Phương pháp phát hiện tồn dư kháng sinh

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phương pháp phát hiện tồn dư kháng sinh
 • Tham khảo bài thuyết trình 'tiếp cận vấn đề phát hiện tồn dư kháng sinh trong các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p 124357689 16-06-2012 186 49   Download

 • Nguồn gốc tồn dư tồn dư kháng sinh Kháng sinh + lợi nhuận chăn nuôi Sử dụng kháng sinh (lạm dụng, bất hợp pháp) Điều trị bệnh cá thể Phòng bệnh cho đàn hoặc lô Kích thích sinh trưởng (Feed additives ????) Bảo quản ???? Tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi Ảnh hưởng xấu đến môi trường và người tiêu dùng

  pdf9p zues05 22-06-2011 199 74   Download

 • Đồ thị 1. Đường chuẩn - B, B0 tương ứng là mật độ quang của dung dịch chuẩn ở các nồng độ khác nhau và tại nồng độ bằng 0. - NS mật độ quang của dung dịch không đặc hiệu QUI TRÌNH TEST Dung dịch chuẩn NSB* C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mẫu 1: OD = 0,121

  pdf8p zues05 22-06-2011 53 10   Download

 • Khả năng phân tích tồn dư quinolone trong tôm của kít ELISA do CER Vương Quốc Bỉ sản xuất có trên thị trường đã được đánh giá trong điều kiện của Việt Nam. Việc nghiên cứu chuẩn hoá kít được thực hiện theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Quyết định số 2002/657/EC do Ủy ban Châu Âu thiết lập cho phương pháp bán định lượng.

  pdf8p sunshine_3 26-06-2013 87 15   Download

 • CHƯƠNG I.ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.Giới thiệu 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Nội dung nghiên cứu 1.4.Thời gian thực hiện CHƯƠNG 2.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1.Tìm hiểu về malachite green 2.2.Nguyên liệu cá tra 2.3.Các phương pháp xác định dư lượng Malachite green 2.4.Mức độ tồn lưu của chất kháng sinh 2.5.Một số quy định của các quốc gia về việc cấm sử dụng một số loại thuốc và hóa chất

  pdf61p bandoctl 01-07-2013 44 15   Download

 • Vai trò của nguồn gen trong cải tiến giống cây trồng đã được khẳng định, tuy nhiên thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen ở các nước đang phát triển vẫn còn hạn chế. Nguồn gen có thể sử dụng có hiệu quả cần có những thông tin đầy đủ và chính xác, giúp các nhà chọn giống có thể lựa chọn, sử dụng trong các chương trình tạo giống. Đánh giá nguồn gen được thực hiện trong tất cả các giai đoạn thu thập và bảo tồn nguồn gen thực vật.

  pdf194p 326159487 21-05-2012 298 93   Download

 • ĐÁNH GIÁ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN Vai trò của nguồn gen trong cải tiến giống cây trồng đã được khẳng định, tuy nhiên thu thập, bảo tồn và sử dụng nguồn gen ở các nước đang phát triển vẫn còn hạn chế. Nguồn gen có thể sử dụng có hiệu quả cần có những thông tin đầy đủ và chính xác, giúp các nhà chọn giống có thể lựa chọn, sử dụng trong các chương trình tạo giống.

  pdf32p hoa_maudo 27-08-2011 109 48   Download

Đồng bộ tài khoản