Phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

Xem 1-12 trên 12 kết quả Phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử
 • Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ về việc thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf5p lawxnk6 11-11-2009 49 5   Download

 • Thông tư 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

  doc4p anhphuong 17-08-2009 49 4   Download

 • Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ nội địa hoá đối với sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử hướng dẫn tại TTLT số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Liên bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan

  doc5p tuuyen 17-08-2009 44 2   Download

 • Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ nội địa hoá đối với sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử hướng dẫn tại TTLT số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của Liên bộ Tài chính-Công nghiệp-Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf6p truongvu 10-10-2009 56 2   Download

 • Quyết định 43/2006/QĐ-BTC về việc bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

  doc1p thinhlien 14-08-2009 77 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 120/2000/ttlt-btc-bcn-tchq về việc bổ sung, sửa đổi chính sách thuế theo tỷ nội địa hoá đối với sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử hướng dẫn tại ttlt số 176/1998/ttlt-btc-bcn-tchq ngày 25/12/1998 của liên bộ tài chính-công nghiệp-tổng cục hải quan do bộ tài chính, bộ công nghiệp và tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawtm8 29-10-2009 47 4   Download

 • Quyết định số 71/1999/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 51 6   Download

 • Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC về việc bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk5 10-11-2009 30 2   Download

 • Quyết định số 159/2000/QĐ-BTC về việc bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu dạng linh kiện CKD, IKD của một số sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ tài chính ban hành

  pdf4p chuongtudi 23-10-2009 32 1   Download

 • Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện tử

  doc5p anhphuong 17-08-2009 55 2   Download

 • Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawxnk6 11-11-2009 39 5   Download

 • Công ty cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ- DETECH, tiền thân là Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên & Công nghệ Quốc Gia, được thành lập từ năm 1991 với nhiệm vụ triển khai các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ quá trình công nghệp hoá tại Việt Nam. Ngay sau khi hoạt động, DETECH đã tiến hành công tác hoạt động: - Đại diện sở hữu trí tuệ.

  doc33p hp_meoluoi 13-06-2010 484 196   Download

Đồng bộ tài khoản