» 

Phương Pháp Giải Bài Tập Ancol

 • Phương pháp giải bài tập đặc trưng về ancol - phenol tài liệu bài giảng

  Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải bài tập đặc trưng về ancol - phenol tài liệu bài giảng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p thuyanhdo 07-05-2013 136 63

 • Chuyên đề rượu - phenol

  Tài liệu tham khảo về phương pháp giải bài tập ancol, chuyên đề rượu - phenol, dạng 1: bài tập tìm công thức phân tử rượu phenol, loại bài tập tự luận. Đây là tài liệu khoá học phương pháp giải nhanh hoá học, dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

  doc 7p phidoigabay940 18-08-2010 1781 879

 • Phương pháp giải bài tập đặc trưng về ancol - phenol bài tập tự luyện

  Tham khảo tài liệu 'phương pháp giải bài tập đặc trưng về ancol - phenol bài tập tự luyện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p thuyanhdo 07-05-2013 153 52

 • Các công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa

  CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH BTTN HOÁ I. HỮU CƠ: 1) Tính số đồng phân của: -Ancol no, đơn chức (CnH2n+2O): -Anđehit đơn chức, no (CnH2nO) :

  doc 5p dieuhuyen93 05-03-2011 2948 860

 • DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL – PHENOL

  Tài liệu tham khảo về bài tập trắc nghiệm dẫn xuất halogen - ancol - phenol. Đây là tài liệu khoá học phương pháp giải nhanh hoá học, dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

  doc 6p phidoigabay940 18-08-2010 1354 630

 • Phương pháp tách các chất hữa cơ

  Phương pháp vật lí - Chiết : dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau như benzen và ancol .. - Chưng cất : dùng để tách các chất có nhiệt độ sôi khác nhau, thường dùng để tách các chất thuộc 3 nhóm : + Có nhiệt độ sôi thấp : anđehit, xeton, ete, este. + Có nhiệt độ sôi cao : ancol, axit, amin. + Không bay hơi : muối RONa, RCOONa, RCOONH4, aminoaxit. - Kết tinh: Để tách các chất có độ tan khác nhau...

  pdf 37p ducthien2010 01-08-2011 199 98

 • Phương pháp giải nhanh bài tập este

  Este được tạo bởi axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở và ancol no, đơn chức, mạch hở (este no, đơn chức, mạch hở): CmH2m+1COOCm’H2m’+1 hay CnH2nO2 (m ≥ 0; m’ ≥ 1; n ≥ 2 ). Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và ancol đơn chức: R(COOR’)n Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đơn chức và ancol đa chức: (RCOO)nR’ Este đa chức được tạo bởi axit cacboxylic đa chức và...

  pdf 24p higianga1 18-09-2012 816 284

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

  Sản phẩm chính được xác định theo quy tắc Zaixep. Quy tắc Zaixep: Nhóm -OH ưu tiên tách ra cùng với H ở cacbon bậc cao hơn bên cạnh để tạo thành liên kết đôi C=C mang nhiều nhóm ankyl hơn.

  doc 3p hatienluan 11-04-2011 505 221

 • BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA: ANCOL - PHENOL

  Câu 1: Số loại liên kết hiđro có thể có khi hoà tan ancol etylic vào nước là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 2: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 3: Đun nóng hỗn hợp metanol và etanol với H2SO4 đặc trong khoảng nhiệt độ từ 130oC đến 180oC. Số lượng sản phẩm hữu cơ thu được là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

  pdf 10p paradise9 29-12-2011 63 26

 • BÀI TẬP TỰ LUYỆN

  Bài 1: Dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết stiren, toluen, phenol ? A. Dung dịch Br2. C. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch HCl. D. Dung dịch HNO3. Bài 2: Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: ancol etylic, toluen, phenol, axit fomic. Để nhận biết 4 chất đó có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ? A. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch NaOH. Na2CO3, nước Br2, Na. C. Quỳ tím, nước Br2, dung dịch K2CO3. HCl,...

  pdf 4p lotus_7 30-01-2012 25 3

 • Ôn tập Pheenol - ancol

  Tham khảo tài liệu 'ôn tập pheenol - ancol', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p nvg58_nvg58 11-05-2011 124 47

 • ANCOL - PHENOL I - ANCOL

  Công thức phân tử Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. Phân loại - Theo bậc : ancol bậc I, II và III. - Theo số nhóm chức : đơn và đa - Theo gốc : no, không no, thơm Phân loại theo cấu Phân loại theo theo số Ancol tạo lượng nhóm hiđroxyl gốc hiđrocacbon C2H5OH Ancol no, bậc I(*) Ancol đơn chức (monoancol) Xiclo – C6H11OH Ancol no, bậc...

  pdf 11p paradise9 29-12-2011 74 32

 • CHƯƠNG I RƯ U (ANCOL)- PHENOL - AMIN

  Tham khảo tài liệu 'chương i rư u (ancol)- phenol - amin', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 52p lotus_7 30-01-2012 54 22

 • HÓA ĐẠI CƯƠNG B2 - CHƯƠNG 7 ANCOL

  Tham khảo bài thuyết trình 'hóa đại cương b2 - chương 7 ancol', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 33p thiuyen13 16-09-2011 65 13

 • ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT - CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT

  Câu 1. Một este đơn chức có tỉ khối so với H2 bằng 50. Khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: Số đồng phân este thõa mãn là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 2. Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối A và ancol B. Oxi hóa B thu được xeton. Công thức cấu tạo của X là: A....

  pdf 4p hienphan24101996 21-06-2013 118 43

 • XÀ PHÓNG HÓA ESTE

  Xà phòng hóa là quá trình thủy phân este trong môi trường kiềm, tạo thành ancol và muối cacboxylat. Cho một lượng chất béo rắn (ví dụ: tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch natri hiđrôxit, đun sôi nhẹ hỗn hợp trong khoãng 30 phút đồng thời khuấy đều. Để nguội hỗn hợp thì chất lỏng đồng nhất. Rót thêm 10-15ml dung dịch natri clorua bão hòa vào hỗn hợp, khuấy nhẹ sau đó giữ yên hỗn...

  pdf 4p onthidaihoc95 24-08-2012 160 36

 • CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT – XENLULOZƠ

  Câu 1: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. anđehit. Câu 2: Chất thuộc loại đisaccarit là A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức Câu 3: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ. saccarozơ và glucozơ. Câu 4: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO. B. fructozơ và...

  pdf 5p paradise3 12-12-2011 124 30

 • CHƯƠNG I. ESTE- LIPIT

  1. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 2. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng A. Xà phòng hóa D. Sự lên men 3. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất A. HCOOC3H7 C2H5COOH 4. Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là công thức nào sau đây: A. CnH2nO2 (n≥2) B. CnH2n + 1O2...

  pdf 16p lotus_7 31-01-2012 81 19

 • KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT-Đề tham khảo

  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Thuỷ phân phenyl axetat trong dung dịch NaOH thu được các sản phẩm hữu cơ là A. axit axetic và phenol . axetat và phenol. C. natri axetat và natri phenolat. axetic và natri phenolat. B. natri D. axit Câu 2: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào sau đây thuận nghịch? A. Đun hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic. B. Axit axetic tác dụng với...

  pdf 4p nkt_bibo42 03-02-2012 20 2

 • ÐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI A, B - 2009 Môn thi: HÓA HỌC – Mã đề 420

  Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là A. C2H6O. B. C2H6O. C. C4H10O2. D. C3H8O2.

  pdf 5p paradise4 15-12-2011 19 2

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản