» 

Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

 • Plaxis phương pháp phân tử hữu hạn phần 1

  Phương pháp phần tử hữu hạn là một công cụ hữu ích trong việc mô phỏng các bài toán địa kỹ thuật. • Mô hình vật liệu có ý nghĩa quan trọng khi mô phỏng ứng xử thực của đất. • Các điều kiện biên cần phải thích hợp đối với các giai đoạn thi công khác nhau. • Có thể xác định được cơ chế

  pdf 5p banhtrangtayninh 25-04-2011 269 116

 • NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN KẾT CẤU BẰNG PHẦN MỀM MATLAP THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

  Ngày nay,nhiều phương pháp tính số đã và đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một công cụ hữu hiệu không thể thiếu được khi giải quyết các bài toán Khoa học – Kỹ thuật. Trong đó phương pháp phần tử hữu hạn đã trở thành công nghệ phần mềm phổ biến và hiệu quả .Công việc này không thể tách rời một công cụ đồng hành là ngôn ngữ lập trình kỹ thuật Matlap.

  pdf 5p meoden89nd 20-01-2011 219 114

 • Plaxis phương pháp phân tử hữu hạn phần 3

  Tham khảo tài liệu 'plaxis phương pháp phân tử hữu hạn phần 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p banhtrangtayninh 25-04-2011 127 73

 • KHẢO SÁT TRẠNG THÁI NHIỆT CỦA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

  KHẢO SÁT TRẠNG THÁI NHIỆT CỦA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN ThS. NGUYỄN ĐĂNG KHOÁT PGS. TS. TRỊNH VĂN QUANG Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Khoa Cơ khí Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo trình bày cách sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để đánh giá trạng thái nhiệt của mặt đường bê tông xi măng dưới tác động của thay đổi nhiệt độ...

  pdf 8p linhdan05016 28-01-2011 172 68

 • Plaxis phương pháp phân tử hữu hạn phần 8

  Tham khảo tài liệu 'plaxis phương pháp phân tử hữu hạn phần 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p banhtrangtayninh 25-04-2011 86 48

 • Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu - ThS Nguyễn Hoài Sơn

  Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kết cấu nhằm trình bày về những vấn đề cơ sở của phương pháp phân tử hữa hạn với ngôn ngữ kỹ thuật MATLAB, nhằm mục đích ứng dụng vào việc mô hình hóa và tính toán các kết cấu và các bài toán cơ học môi trường liên tục.

  pdf 17p red_12 19-05-2014 16 8

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 1 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: bài giảng 1 giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn, phần tử hữu hạn, các bước thực hiện phương pháp phần tử hữu hạn, phần mềm và chương trình phần tử hữu hạn, phép tính với ma trận, phương pháp số dư trọng số, giải phương trình vi phân.

  pdf 33p nluu9184 29-04-2014 26 7

 • Bài Giảng Phương pháp Phần tử hữu hạn - TS. Lê Minh Quý

  Bài Giảng Phương pháp Phần tử hữu hạn được sử dụng để giải các bài toán về kết cấu (tĩnh học/ động lực học, ứng xử tuyến tính/phi tuyến), bài toán về truyền nhiệt, bài toán về cơ học chất lỏng, bài toán về truyền âm, bài toán về điện từ trường. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 70p three_12 25-03-2014 13 7

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 5 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 5 giới thiệu với người đọc véc tơ lực nút tương đương khi tải trọng phân bố đều, véc tơ lực nút tương đương khi tải trọng có dạng lực tập trung, ma trận khối lượng, nguyên lý biến phân trong bài toán động lực học, phương trình cân bằng của phần tử.

  pdf 21p nluu9184 29-04-2014 15 4

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 3 giới thiệu với người đọc các khái niệm về "khả dĩ", thế năng biến dạng khả dĩ, thế năng biến dạng bù khả dĩ, nguyên lý công khả dĩ, nguyên lý công bù khả dĩ, nguyên lý giá trị dừng của thế năng tổng cộng, phương trình vi phân chi phối hệ,...

  pdf 127p nluu9184 29-04-2014 10 3

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 4 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 4 giới thiệu với người đọc hàm dạng, hàm chuyển vị cho phần tử tuyến tính, hình dạng một số phần tử thanh tuyến tính, ma trận độ cứng, phần tử thanh chịu kéo, phần tử thanh chịu uốn ngang phẳng, véc tơ lực nút tương đương, phần tử thanh chịu kéo.

  pdf 29p nluu9184 29-04-2014 11 3

 • Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 2 - GV. Lê Xuân Thành

  Bài giảng Phương pháp phần tử hữu hạn: Bài giảng 2 giới thiệu với người đọc về ten-sơ, quy tắc biến đổi các ten-sơ, cơ sở lý thuyết đàn hồi, phương trình cân bằng, phương trình biến dạng - chuyển vị, phương trình ứng suất - biến dạng theo Định luật Hooke.

  pdf 103p nluu9184 29-04-2014 8 3

 • Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn - GS.TSKH Võ Như Cầu

  Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể. Cơ sở của phương pháp này là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục được chia thành nhiều miền con (phần tử), các miền này được liên kết với nhau tại các điểm nút.

  pdf 457p ktct_1669 09-05-2012 587 304

 • Phương pháp phần tử hữu hạn - Chương 1

  Tài liệu tham khảo giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn (Chu Quốc Thắng ) gồm 8 chương dùng cho cao học các trường Đại học Kỹ thuật - Chương 1 Bổ túc về cơ học vật rắn và các phương pháp tính cơ học

  pdf 32p hoa_maudo 30-08-2011 217 92

 • Plaxis phương pháp phân tử hữu hạn phần 2

  Các bước cơ bản của phương pháp PTHH • Chia lưới phần tử hữu hạn • Chuyển vị tại các nút là các ẩn số • Chuyển vị bên trong phần tử được nội suy từ các giá trị chuyển vị nút • Mô hình vật liệu (quan hệ ứng suấtbiến dạng) • Điều kiện biên về chuyển vị, lực • Giải hệ phương trình tổng thể cân bằng lực cho kết quả chuyển vị nút • Tính các đại lượng khác...

  pdf 5p banhtrangtayninh 25-04-2011 183 87

 • Phương pháp phần tử hữu hạn - Chương 2

  Tài liệu tham khảo giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn (Chu Quốc Thắng ) gồm 8 chương dùng cho cao học các trường Đại học Kỹ thuật - Chương 2 Cơ sở và các bước phân tích chung của phương pháp phần tử hữu hạn

  pdf 22p hoa_maudo 30-08-2011 207 86

 • Phương pháp phần tử hữu hạn - Chương 4

  Tài liệu tham khảo giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn (Chu Quốc Thắng ) gồm 8 chương dùng cho cao học các trường Đại học Kỹ thuật - Chương 4 Bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi

  pdf 27p hoa_maudo 30-08-2011 185 86

 • Phương pháp phần tử hữu hạn - Chương 3

  Tài liệu tham khảo giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn (Chu Quốc Thắng ) gồm 8 chương dùng cho cao học các trường Đại học Kỹ thuật - Chương 3 Tính toán hệ thanh

  pdf 37p hoa_maudo 30-08-2011 174 82

 • Phương pháp phần tử hữu hạn - Chương 5

  Tài liệu tham khảo giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn (Chu Quốc Thắng ) gồm 8 chương dùng cho cao học các trường Đại học Kỹ thuật - Chương 5 Phần tử bậc cao và phần tử đẳng tham số

  pdf 48p hoa_maudo 30-08-2011 148 70

 • Phương pháp phần tử hữu hạn - Chương 6

  Tài liệu tham khảo giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn (Chu Quốc Thắng ) gồm 8 chương dùng cho cao học các trường Đại học Kỹ thuật - Chương 6 Tấm chịu uốn

  pdf 25p hoa_maudo 30-08-2011 131 62

 • + Xem thêm 216 Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản