Phương pháp hấp thụ

Xem 1-20 trên 922 kết quả Phương pháp hấp thụ
 • Mời các bạn cùng tham khảo Tiểu luận môn Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn: Phương pháp hấp thụ sau đây qua các nội dung như khái niệm, phân loại, cơ chế quá trình, chất hấp thụ, các loại TB hấp thụ, ứng dụng, hệ thống XLKT đơn giản để hiểu rõ hơn về phương pháp xử lý khí thải này.

  pdf32p lululuc159 10-06-2015 62 39   Download

 • Bài giảng Phương pháp hấp thụ nguyên tử (UV – VIS) giới thiệu tới các bạn khái niệm về phương pháp; thiết bị đo UV – VIS; máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS; các chỉ tiêu thực hiện trên máy UV – VIS tại coste; một số chú ý trong thực nghiệm máy UV – VIS.

  ppt17p buicongcnsh 24-06-2016 60 30   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình môn Công nghệ xử lý khí thải và tiếng ồn: Phương pháp hấp thụ sau đây qua các nội dung như khái niệm, phân loại, cơ chế quá trình, chất hấp thụ, các loại TB hấp thụ, ứng dụng, hệ thống XLKT đơn giản để hiểu rõ hơn về phương pháp xử lý khí thải này.

  pdf51p lululuc159 10-06-2015 61 28   Download

 • Hấp thụ là quá trình hấp khí bằng chất lỏng. Khí được hút gọi là chất bị hấp thụ, chất lỏng dùng để hút gọi là dung môi (còn gọi là chất hấp thụ), khí không bị hấp thụ gọi là khí trơ. Phương pháp hấp thụ Quá trình hấp thụ SO3 bằng acid Sunfuric là quá trình dị thể. Sử dụng tháp đệm để hấp thụ lượng khí SO3 bằng phương pháp ngược dòng, sản xuất ra acid Sunfuric với nồng độ mong muốn.

  ppt0p purplestar_224 15-06-2013 142 35   Download

 • Tiểu luận: "Hấp thụ hơi khí độc" trình bày tổng quan phương pháp hấp thụ khí trong xử lý ô nhiễm không khí, giới thiệu phương pháp xử lý các chất gây ô nhiễm không khí khá hiệu quả. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc37p nguyenquangminh1612 13-11-2014 135 31   Download

 • Luận văn: Nghiên cứu xác định Se, As trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kĩ thuật hidrua hoá trình bày tổng quan tài liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, kết quả thí nghiệm và bàn luận. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf81p can1994 11-11-2016 17 8   Download

 • Nghiên cứu phân tích dạng Cr (III) và Cr (VI) trong đất, trầm tích và các mẫu môi trường khác được các nhà khoa học quan tâm chính là do độc tính của chúng đối với sinh vật trong nước, trên cạn và kể cả con người, tùy thuộc hoàn toàn vào trạng thái oxy hóa của chúng. Trong khi ở trạng thái Cr (III), Crom được coi là nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự tăng trưởng thì Cr (VI) lại được biết tới như một tác nhân có khả năng gây ung thư.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 44 9   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nghiên cứu khả năng hấp thụ methyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp thụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường', luận văn - báo cáo, công nghệ - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p peheo_3 18-08-2012 133 55   Download

 • Các phương pháp tách kim loại nặng trong nước đang được áp dụng thường phải sử dụng hoá chất và có chi phí khá cao. Do vậy việc nghiên cứu các biện pháp hiệu quả hơn như phương pháp hấp thu sinh học để tách kim loại nặng là rất cần thiết. Trong nghiên cứu này đã khảo sát khả năng hấp thu sinh học một số kim loại nặng (Cu2+, Pb2+ và Zn2+) của Saccharomyces cerevisiae.

  pdf8p tuanloc_muido 11-12-2012 104 33   Download

 • Mô đun Phương pháp phổ hồng ngoại (Phần 2) có nội dung trình bày về quang phổ hấp thu nguyên tử AAS. Qua bài học, người học có thể biết được cơ sở của phương pháp hấp thụ nguyên tử, ứng dụng của phổ hấp thụ nguyên tử để xác định hàm lượng kim loại có trong dầu, máy đo, điều kiện để ghi phổ, một số vạch AAS chuẩn.

  pdf118p uocvong06 13-10-2015 57 23   Download

 • Trong nghiên cứu địa chất Rb và Sr đặc biệt được quan tâm vì đó là các nguyên tố tạo đá. Nồng độ Rb, Sr và tỷ số Rb/Sr cho ta biết tính chất của các mẫu địa chất. Mặt khác việc xác định nồng độ Rb, Sr là rất cần thiết vì nó là tiền đề cho việc xác định tuổi đồng vị của các mẫu đá và khoáng vật.

  pdf4p uocvong03 24-09-2015 47 15   Download

 • Nhu cầu sử dụng dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ ngày càng tăng, các đơn vị và cơ sở có chất lượng chất thải loại này chưa thực sự sẵn sàng tiếp thu các công nghệ xử lý vì những nguyên nhân khác nhau.

  pdf6p lalala05 30-11-2015 38 10   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6319:1997 về các loại cao su và latex cao su – Xác định hàm lượng mangan – Phương pháp hấp thụ quang phổ của natri periodat qui định các phương pháp hấp thụ quang phổ để xác định magan sau quá trình oxi hóa với natri periodat trong các loại cao su và latex cao su.

  doc3p thangnamvoiva10 01-08-2016 16 4   Download

 • Giáo trình Bài tập Hóa kỹ thuật được chia thành 2 phần, phần 1 - Kỹ thuật tách chất trình bày các nội dung hai chương đầu tiên bao gồm: Phương pháp chưng cất, phương pháp hấp thụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p bautroibinhyen8 17-12-2016 11 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8520:2010 về thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh cao - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng quy định phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong gang và thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p thangnamvoiva12 12-08-2016 10 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8515:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tự do - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng này mô tả phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng để xác định hàm lượng cacbon tự do trong gang và thép.

  doc13p thangnamvoiva24 13-10-2016 8 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8518:2010 quy định phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong gang và thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva24 13-10-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8521:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng quy định phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng để xác định hàm lượng cacbon tổng số trong thép và gang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc10p thangnamvoiva24 13-10-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7421-2:2004 qui định phương pháp xác định hàm lượng formalđehyt được giải phóng khỏi vật liệu dệt trong điều kiện lưu kho bằng phương pháp hấp thụ hơi nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc7p thangnamvoiva28 01-11-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5548:1991 qui định phương pháp hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng bismut, antimon, chì (hàm lượng mỗi nguyên tố từ 0,002 đến 0,1%) và sắt (hàm lượng từ 0,01% đến 0,20%) trong hợp kim vàng – bạc, vàng – bạc – đồng và vàng – đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản