Phương pháp bitum hoá

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phương pháp bitum hoá
 • Nghiên cứu xử lý bã thải phóng xạ có hoạt độ thấp bằng phương pháp bitum hoá . Phương pháp bitum hoá áp dụng trong xử lý định dạng chất thải phóng xạ có hoạt độ thấp và trung bình đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia có ngành công nghiệp hạt nhân phát triển. Phương pháp bitum hoá áp dụng trong xử lý định dạng chất thải phóng xạ có hoạt độ thấp và trung bình đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia có ngành công nghiệp hạt nhân phát triển.

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 29 4   Download

 • Phương pháp bitum hoá áp dụng trong xử lý định dạng chất thải phóng xạ có hoạt độ thấp và trung bình đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia có ngành công nghiệp hạt nhân phát triển.

  pdf7p phalinh20 24-08-2011 29 9   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7497:2005 qui định phương pháp xác định điểm hoá mềm của bitum trong khoảng nhiệt độ từ 30oC đến 157oC (86oF đến 315oF) bằng dụng cụ vòng-và-bi ngập trong nước cất (30oC đến 80oC), trong glyxerin USP (trên 80oC đến 157oC), hoặc trong etylen glycol (30oC đến 110oC).

  doc6p thangnamvoiva13 17-08-2016 37 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7500:2005 về Bitum - Phương pháp xác định độ hòa tan trong tricloetylen quy định phương pháp xác định độ hòa tan của bitum có chứa ít hoặc không có vật liệu khoáng trong tricloetylen.

  doc4p thangnamvoiva13 17-08-2016 12 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4248:1986 về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định độ hòa tan của bitum trong benzen quy định phương pháp xác định độ hòa tan của bitum trong benzen khi mẫu thử được hòa tan trong benzen, lọc và rửa cặn không tan.

  doc2p bautroibinhyen10 19-12-2016 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản