Phụ thuộc hàm

Xem 1-20 trên 847 kết quả Phụ thuộc hàm
 • Tài liệu tham khảo về các dạng bài tập phụ thuộc hàm - chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Tài liệu hay và bổ ích giúp các bạn mở mang kiến thưc.

  doc9p thienthanoze 31-10-2010 1366 334   Download

 • Nội dung chương 4 trình bày về các vấn đề sau: Định nghĩa phụ thuộc hàm. Hệ tiên đề Armstrong. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm. Giải thuật tìm khóa. Các dạng chuẩn.

  ppt32p leethong 22-09-2010 731 211   Download

 • NHẬP MÔN CSDL QUAN HỆ Soạn bởi bộ môn Công nghệ phần mềm 2. BµI TËP VÒ phỤ THUỘC HÀM MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌC  Hiểu được tầm quan trọng của lý thuyết của phụ thuộc hàm 

  doc8p nguyenson468 08-10-2011 421 142   Download

 • Định nghĩa: Cho r(A,B,C) , với r là quan hệ và A,B,C là thuộc tính Phụ thuộc hàm A → B ( đọc là A xác định B) được định nghĩa là: ∀ t, t’ ∈ r nếu t.A = t’.A thì t.B = t’.B Ý nghĩa : Nếu hai bộ có cùng trị A thì có cùng trị B. 2.Hệ tiên đề cho phụ thuộc hàm Cho lược đồ quan hệ r(U), F là tập các phụ thuộc hàm được định nghĩa trên quan hệ r, U là tập thuộc tính. Phụ thuộc hàm A → B Ta có...

  pdf4p tranthequynh10091990 31-07-2012 397 87   Download

 • Phụ thuộc hàm (functional dependancy) là một công cụ dùng để biểu diễn một cách hình thức các ràng buộc toàn vẹn.

  ppt28p tranthequynh10091990 13-08-2011 109 42   Download

 • Lược đồ Quan hệ được chia ra nhiều lược đồ con Qi, vấn đề là xác định các phụ thuộc hàm cho các quan hệ Qi đó.

  doc2p baotuyet_113 31-05-2011 160 35   Download

 • Một tập phụ thuộc hàm luôn tìm ra ít nhất một phủ tối thiểu và nếu thứ tự các phụ thuộc hàm trong tập F là khác nhau thì có thể sẽ thu được những phủ tối thiểu khác nhau. V. Phủ tối thiểu (minimal cover) : 1. Tập phụ thuộc hàm tương đương (equivalent functional dependancy) : Cho F và G là hai tập phụ thuộc hàm, ta nói F và G tương đương (hay F phủ G hoặc G phủ F ) và ký hiệu là F+ = G+ nếu và chỉ nếu mỗi phụ thuộc hàm thuộc F đều thuộc...

  pdf70p insert_12 19-08-2013 71 17   Download

 • Đọc : X xác định Y Tập các thuộc tính Y phụ thuộc vào tập các thuộc tính X hoặc được suy ra từ tập các thuộc tính X. X là vế trái, Y là vế phải của phụ thuộc hàm Phụ thuộc hàm X → Y là tầm thường (trivial) khi và chỉ khi Y = X. .4.2. Định nghĩa về phụ thuộc hàm

  pdf81p nobita_12 18-11-2013 48 7   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Bài 9: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Phụ thuộc hàm (hệ luật dẫn Amstrong, bao đóng, phủ tối thiểu,...), các dạng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p doinhugiobay_16 28-02-2016 22 6   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức về nguyên tắc thiết kế các lược đồ quan hệ; phụ thuộc hàm; các dạng hàm chuẩn; một số thuật toán chuẩn hóa. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 25 5   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Cơ sở dữ liệu Bài 4 Phụ thuộc hàm nghiên cứu hình thức các ràng buộc, xây dựng cấu trúc bảo đảm các ràng buộc tự động thoả, do đó không cần lập trình. Đánh giá một lược đồ cơ sở dữ liệu.

  pdf54p xuanlan_12 26-04-2014 42 4   Download

 • Bài giảng "Hệ cơ sở dữ liệu - Chương 9: Phụ thuộc hàm" cung cấp cho người học các kiến thức: Dư thừa dữ liệu, phụ thuộc hàm, hệ tiên đề trong Amstrong, bao đóng của tập thuộc tính, giải thuật tìm khóa cho lược đồ quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt82p thangnamvoiva20 20-09-2016 11 3   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 8 trang bị cho người học những hiểu biết về phụ thuộc hàm. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được: Định nghĩa phụ thuộc hàm, bao đóng của tập thuộc tính X, sử dụng bao đóng của tập thuộc tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt55p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 11 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Phụ thuộc hàm trình bày định nghĩa, biểu diễn Pth bằng đồ thị, suy diễn logic các phụ thuộc hàm, hệ tiên đề Amstrong, bao đóng, bao đóng của tập thuộc tính, khóa - thuật toán tìm khóa.

  pdf45p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 3 1   Download

 • Bài tập về phần phục thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu

  doc6p tranngocduoc 25-06-2010 629 205   Download

 • Hiểu được tầm quan trọng của lý thuyết phụ thuộc hàm. Vận dụng các thuật toán tính bao đóng, định nghĩa suy diễn theo tiên đề, theo quan hệ, tìm phủ tối thiểu.

  doc12p boygialai88 29-04-2011 314 105   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO - CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO - LÝ THUYẾT PHỤ THUỘC HÀM

  ppt23p testsucoi 10-06-2011 178 74   Download

 • Mục đích của thiết kế CSDL là gom các thuộc tính thành các quan hệ sao cho giảm thiểu dư thừa dữ liệu. Hậu quả của dư thừa dữ liệu: Lãng phí không gian đĩa, Các bất thường khi cập nhật. Ba loại bất thường: Bất thường khi thêm vào, Bất thường khi xóa bỏ, Bất thường khi sửa đổi.

  ppt81p thienthanoze 31-10-2010 127 63   Download

 • Lớp phụ thuộc dữ liệu đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu thì và một trong những lớp phụ thuộc dữ liệu đầu tiên là lớp phụ thuộc hàm.

  pdf73p sunflower_1 06-09-2012 127 60   Download

 • Cho tập hữu hạn U = {A1, A2 , ... , An } khác trống (n  1). Các phần tử của U được gọi là thuộc tính, ứng với mỗi thuộc tính Ai  U,i = 1,2, ..., n có một tập không rỗng dom(Ai) được gọi là miền trị của thuộc tính Ai

  ppt25p boygialai88 22-04-2011 169 56   Download

Đồng bộ tài khoản