» 

Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Tài liệu tham khảo hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học để đạt được hiệu quả và năng suất cao, đưa ra các phương pháp từ những bước căn bản nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

  ppt 200p fanhuy 05-11-2011 716 271

 • LUẬN VĂN: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 18p inside33 10-12-2012 304 94

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học - GS.TSKH. Hoàng Kiếm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học nhằm giới thiệu một số vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề trong khoa học công nghệ, kinh tế xã hội …, trao đổi một số kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

  pdf 196p model_12 22-04-2014 17 10

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 9

  Chương 9: Viết báo cáo cuối cùng và các gợi ý chọn vấn đề nghiên cứu theo lĩnh vực thuộc các chuyên ngành kinh tế thuộc bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về viết báo cáo cuối cùng, các yêu cầu đối với một báo cáo nghiên cứu/luận văn, cấu trúc các phần nội dung của một báo cáo nghiên cứu/luận văn, các gợi ý viết tiểu luận môn học và chọn vấn đề nghiên cứu.

  pdf 26p orange_12 03-06-2014 37 6

 • Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Công việc thiết kế sáng tạo, với mục tiêu thỏa măn tối đa các yêu cầu của đối tượng sử dụng sản phẩm thiết kế, cũng có thể được coi như một nghiên cứu khoa học, bởi vì trong quá trình đó, người thiết kế luôn phải có định hướng, luôn đặt ra các câu hỏi và gian khổ đi tìm các phương án trả lời, hay nói một cách khác, người thiết kế phải có tư duy của...

  pdf 9p truongan 11-11-2009 5718 1397

 • Đề tài “Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 20p bongbongcam 12-08-2010 1290 390

 • Đề tài môn Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

  CÁC BƯỚC XÁC LẬP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Bước 1: Nhận diện lĩnh vực của chuyên ngành mà nhóm quan tâm: cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế. Bước 2: Phân chia lĩnh vực này thành những lĩnh vực nhỏ hơn  Sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế  Các yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển  Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ta...

  doc 5p reihayami 05-05-2010 1527 293

 • Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học - Phạm Thị Anh Lê _ Trần Đăng Hưng - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Nghiên cứu khoa học là quá trình áp dụng các ý tưởng, nguyên lý và phương pháp khoa học để tìm ra các kiến thức mới nhằm mô tả, giải thích hay dự báo về các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.

  pdf 28p minhquanmq 04-11-2013 39 13

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế xã hội

  •Biết lập kế hoạch nghiên cứu khoa học; •Biết cách chọn lọc, đánh giá, phân tích và tổng hợp các tư liệu tham khảo; •Biết viết đề cương nghiên cứu. •Biết cách thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. •Biết cách trình bày một báo cáo khoa học.

  pdf 5p home_12 12-08-2013 56 12

 • Tiểu luận:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC

  Khoa học và công nghệ đã trở thành yếu tố cốt tử của sự phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu. Điều này được phản ánh rõ trong việc hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Nghiên cứu khoa học ngày càng được quan tâm hơn cùng với việc đầu tư của các quốc gia.

  pdf 22p online_12 07-11-2013 20 5

 • ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Hiện nay,Việt Nam đang phát triển đất nước theo con đường Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nhằm đưa đất nước phát triển kinh tế ngày càng giàu mạnh và trong tương lai trở thành một đất nước có nền công nghiệp phát triển vào năm 2010. Và du lịch là một ngành công nghiệp không khói. Việc phát triển và quảng bá du lịch là một trong những vấn đề cấp thiết và quan trọng trong tiến...

  doc 5p babylovely158 13-01-2010 1940 410

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Bước 1: Nhận diện lĩnh vực của chuyên ngành mà nhóm quan tâm: cơ sở hạ. tầng, phát triển kinh tế. Bước 2: Phân chia lĩnh vực này thành những lĩnh vực nhỏ hơn. Sự tác động của cơ sở hạ tầng đến phát triển kinh tế. Các yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển. Những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở nước ta hiện nay. Bước 3: Lựa chọn vấn đề...

  pdf 5p trungvandhqn 02-07-2010 316 152

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Lời mở đầu - Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học Module by: PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, ThS. Nguyễn Huy Tài Chương I: Định nghĩa khoa học o Lời mở đầu - Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa

  doc 8p loioioi 02-11-2011 198 82

 • Báo cáo nghiên cứu khoa học: "DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - PHƯƠNG PHÁP THÍCH HỢP VỚI ĐÀO TẠO Ở ĐẠI HỌC"

  Bài viết này nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Bản chất của hướng dạy học này là tổ chức quá trình dạy học theo logic nghiên cứu khoa học. Trong hướng dạy học này, dưới sự tổ chức, hướng dẫn và cố vấn của người dạy, người học tự mình phát hiện, biểu đạt vấn đề (lý luận hay thực tiễn)...

  pdf 5p phalinh16 17-08-2011 62 20

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên - GV: Nguyễn Ngọc Danh Giảng - Trường ĐH Kinh tế

  Nghiên cứu là đặt ra nhưng câu hỏi cho những vấn đề mà ta chưa hiểu tìm cách trả lời nhờ vào thông tin sẵn có, kinh nghiệm của người khác quan sát, chiêm nghiệm của bản thân thực thi các hoạt động để tìm được câu trả lời

  pdf 29p minhquanmq 02-11-2013 27 6

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Điểm gãy cấu trúc và mô hình tỷ giá thực hiệu lực cân bằng ở Việt Nam - Phương pháp Natrex

  Đề tài nghiên cứu khoa học "Điểm gãy cấu trúc và mô hình tỷ giá thực hiệu lực cân bằng ở Việt Nam - Phương pháp Natrex" nghiên cứu xây dựng một phương pháp đo lường tỷ giá hối đoái cân bằng và cách xác định mức độ sai lệch so với tỷ giá hối đoái thực là điều rất cần thiết, đặt biệt là với các nhà điều hành chính sách vĩ mô.

  pdf 71p khongxinhkhngodep 03-07-2014 4 3

 • Nghiên cứu khoa học đề tài: Ảnh hưởng của các nhân tố sở hữu nước ngoài đến cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại các công ty cổ phần Việt Nam

  Nghiên cứu khoa học đề tài "Ảnh hưởng của các nhân tố sở hữu nước ngoài đến cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại các công ty cổ phần Việt Nam" Bài nghiên cứu tiến hành xem xét mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài với giá trị doanh nghiệp và cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  pdf 45p khongxinhkhngodep 03-07-2014 8 3

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế trình bày một số vấn đề cơ bản về khoa học và nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học, đối tượng nghiên cứu và các nội dung về phương pháp nghiên cứu trong kinh tế. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf 75p minhminhnguyen32 07-06-2014 13 3

 • Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 1

  Tài liệu tham khảo Môn Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh Tổng quan về nghiên cứu khoa học trong kinh doanh dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.Bắt đầu môn học dễ hiểu rõ hơn các bạn nên tham khảo tài liệu này.

  pdf 17p truongan 12-11-2009 268 112

 • Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3

  Tài liệu tham khảo Môn Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh_ Chương " Kế hoạch nghiên cứu_ The Research Proposal " dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm

  pdf 8p truongan 12-11-2009 149 73

 • + Xem thêm 1117 Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản