Phương pháp dga

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phương pháp dga
  • TÓM TẮT Những sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực (MBA) được dự báo bằng nhiều phương pháp khác nhau, khi máy đang mang điện (on line) hay cắt điện (off line). Phương pháp phân tích khí hoà tan (DGA) là một trong số các phương pháp dự báo phổ biến. Dựa vào cơ sở của phương pháp DGA, việc xây dựng và kết hợp được hệ chuyên gia với mạng nơron nhân tạo sẽ góp phần nâng cao khả năng dự báo các sự cố tiềm ẩn trong MBA.

    pdf4p chipbia 16-07-2012 56 9   Download

  • Những sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực (MBA) được dự báo bằng nhiều phương pháp khác nhau, khi máy đang mang điện (on line) hay cắt điện (off line). Phương pháp phân tích khí hoà tan (DGA) là một trong số các phương pháp dự báo phổ biến. Dựa vào cơ sở của phương pháp DGA, việc xây dựng và kết hợp được hệ chuyên gia với mạng nơron nhân tạo sẽ góp phần nâng cao khả năng dự báo các sự cố tiềm ẩn trong MBA.

    pdf6p ngochoa123 18-07-2010 149 65   Download

  • Bài báo này trình bày về một hệ chuyên gia chẩn đoán sự cố máy biến áp. Hệ chuyên gia này sử dụng kỹ thuật phân tích hòa tan khí trong dầu (DGA) để chẩn đoán trạng thái sự cố của máy biến áp. Một vài phương pháp đã được sử dụng trong hệ chuyên gia này như: phương pháp bốn tỉ số mờ của Roger, phương pháp NTT Flagpoint và phương pháp tỉ số tốc độ phát sinh khí (GR).

    pdf8p phalinh19 19-08-2011 72 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản