Phương pháp phenanthroline

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phương pháp phenanthroline
  • Cả sắt và mangan đều gây ảnh hưởng đáng kể đến việc cấp nước, đặc biệt đối với nguồn nước ngầm, một số nguồn nước ngầm không chứa sắt và mangan nhưng một số khác lại luôn chứa lượng đáng kể. điề này chỉ có thể giải tích được trên cơ sở hóa vô cơ.

    pdf0p tukhuyen123 18-09-2012 49 12   Download

  • XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT TRONG NƯỚC TỰ NHIÊN I. Cơ sở phương pháp Có nhiều loại thuốc thử có thể tạo phức mầu với ion sắt có giá trị trong phương pháp đo quang. Bên cạnh phức giữa Fe(III) với axit sunfosalixilic đã nghiên cứu trong các bài trên thì phức mầu đỏ cam được tạo thành giữa Fe(II) và 1, 10 phenanthroline (orthophenanthroline) được coi là phương pháp tiêu chuẩn để xác định hàm lượng trong nước tự nhiên.

    pdf14p zues05 23-06-2011 316 98   Download

  • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8119:2009 quy định phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthrolin để xác định hàm lượng sắt trong rau, quả và sản phẩm rau, quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

    doc4p thangnamvoiva22 03-10-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản