phuong phap dinh gia trong marketing

Xem 1-20 trên 108 kết quả phuong phap dinh gia trong marketing
 • Lạm phát và sự khan hiếm nguyên liệu là một trong những yếu tố cấu thành của môi trường kinh doanh hiện nay và chúng đang đặt ra những thách thức đối vối các nhà quản trị marketing trong việc ra quyết định về giá bán sản phẩm.

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 18 4   Download

 • Mục tiêu: - Nắm được bản chất và tầm quan trọng của giá cả đối với các tác nhân thị trường; - Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương pháp định giá; - Hiểu các phương pháp định giá và phạm vi áp dụng của nó.

  doc4p dungdung386 25-10-2011 94 24   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'marketing thương mại điện tử - chương 5 quản trị chào hàng và định giá trong thương mại điện tử', kinh doanh - tiếp thị, thương mại điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p lavie1 19-07-2011 84 22   Download

 • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về giá, hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá, hiểu rõ quy trình định giá và các chiến lược giá cơ bản, hiểu rõ các phương pháp điều chỉnh giá, hiểu rõ các phươbng pháp thya đổi giá,,,

  pdf54p daisyshop 25-07-2010 402 190   Download

 • Các sai lầm thường gặp khi định giá sản phẩm và cách thức giúp bạn tránh những sai lầm đó Những điều tồi tệ nhất mà bạn có thể gặp khi ra các quyết định về giá sản phẩm Khi bạn nghĩ hay nghe những điều tương tự từ những người trong ngành nói rằng “Bây giờ điều cần nhất là thu hút khách hàng tăng doanh số và vì thế chúng ta sẽ đưa ra mức giá thấp rồi sau đó sẽ nâng nó ...

  pdf6p ngocha3012 29-08-2010 241 82   Download

 • Những khái niệm và các yếu tố khi định giá.Phương pháp tiếp cận về định giá Các chiến lược định giá Sản phẩm mới Các chiến lược định giá phức hợp sản phẩm Các chiến lược điều khiển giả và quản trị sự thay đổi giá. Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên nâng cao kỹ năng học tập.

  pdf24p anhtuc_1 14-11-2012 277 77   Download

 • Chương 4 gồm những nội dung: ý nghĩ và tầm quan trọng của giá, những yếu tố ấn định giá, những chiến lược ấn định giá,...

  ppt13p baokim2014 14-03-2014 3 1   Download

 • Nội dung chính của chương này đề cập đến: Các yêu cầu khi xác định dữ liệu Các cách phân loại dữ liệu Thế nào là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp Các loại dữ liệu thứ cấp và tiêu chuẩn đánh giá các dữ liệu thứ cấp Các phương pháp định tính thu thập dữ liệu sơ cấp Các phương pháp định lượng thu thập dữ liệu sơ cấp.

  pdf20p yeutrasua 27-11-2010 522 333   Download

 • Nội dung trình bày: Ý nghĩa - tầm quan trọng của giá cả; Mục tiêu định giá; Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá; Phương pháp định giá; Chiến lược giá của xí nghiệp.

  ppt23p member7 12-05-2010 502 284   Download

 • Các yêu cầu khi xác định dữ liệu Các cách phân loại dữ liệu Thế nào là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp Các loại dữ liệu thứ cấp và tiêu chuẩn đánh giá các dữ liệu thứ cấp Các phương pháp định tính thu thập dữ liệu sơ cấp Các phương pháp định lượng thu thập dữ liệu sơ cấp ng tin chứa đựng trong dữ liệu phải phù hợp và đủ làm rõ mục tiêu nghiên cứu.

  pdf33p yellowcricket90 08-09-2011 209 76   Download

 • Kinh doanh dịch vụ là một ngành không mới ở Việt Nam nhưng trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế thế giới và trong nước đang chuyển dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp thì hoạt động trong ngành này lại càng có nhiều áp lực cạnh tranh hơn.

  doc46p agata_tn87 08-08-2012 151 59   Download

 • Giá cả chỉ là một phần trong kế hoạch marketing ( còn gọi là hỗn hợp marketing) để tạo doanh thu. Cuốn sách này nghiên cứu vấn đề định giá. Cuốn sách xem xét những yếu tố cần cân nhắc khi định giá và trình bày các phương pháp định giá khác nhau.

  pdf9p mitomanlien 11-04-2011 112 45   Download

 • Là phương pháp phân tích trong đó nhà phân tích sẽ phân tích các yếu tố như: nền kinh tế, ngành và điều kiện cụ thể của công ty để từ đó xác định giá trị nội tại (intrinsic value) của cổ phiếu. Giá trị nội tại này sẽ được so sánh với giá thị trường hiện tại để đưa ra quyết định mua bán hay nắm giữ.

  ppt49p hucldt 12-03-2011 83 14   Download

 • Tài liệu nhằm giúp ta định hướng được phương thức kinh doanh . Để kinh doanh thành công chúng ta cần phải biết áp dụng nhiều phương pháp, nhiều chiến thuật khác nhau. Với những kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh, RichdadLoc đã cho chún gta thấy rằng: kinh doanh thành công bằt đầu từ nhiều yếu tố khác nhau...

  ppt57p thaisoniph 05-10-2012 52 14   Download

 • Là phương pháp kiểm toán trong đó các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán được thiết lập để thu thập các bằng chứng về tính hiệu quả (tính thích hợp) của hệ thống ICS của đơn vị được kiểm toán. - Hay khác, KTV tiếp cận theo hệ thống ICS để từ đó xây dựng các thủ tục kiểm toán.

  pdf23p tab_12 29-07-2013 80 13   Download

 • Giúp sinh viên hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing. Giúp sinh viên nắm rõ được các nhân tố cần xem xét khi định giá sản phẩm và các cách thức can thiệp vào quá trình định giá. Biết và hiểu các phương pháp định giá và các chiến lược giá điển hình.

  pdf42p 123tien0o0 02-11-2013 24 8   Download

 • Hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing. Nắm rõ các nhân tố cần xem xét khi định giá dịch vụ ngân hàng. Biết và hiểu các phương pháp định giá và các chiến lược giá điển hình.Giá cả của dịch vụ ngân hàng là số tiền mà khách hàng hay chính ngân hàng phải trả...

  pdf13p lathucuoicung123 28-10-2013 22 5   Download

 • 1. Định giá dựa trên phí tổn Phương pháp định giá sơ đẳng nhất là cộng thêm vào phí tổn một mức lợi nhuận mục tiêu: ta có thể dùng công thức: G = Z + m, Trong đó: G là giá bán đơn vị sản phẩm. Z là phí tổn cho một đơn vị sản phẩm m là lợi nhuận mục tiêu Tuy nhiên phương pháp này còn những nhược điểm là không tính đến nhu cầu và cạnh tranh

  ppt30p tab_12 26-07-2013 13 5   Download

 • Philip Kotler (P.K) là tác giả của hơn 100 cuốn sách và bài báo chuyên về marketing, là chuyên gia hàng đầu của Kotler Marketing Group trong lĩnh vực hoạch định chiến lược marketing (các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ của Philip Kotler là IBM, Apple, General Electric, AT&T, Honeywell, Bank of America, Merck).

  pdf10p banhang_pro 23-12-2009 470 258   Download

 • Thuật ngữ chiến lược có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp và được sử dụng đầu tiên trong lĩnh vực quân sự để chỉ các kế hoạch lớn, dài hạn được đưa ra trên cơ sở tin chắc cái gì đối phương có thể làm và cái gì đối phương không thể làm.

  pdf34p quanvokiem 09-03-2010 391 246   Download

Đồng bộ tài khoản