Phương pháp đo lường GDP

Xem 1-20 trên 35 kết quả Phương pháp đo lường GDP
 • Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước. Tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế. Xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI.

  ppt51p meomeoten 03-12-2012 171 31   Download

 • Chương 3 Cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về xây dựng khái niệm GDP, xây dựng biểu đồ vòng chu chuyển và phương pháp đo lường GDP,xây dựng khái niệm GDP thực tế và tính toán tăng trưởng kinh tế.

  pdf40p thick_12 14-07-2014 71 10   Download

 • Chương 2 của bài giảng Kinh tế vĩ mô trang bị cho người học các hiểu biết về tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân. Chương này gồm có các nội dung như: Sơ đồ chu chuyển kinh tế, các thành phần của GDP, các phương pháp đo lường sản lượng quốc dân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p namthangtinhlang_02 09-11-2015 5 2   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Tìm hiểu khái niệm và cách thức đo lường tăng trưởng kinh tế. Xem xét số liệu quốc tế về GDP thực tế bình quân đầu người. Tìm hiểu các nguồn lực tăng trưởng kinh tế Nghiên cứu các mô hình tăng trưởng kinh tế thông qua các lý thuyết về tăng trưởng. Phân tích các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

  ppt31p meomeoten 03-12-2012 80 19   Download

 • "Bài giảng Kinh tế học: Chương III" trình bày về đo lường GDP, tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu về GDP, cách xây dựng biểu đồ vòng chu chuyển và phương pháp đo lường, xây dựng khái niệm GDP thực tế và tính toán tăng trưởng kinh tế, giải thích được những hạn chế của chỉ tiêu GDP với vai trò là thước đo về mức sống.

  pdf70p hohanhnhi 14-01-2014 64 8   Download

 • Chương 2 Đo lường thu nhập và mức giá chung, mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu về:Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP), tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước, tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế, xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI, so sánh CPI và hệ số điều chỉnh GDP trong việc đo lường lạm phát, ...

  pdf51p thanhdieutran 12-04-2014 39 2   Download

 • GDP (Gross Domestic Product) là giá trị thị trường của toàn bộ SP&DV cuối cùng được tạo ra trên phạm vi một lãnh thổ trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). GDP được tổng hợp theo 2 phương pháp: 1. Phương pháp trực tiếp (theo thu nhập hay chi phí) GDP = W + r + Π + i (+ Thuế gián thu) 2. Phương pháp gián tiếp (theo quá trình sản xuất) GDP = Tổng giá trị gia tăng

  ppt22p blackangel379 08-10-2010 157 64   Download

 • Xây dựng mô hình tổng chi tiêu – mô hình giao điểm Keynes. Phân tích tác động của chính sách tài khóa đến tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế. Tìm hiểu mối quan hệ giữa đường tổng chi tiêu trong mô hình giao điểm Keynes và đường tổng cầu trong mô hình AD-AS

  ppt47p meomeoten 03-12-2012 117 26   Download

 • Nhóm có việc làm: những người sử dụng hầu hết tuần trước điều tra để làm công việc được trả tiền lương. Nhóm thất nghiệp: những người không có việc làm trong tuần lễ trước điều tra nhưng có nhu cầu và nỗ lực tìm việc. Nhóm không nằm trong lực lượng lao động: sinh viên dài hạn, nội trợ, người nghỉ hưu…. Lực lượng lao động: gồm những người có việc làm và người thất nghiệp....

  ppt29p meomeoten 03-12-2012 69 12   Download

 • Một số khái niệm cơ bản khi tính toán và sử dụng số liệu. Mối quan hệ giữa sản lượng, thu nhập và chi tiêu GDP, GNI … Các phương pháp xác định Đo lường sự thay đổi trong giá cả. Thất nghiệp

  pdf18p chaen_12 09-12-2013 71 8   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chương 2: Hoạch toán tổng sản phẩm quốc dân" trình bày các kiến thức: Tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân, ba phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội, một số chỉ tiêu liên quan đến GDP, các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản, tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_007 10-09-2015 30 5   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Nội dung: Luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu. Ba phương pháp tính GDP và các thành phần. Một số chỉ tiêu khác. Đo lường mức giá.

  ppt24p huuday 29-09-2010 820 161   Download

 • Hộ gia đình và một nền kinh tế có những điểm tương đồng: Thuật ngữ “nền kinh tế” (economy) có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp với ý nghĩa ban đầu là “một người quản lý gia đình”. Nền kinh tế và hộ gia đình đều đối mặt với các quyết định tương tự nhau: + Phân công lao động như thế nào? + Sản xuất cái gì, như thế nào và bao nhiêu? + Phân phối kết quả sản xuất như ra sao?

  ppt36p meomeoten 03-12-2012 120 44   Download

 • Tìm hiểu khái niệm tiền và quá trình tạo tiền trong nền kinh tế. Tìm hiểu vai trò kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương. Tìm hiểu lý thuyết ưa thích thanh khoản – mô hình thị trường tiền tệ. Phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của nền kinh tế.

  ppt60p meomeoten 03-12-2012 94 22   Download

 • Lạm phát vừa phải: tỉ lệ lạm phát dưới 1 con số ở các nước đang phát triển. Lạm phát phi mã: tỉ lệ lạm phát ở mức 2 hay 3 con số. Siêu lạm phát: theo P.Cagan thì tỉ lệ lạm phát hàng tháng ở mức 50% trở lên.

  ppt42p meomeoten 03-12-2012 84 21   Download

 • Tìm hiểu đặc trưng của biến động của nền kinh tế trong ngắn hạn. Xây dựng mô hình tổng cầu – tổng cung. Sử dụng mô hình tổng cầu- tổng cung để giải thích biến động kinh tế và vai trò của chính sách ổn định kinh tế.

  ppt50p meomeoten 03-12-2012 87 19   Download

 • Ghi chép cán cân thanh toán giống như ghi chép tài khoản: Giao dịch mang lại ngoại tệ cho đất nước thì ghi là khoản mục có (mang dấu +) Giao dịch dẫn đến thanh toán ngoại tệ cho thế giới bên ngoài được ghi là khoản mục nợ (mang dấu -)

  ppt60p meomeoten 03-12-2012 61 15   Download

 • Hệ thống tài chính được tạo nên bởi các định chế tài chính giúp cho tiết kiệm của người này ăn khớp với đầu tư của người khác. Hệ thống tài chính gồm 2 nhóm chính: Thị trường tài chính Trung gian tài chính

  ppt39p meomeoten 03-12-2012 77 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản