» 

Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 5

  CHƯƠNG V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. I. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu kho 1. Khái niệm và đặc điểm Phương pháp là phạm trù trung tâm của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp không chỉ là vấn đề lý luận mà còn là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn, bởi vì chính phương pháp góp phần quyết định thành công của mọi quá trình nghiên cứu khoa học

  pdf 12p yeutrasua 29-11-2010 1475 533

 • Đề tài “Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p bongbongcam 12-08-2010 1281 389

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình

  Tài liệu Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trình bày về đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận và sáng tạo khoa học, nội dung của nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, logic tiến trình nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học, đề cương nghiên cứu khoa học. Mời bạn đọc cùng tham...

  pdf 62p colendaica32 04-06-2014 20 7

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học bao gồm 6 bài nhằm trình bày về lý thuyết căn bản của phương pháp luận nghiên cứu khoa học bao: Bài 1: đại cương về nghiên cứu khoa học, bài 2: Lý thuyết khoa học, bài 3: Luận điểm khoa học, bài 4: Khẳng định luận điểm khoa học, bài 5: Công trình khoa học, bài 6 Quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ.

  ppt 75p small_12 11-06-2014 19 5

 • Giáo trình Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 1 - NXB ĐH Huế

  Phần 1 của Giáo trình Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục có nội dung giới thiệu đến người học một số kiến thức cơ bản về: các khái niệm cơ bản về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và nghiên cứu khoa học giáo dục, bản chất của nghiên cứu khoa học, các phạm trù cơ bản về phân loại khoa học, nghiên cứu khoa học giáo dục, những nét cơ bản về phương pháp nghiên...

  pdf 65p couple 10-06-2014 11 4

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 12: Cách trình bày dữ liệu

  Nội dung chính của chương 12 Cách trình bày dữ liệu thuộc bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về các bảng số liệu, các loại đồ thị cơ bản và các ví dụ về các loại biểu đồ này, một số điểm lưu ý khi trình bày bảng số liệu.

  pdf 16p expensive_12 07-07-2014 5 3

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 13: Trình bày công trình nghiên cứu

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 13: Trình bày công trình nghiên cứu nhằm trình bày về các yêu cầu của trình bày công trình nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu, trích dẫn và cước chú của công trình nghiên cứu khoa học.

  pdf 52p expensive_12 07-07-2014 6 3

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 6: Bảng hỏi Anket

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 6: Bảng hỏi Anket nhằm trình bày về soạn bảng câu hỏi theo mục tiêu nghiên cứu, cách kiểm tra bảng câu hỏi có đáp ứng mục tiêu nghiên cứu không và chọn mẩu điều tra.

  pdf 16p expensive_12 07-07-2014 8 3

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 6

  Chương 6 Phần mềm xử lý số liệu SPSS thuộc bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về phân loại dữ liệu, các loại thang đo, cách mã hóa, nhập liệu, kiểm tra dữ liệu, xử lý số liệu và đọc dữ liệu trong phần mềm xử lý số liệu SPSS.

  pdf 10p expensive_12 07-07-2014 6 3

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 7: Phương pháp phỏng vấn và quan sát

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Chương 7: Phương pháp phỏng vấn và quan sát nhằm trình bày về các kiến thức chính chuẩn bị cho câu hỏi cho phỏng vấn, một số kỹ năng phỏng vấn viên, phỏng vấn nhóm tập trung, xây dựng kế hoạch của thảo luận nhóm tập trung.

  pdf 37p expensive_12 07-07-2014 11 3

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 4

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 4 Phương pháp luận nghiên cứu định lượng, nghiên cứu định tính nhằm trình bày về đặc điểm, phương pháp nghiên cứu định lượng, những mối quan tâm chính trong nghiên cứu định lượng, đặc điểm, phương pháp nghiên cứu định tính, những mối quan tâm chính trong nghiên cứu định tính.

  pdf 32p expensive_12 07-07-2014 9 3

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Chương 4: Lập dự án nghiên cứu

  Chương 4 Lập dự án nghiên cứu thuộc bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về phác thảo dự án, soạn đề cương và phương pháp tiến hành dự án, các nội dung chính của một bản dự án nghiên cứu.

  pdf 18p expensive_12 07-07-2014 5 3

 • Giáo trình Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 2 - NXB ĐH Huế

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục sẽ giúp các bạn nắm tiếp các kiến thức về: vai trò của giả thuyết trong nghiên cứu khoa học, phương pháp thu thập và xử lý số liệu, trình tự nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học.

  pdf 146p couple 10-06-2014 10 2

 • LUẬN VĂN: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p inside33 10-12-2012 286 93

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 1

  CHƯƠNG I KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ Để có cơ sở bàn về nghiên cứu khoa học, trước hết cần xem xét các khía cạnh rất đa rạng và phong phú trong khái niệm hiện đại về khoa học.

  pdf 27p yeutrasua 29-11-2010 772 419

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 2

  Chương II NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. I. KHÁI NIỆM Nghiên cứu khoa học là sự tìm hiểu khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng, phát hiện được quy luật vận động của chúng, đồng thời vận dụng những quy luật ấy để sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới khách quan

  pdf 17p yeutrasua 29-11-2010 556 375

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 4

  Chương IV NỘI DUNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. Dù nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nào (khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn,v.v…), thì suy cho cùng trong nghiên cứu khoa học cũng đều phải thực hiện một trình tự thao tác sau

  pdf 15p yeutrasua 29-11-2010 510 339

 • PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHẦN 6

  CHƯƠNG VI LOGIC TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. Nghiên cứu khoa học là hoạt động được tổ chức đặc biệt, với một logic gồm trình tự các bước đi nghiêm ngặt. Logic này được thể hiện ở hai mặt: Logic tiến trình nghiên cứu và logic nội dung công trình

  pdf 14p yeutrasua 29-11-2010 440 296

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Tài liệu “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” được biên soạn không chỉ cho các bạn đang theo học đại học và sau đại học, mà cũng có giá trị tham khảo cho các bạn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học khác nhau. Chúc các bạn thành công

  pdf 205p 951628473 02-05-2012 514 190

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học part 1

  tài liệu “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” được biên soạn không chỉ cho các bạn đang theo học đại học và sau đại học, mà cũng có giá trị tham khảo cho các bạn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học khác nhau

  pdf 21p taydoc07 22-02-2012 274 137

 • + Xem thêm 1288 Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản