Phương án điều chỉnh sắp xếp

Xem 1-20 trên 79 kết quả Phương án điều chỉnh sắp xếp
 • Quyết định 163/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, dổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

  doc3p diennghia 19-08-2009 82 5   Download

 • Quyết định 122/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

  doc3p diennghia 19-08-2009 71 3   Download

 • Quyết định 128/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

  doc3p diennghia 19-08-2009 69 5   Download

 • Quyết định 101/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

  doc2p diennghia 19-08-2009 77 5   Download

 • Quyết định 98/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng

  doc6p diennghia 19-08-2009 63 5   Download

 • Quyết định 78/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ

  doc4p diennghia 19-08-2009 74 3   Download

 • Quyết định 77/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

  doc3p diennghia 19-08-2009 88 3   Download

 • Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawdn4 31-10-2009 48 3   Download

 • Quyết định số 77/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 45 2   Download

 • Quyết định số 160/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn4 31-10-2009 28 2   Download

 • Quyết định số 1902/QĐ-TTg về phê duyệt Phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 36 1   Download

 • Quyết định số 98/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdn4 31-10-2009 35 1   Download

 • Quyết định số 101/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdn4 31-10-2009 29 1   Download

 • Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 37 1   Download

 • Quyết định số 128/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 25 1   Download

 • Quyết định số 163/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdn4 31-10-2009 30 1   Download

 • Quyết định số 78/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgtvt5 26-11-2009 41 2   Download

 • Quyết định 111/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

  doc2p diennghia 19-08-2009 48 7   Download

 • Quyết định 205/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây

  doc2p diennghia 19-08-2009 54 3   Download

 • Quyết định 213/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2006

  doc2p diennghia 19-08-2009 56 3   Download

Đồng bộ tài khoản