» 

Phương Pháp Mohr

 • Phương pháp chuẩn độ kết tủa

  Phương pháp xác định điểm dừng trong chuẩn độ đo bạc Nguyên tắc: Chuẩn độ kết tủa là phương pháp thể tíchdựa trên cơ sở của các phản ứng tạo chất kết tủa ít tan

  ppt 18p k3nk0ny3k 16-09-2011 480 122

 • CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO TỦA

  Phương pháp chuẩn độ kết tủa dựa trên phản ứng tạo thành chất kết tủa trong quá trình chuẩn độ. Để áp dụng phản ứng tạo kết tủa quá trình chuẩn độ thì các phản ứng đó phải có tốc độ phản ứng nhanh, xảy ra tức thời, các kết tủa phải có thành phần xác định tương ứng với chất chỉ thị cho phép.

  pdf 6p trinhlethehoa 08-03-2013 117 39

 • Báo cáo khoa học: Phân tích tài liệu từ tellua bằng phương pháp vòng Mohr

  Từ tellua là một trong hiện tượng vật lý phản ánh tính chất điện của môi trường đất đá. Trong đó, phương pháp đo sâu từ tellua là phương pháp nghiên cứu tính chất điện ở độ sâu vài chục mét đến hàng trăm kilômét từ mặt đất. Việc giải thích các dữ liệu từ tellua là rút ra những tham số vô hướng có ích từ tenxơ tổng trở. Những quá trình ấy được xử lý thông qua các...

  pdf 7p can_loc 27-07-2012 23 5

 • Tài liệu về độ cứng Mohr

  phương pháp brinen dùng viên bi thép có đường kinh D, đem ấn vào vật liệu định thử một lực...

  pdf 7p congchu91 05-06-2011 61 9

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "PHÂN TÍCH TÀI LIỆU TỪ TELLUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP VÒNG MOHR"

  Từ tellua là một trong hiện tượng vật lý phản ánh tính chất điện của môi trường đất đá. Trong đó, phương pháp đo sâu từ tellua là phương pháp nghiên cứu tính chất điện ở độ sâu vài chục mét đến hàng trăm kilômét từ mặt đất. Việc giải thích các dữ liệu từ tellua là rút ra những tham số vô hướng có ích từ tenxơ tổng trở.

  pdf 7p phalinh19 22-08-2011 34 4

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản