p lawgd10 22-11-2009 26 2

 • FINANCIAL AUDIT Air Force Does Not Effectively Account for Billions of Dollars of Resources_part6

  Hàng tồn kho SystemsDo Cung cấp các dữ liệu chính xác Firbncial Các hệ thống có nghĩa vụ phải cung cấp trách nhiệm giải trình và kiểm soát tài chính trên 63,8 tỷ USD đầu tư vào hàng tồn kho của các bộ phận phụ tùng và vật tư không cung cấp dữ liệu chính xác, đáng tin cậy hỗ trợ cả số lượng hoặc giá trị của những hàng tồn kho. Sử dụng thông tin không chính xác về các quyết định mua...

  pdf 12p meobu5 15-01-2012 10 2

 • Quyết định 138/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Quyết định 138/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

  doc 2p diemuyen 19-08-2009 68 2

 • FINANCIAL AUDIT Air Force Does Not Effectively Account for Billions of Dollars_part6

  Kiểm kê SystemsDo Firbncial Không Cung cấp dữ liệu chính xác Các hệ thống Điều đó có nghĩa vụ phải Cung cấp trách nhiệm và kiểm soát tài chính đối với các 63800000000 $ đầu tư vào hàng tồn kho phụ tùng và vật tư không cung cấp, dữ liệu chính xác đáng tin cậy Hỗ trợ Hoặc là quantites hoặc giá trị hàng tồn kho này.

  pdf 12p meobu1 08-01-2012 6 1

 • + Xem thêm 211 Phụ Cấp Trách Nhiệm khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản