Phương pháp nghiên cứu của đạo đức

Xem 1-20 trên 295 kết quả Phương pháp nghiên cứu của đạo đức
 • Với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, những tư tưởng đạo đức học đã xuất hiện hơn 26 thế kỷ trước đây trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp cổ đại. Danh từ đạo đức bắt nguồn từ tiếng La tinh là mos (moris) - lề thói, (moralis nghĩa là có liên quan đến lề thói, đạo nghĩa). Còn “luân lí” thường xem như đồng nghĩa với “đạo đức” thì gốc ở chữ Hy Lạp là Êthicos nghĩa là lề thói; tập tục.

  pdf79p xuankhuong 17-09-2009 671 222   Download

 • Đề cương Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học nói chung và kinh tế nói riêng để làm luận văn tốt nghiệp, tăng khả năng gải quyết các tình huống thực tế trong kinh doanh, nâng cao chất lượng khoa học của các đề cương, bài thuyết trình, luận văn MBA, viết bài báo, làm đề tài khoa học kinh tế, tăng tính đạo đức cuả người làm khoa học.

  pdf31p small_12 11-06-2014 224 87   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch nhằm cung cấp cho người học công cụ cần thiết trong tổ chức, quản lý, đào tạo và thực hành sáng tạo khoa học. Nâng cao năng lực sáng tạo chủ động trong nghiên cứu góp phần phát triển khoa học du lịch trong thực tiễn.

  pdf131p model_12 24-04-2014 225 68   Download

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục: Phần 2 do Nguyễn Văn Hộ biên soạn trình bày về một số vấn đề có tính chất phương pháp luận trong một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục như sự lựa chọn nghiên cứu, tư tưởng chủ đạo của công trình nghiên cứu, việc chọn đề tài nghiên cứu, vai trò của giả thuyết và tiên đoán khoa học; những con đường chủ yếu để nghiên cứu khoa học giáo dục, yêu cầu về phẩm chất đối với người làm công tác nghiên c...

  pdf17p thuytrang_3 28-01-2015 59 18   Download

 • Bài giảng về Phương pháp nghiên cứu khoa học cung cấp những kiến thức cơ bản như: Khái niệm chung về nghiên cứu và nghiên cứu khoa học, chọn đề tài nghiên cứu khoa học, đạo đức nghiên cứu, quy trình chung của nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p tangtuy14 03-06-2016 22 8   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 9: Đạo đức trong nghiên cứu khoa học. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Một số khái niệm về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, chuẩn mực của cộng đồng nghiên cứu, kiểm soát xã hội với các hành vi lệch chuẩn, giá trị của các chuẩn mực đạo đức.

  pdf7p hihihaha3 03-12-2016 15 2   Download

 • Là một thành viên của thế giới và đáp ứng một cách năng động những đòi hòi của xã hội tri thức, trường Đại học Seoul với mục tiêu trở thành một trường đại học nghiên cứu tổng hợp tiêu chuẩn thế giới, về mặt đối nội, đã mở rộng hệ thống giáo dục cao học, chuyên ngành và đại học, về mặt đối ngoại, phấn đấu trở thành đaih học hàng đầu Châu Á và đứng vào hàng ngũ các trường đại học tầm cỡ thế giới....

  doc4p tienbio1618 13-11-2009 380 94   Download

 • CNXH khoa học là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin Là biểu hiện về mặt lý luận của phong trào công nhân Là khoa học đấu tranh giai cấp để giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng người lao động và giải phóng xã hội thoát khỏi tình trạng áp bức bóc lột

  ppt27p dhsgcntt 21-04-2010 121 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: phương pháp nghiên cứu của menden + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p 4verloveyou 24-06-2010 56 10   Download

 • Các tiêu chuẩn cần xem xét khi chọn vấn đề nghiên cứu Khi tiến hành hoạt động nghiên cứu, người cán bộ khoa học phải trả lời một loạt những câu hỏi liên quan đến các tiêu chuẩn chọn vấn đề . Những nhà khoa học, những giáo sư xét duyệt đề cương của đề tài hoặc đề cương luận án cũng đặt những câu hỏi tương tự trước khi quyết định.

  doc20p ngocbkk52 10-05-2011 345 153   Download

 • Cảnh quan (tổng thể tự nhiên) là một đối tượng địa lý tổng hợp, cho nên cần áp dụng nhiều phương pháp để nghiên cứu chúng. Cần áp dụng đồng bộ các phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại để nghiên cứu với sự tham gia đầy đủ của các chuyên gia chuyên ngành (liên ngành).

  doc22p lehuuloi 30-05-2010 279 81   Download

 • Ebook Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm không chỉ là điểm tựa cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục mà còn hữu ích cho các bạn sinh viên thuộc các lĩnh vực khoa học chuyên ngành có liên quan và là tài liệu giúp ích thiết thực cho việc giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trong chương thình dào tạo của các trường Đại học Sư phạm.

  pdf101p tichtutite 18-06-2014 93 45   Download

 • Nghiên cứu Xã hội học của Bùi Ngọc Hoàn nêu lên sơ lược về xã hội học; nền tảng của nghiên cứu xã hội học; các hệ quy chiếu trong nghiên cứu xã hội; đạo đức trong nghiên cứu xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học; cách thực hiện một nghiên cứu xã hội và một số nội dung khác.

  pdf25p vuthingabay 25-06-2016 30 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương mở đầu: đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc40p taonemay108 11-12-2010 160 53   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm: Từ việc nghiên cứu phương pháp dạy học môn đạo đức ở lớp 2 đã được áp dụng, dựa vào thực tế trường tiểu học. Tôi nghiên cứu đổi mới phương páp dạy học môn đạo đức, nhăm nâng cao chất lượng dạy học môn học này.

  doc65p khuccuc 02-12-2017 4 3   Download

 • I.1. ADAM SMITH (phương pháp nghiên cứu hai mặt) Ricaro va Marx I.2. Công lao và hạn chế chủ yếu của trường phái cổ điển Anh trong lý luận giá trị lao động Marx kế thừa và phát triển như thế nào? *A.Smith: được Marx đánh giá là nhà KT của thời kì công trường thủ công. Thế giới quan: duy vật, máy móc, tự phát. Chỉ đi sâu về mặt định lượng, coi nhẹ định tính, thiếu quan điểm luận chứng.

  doc6p winterflower 14-01-2010 776 257   Download

 • Tài liệu dành cho SV các ngành xã hội, nghiên cứu nguồn lực. Nghiên cứu Địa lý kinh tế nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng về mặt lý luận - phương pháp luận, phương pháp cũng như thực tiễn tổ chức không gian kinh tế xã hội. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ĐLKT Việt Nam tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chiến lược cho việc phát triển KT Việt Nam....

  pdf4p phuocql31 08-11-2009 648 166   Download

 • Trước những yêu cầu về phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên đề cao năng lực tự học tự hoàn t...

  pdf87p vascaravietnam 16-08-2012 544 157   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo, rèn luyện sinh viên tại trường ĐH Tiền Giang và tìm hiểu các yếu tố tác động đến kết quả này; kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện môi trường học tập và rèn luyện của sinh viên tại trường trường ĐH Tiền Giang.

  doc69p theanhdth 08-09-2014 224 121   Download

 • Tiểu luận: Vai trò của đoàn thanh niên trong việc giáo dục tư tưởng đạo đức và lối sống cho học sinh (Nghiên cứu trường hợp Trường Trung Học Phổ Thông Sào Báy - Kim Bôi – Hòa Bình) nhằm vận dụng lý thuyết, khái niệm và phương pháp nghiên cứu xã hội dưới góc độ nghiên cứu xã hội học giáo dục.

  pdf34p small_12 12-06-2014 189 63   Download

Đồng bộ tài khoản