Phương án điều chỉnh sắp xếp

Xem 1-20 trên 79 kết quả Phương án điều chỉnh sắp xếp
 • Quyết định 163/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, dổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

  doc3p diennghia 19-08-2009 84 5   Download

 • Quyết định 122/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  doc3p diennghia 19-08-2009 79 3   Download

 • Quyết định 128/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

  doc3p diennghia 19-08-2009 70 5   Download

 • Quyết định 101/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

  doc2p diennghia 19-08-2009 81 5   Download

 • Quyết định 98/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng

  doc6p diennghia 19-08-2009 66 5   Download

 • Quyết định 78/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ

  doc4p diennghia 19-08-2009 79 3   Download

 • Quyết định 77/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

  doc3p diennghia 19-08-2009 91 3   Download

 • Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdn4 31-10-2009 49 3   Download

 • Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 49 2   Download

 • Quyết định số 160/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn4 31-10-2009 30 2   Download

 • Quyết định số 1902/QĐ-TTg về phê duyệt Phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 40 1   Download

 • Quyết định số 98/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdn4 31-10-2009 39 1   Download

 • Quyết định số 101/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn4 31-10-2009 30 1   Download

 • Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 44 1   Download

 • Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 26 1   Download

 • Quyết định số 163/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 32 1   Download

 • Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgtvt5 26-11-2009 44 2   Download

 • Quyết định 111/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

  doc2p diennghia 19-08-2009 52 7   Download

 • Quyết định 205/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây

  doc2p diennghia 19-08-2009 55 3   Download

 • Quyết định 213/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2006

  doc2p diennghia 19-08-2009 58 3   Download

Đồng bộ tài khoản