Phương pháp đo lường rủi ro

Xem 1-20 trên 116 kết quả Phương pháp đo lường rủi ro
 • Bài viết Đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro nêu lên một số phương pháp đo lường rủi ro tài chính của doanh nghiệp bằng giá trị rủi ro như phương pháp mô phỏng lịch sử; phương pháp phương sai - hiệp phương sai.

  pdf3p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 20 5   Download

 • Trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi; Các phương pháp đo lường rủi ro; Giới thiệu hệ số beta; Cách tính toán rủi ro danh mục; Phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục.

  pdf0p hoangvietmk07071990 08-10-2010 655 271   Download

 • Trong chương này sẽ trình bày các nội dung sau: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi; Các phương pháp đo lường rủi ro; Giới thiệu hệ số beta; Cách tính toán rủi ro danh mục...

  pdf0p quanghungdaihocluat 25-06-2011 400 127   Download

 • Quản trị rủi ro hợp lý là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của mỗi ngân hàng nói riêng và sự bền vững của hệ thống ngân hàng nói chung, và nó cho phép các ngân hàng phân bổ vốn một cách...

  pdf0p nhanqtkdtg 13-10-2012 171 66   Download

 • Thuyết trình: Rủi ro nhằm trình bày về định nghĩa rủi ro, các phương pháp đo lường rủi ro, cách tính rủi ro danh mục, phân tích chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục. Bài thuyết trình trình bày khá đầy đủ và chi tiết về rủi ro trong tài chính nghiệp, mời các bạn tham khảo.

  pdf19p big_12 06-06-2014 42 14   Download

 • Dấu hiệu và nguyên nhân rủi ro thanh khoản Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản, góc độ tài sản: Thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền của tài sản. sản được xem là có tính thanh khoản khi đáp ứng các tiêu chí sau:

  pdf7p dongphan50 03-12-2013 47 10   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Rủi ro" để có thêm những kiến thức về định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi, các phương pháp đo lường rủi ro, giới thiệu hệ số beta, cách tính toán rủi ro danh mục và cuối cùng là phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động đến rủi ro danh mục.

  pdf0p cobetocxul10 08-07-2015 16 3   Download

 • Chương 3 - Đo lường rủi ro. Các nội dung nghiên cứu trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về đo lường rủi ro, các khái niệm cơ bản, phương pháp đo lường rủi ro: đo lường rủi ro thuần túy, đo lường rủi ro suy đoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p tangtuy12 02-06-2016 17 3   Download

 • Mục tiêu của chương là: Trình bày hai nguyên nhân giải thích tại sao ước lượng số lại quan trọng trong đo lường rủi ro, sử dụng phương pháp triển khai tổn thất để lập dự án các khiếu nại bồi thường đã biết cho các khoản bồi thường trong tương lai.

  ppt33p depthat 13-03-2014 225 71   Download

 • Chương 4 Rủi ro thuộc bài giảng tài chính doanh nghiệp, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung kiến thức sau: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi, các phương pháp đo lường rủi ro, giới thiệu hệ số beta, cách tính toán rủi ro danh mục, phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục.

  pdf15p tienthanhcong7892 27-05-2014 66 23   Download

 • Hệ thống hoá các vấn đề lý luận và lý thuyết về đo lường rủi ro như các khái niệm cơ bản về rủi ro, phân loại rủi ro, cách đo lường rủi ro, mô hình chỉ số đơn, phương pháp ước lượng, kiểm định mô hình chỉ số đơn. Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro ngành bất động sản giai đoạn 2010-2012.

  pdf26p four_12 21-03-2014 56 12   Download

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu bằng các phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình chỉ số đơn. Ứng dụng mô hình chỉ số đơn vào đo lường rủi ro cổ phiếu của ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

  pdf26p four_12 21-03-2014 41 8   Download

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Đo lường rủi ro trình bày một số nội dung: Các khái niệm cơ bản trong đo lường rủi ro, quản trị rủi ro các mức đánh giá rủi ro, phương pháp đánh giá rủi ro, quy trình chung của các phương pháp đánh giá rủi ro,...và một số nội dung khác.

  pdf4p namthangtinhlang_01 31-10-2015 24 8   Download

 • Bài viết Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giới thiệu phương pháp mô phỏng lịch sử có thể giúp khắc phục những hạn chế của phương pháp trước đó và vận dụng những phương pháp này trong đo lường rủi ro tỷ giá.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 3 1   Download

 • Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và phát triển , ngày càng nhiều các doanh nghiệp được thành lập với những ý tưởng kinh doanh táo bạo , hứa hẹn đem lại những lợi nhuận khổng lồ nếu thành công nhưng kèm theo đó là rủi ro thất bại cũng nhiều không kém .

  pdf53p nhanma1311 08-12-2012 79 16   Download

 • Quản Trị Rủi Ro Tài Chính có vị trí trung tâm trong quản trị tài chính hiện đại. Có nhiều chỉ tiêu và phương pháp đo lường rủi ro tài chính đang được áp dụng. Mỗi chỉ tiêu sử dụng cho một mục tiêu đánh giá khác nhau. Vấn đề trong tâm của cuốn sách này là giới thiệu phương pháp xác định giá trị rủi ro (VAR) và ứng dụng của pưhương pháp VAR trong quản lý đầu tư và rủi ro tài chính. ...

  ppt19p bttanh4084857 20-12-2010 237 76   Download

 • Bài giảng Đo lường độ nhạy cảm của công ty phi tài chính đối với rủi ro tài chính nhằm đo lường độ nhạy cảm đối với rủi ro tài chính được phản ánh trong các báo cáo tài chính, hiểu được các phương pháp đo lường rủi ro tài chính ngoại sinh và nội sinh và mô phỏng một qui trình đơn giản để tiến hành đo lường độ nhạy cảm của công ty.

  pdf13p fast_12 24-06-2014 61 11   Download

 • Nội dung Luận văn: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam nghiên cứu những vấn đề về NHTM và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trường, thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Nam, từ đó đưa ra 1 số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ở Ngân hàng TMCP Phương Nam.

  pdf72p tieungot 21-01-2013 619 321   Download

 • + Là một phương pháp đánh giá rủi ra bằng cách dự đoán tỷ suất sinh lợi trong trường hợp xấu nhất, trường hợp mong đợi ( có khả năng xảy ra nhất ) và trường hợp tốt nhất cho một chứng khoán

  pdf0p ntgioi120404 09-11-2009 643 258   Download

 • Sự hoàn thiện ấy có thể thuần tuý về hình thức sản phẩm ( kiểu dáng, mẫu mã ) hoặc về nội dung sản phẩm ( chất lượng, cấp độ hoàn thiện về kỹ thuật ) hoặc cả về hình thức và nội dung sản phẩm.

  pdf49p tulip_12 15-01-2013 46 16   Download

Đồng bộ tài khoản